Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруЗвітність

Бухгалтеру /
Звітність

Оглавление

Відображаємо прострочену дебіторську заборгованість у річній звітності

Чи можна у формі № 7д, № 7м показувати прострочену дебіторську заборгованість?

 

Чи можна у формі № 7д, № 7м показувати прострочену дебіторську заборгованість?

Прострочена дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, що виникає на 30 день після закінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату (п. 1.2 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, далі — Порядок № 372).

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за формою № 7д, № 7м (далі — форма № 7д, № 7м) наведений у додатку 11 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок № 44).

Форму № 7д, № 7м складають розпорядники бюджетних коштів (далі — розпорядники) та одержувачі бюджетних коштів (далі — одержувачі) на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість , яка виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків бюджету. Вона містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів за видатками та розпорядників за нарахованими доходами (п. 3.6 Порядку № 44).

У графі 6 « Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена» форми № 7д, № 7м із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Тобто сума заборгованості, що виникає на 30 день після закінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату.

Слід зауважити, що форму № 7д, № 7м складають окремо щодо заборгованості за коштами загального та спеціального фондів.

Отже, у формі № 7д, № 7м установа має показувати прострочену дебіторську заборгованість, залишки якої фактично склалися на звітну дату за даними бухгалтерського обліку.

Пам’ятайте, що на вимогу пункту 4.15 Порядку № 44 слід також скласти довідку про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення, форма якої наведена у додатку 28 до Порядку № 44 (далі — довідка). У довідці наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду, зазначеної у формі № 7д, № 7м), та вжиті заходи щодо її стягнення.


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook