Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОренда

Бухгалтеру /
Оренда

Оглавление

Відображаємо нарахування орендної плати в бухгалтерському обліку

Бюджетна установа надає в оренду частину приміщення. Утім, у зв’язку з несвоєчасним отриманням від орендаря орендної плати відображає в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності її нарахування не щомісяця, як передбачено договором, а після надходження коштів на свій рахунок. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності установи фінінспектори визначили це як порушення і склали протокол про адміністративне правопорушення на головного бухгалтера. Чи правомірні дії фінінспекторів?

 

Бюджетна установа надає в оренду частину приміщення. Утім, у зв’язку з несвоєчасним отриманням від орендаря орендної плати відображає в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності її нарахування не щомісяця, як передбачено договором, а після надходження коштів на свій рахунок. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності установи фінінспектори визначили це як порушення і склали протокол про адміністративне правопорушення на головного бухгалтера. Чи правомірні дії фінінспекторів?

Так, правомірні. Пояснимо чому.

Відповідно до пункту 2 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (далі — Методика № 786), розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. Терміни внесення орендної плати також визначають у договорі.

Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу (п. 15 Методики № 786).

Тобто, якщо договором оренди передбачено сплату орендної плати щомісяця, бухгалтер бюджетної установи має щомісяця надавати орендарю рахунок на її оплату. А у разі ненадходження від орендаря орендної плати — відображати дебіторську заборгованість в бухгалтерському обліку установи.

На жаль, ситуація, коли установа нараховує орендну плату після надходження коштів від орендаря на її реєстраційний рахунок (а не після надання орендареві рахунку) та, як наслідок, не відображає заборгованості в книзі «Журнал-головна» та фінансовій звітності, є типовою.

Тож звертаємо вашу увагу, що фінінспектори в актах ревізії невідображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості за орендну плату трактують як заниження розміру надходження коштів від оренди майна за спеціальним фондом і порушення статті 3 та пункту 3 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі — Закон № 996).

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 3 Закону № 996 метою ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi є надання користувачам для прийняття рiшень повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв установи.

Також частиною третьою статті 9 Закону № 996 визначено, що інформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського облiку. Данi аналiтичних рахункiв мають бути тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця.

Як бачимо, підстав для притягнення головного бухгалтера до адміністративної відповідальності в нашій ситуації достатньо. Тому фінінспектори мають право на головного бухгалтера об’єкта контролю скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, статтею 1642 КУпАП передбачено накладення адміністративного стягнення — штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136–255 грн.) — за порушення законодавства з фінансових питань, зокрема: за ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=vidobrazhaemo-narakhuvannya-orendnoi-plati-v-bukhgalterskomu-obliku


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook