Меню


Курсы Стимул Справочник Полезные материалы Бухгалтеру Оплата праці та кадри Інші питання

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Інші питання

Відрахування із заробітної плати працівника незаконно виплачених сум

Кухарю дошкільного навчального закладу (ДНЗ) виплачували доплату за роботу у важких і шкідливих умовах праці без проведення атестації робочого місця. Утім, під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДНЗ фінінспектори визнали нарахування такої доплати незаконним внаслідок неправильного застосування нормативно-правових актів. А за результатами ревізії до установи направили вимоги про відшкодування незаконно витрачених бюджетних коштів. Чи можна відрахувати із заробітної плати працівника незаконно виплачені суми без його згоди?

 

Кухарю дошкільного навчального закладу (ДНЗ) виплачували доплату за роботу у важких і шкідливих умовах праці без проведення атестації робочого місця. Утім, під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДНЗ фінінспектори визнали нарахування такої доплати незаконним внаслідок неправильного застосування нормативно-правових актів. А за результатами ревізії до установи направили вимоги про відшкодування незаконно витрачених бюджетних коштів. Чи можна відрахувати із заробітної плати працівника незаконно виплачені суми без його згоди?

Ні, не можна. Пояснимо чому.

Відповідно до підпункту 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством , зокрема за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, належать до додаткової заробітної плати.

Варто зазначити, що законодавство про працю захищає право працівників на отримання заробітної плати та обмежує відрахування із заробітної плати.

Зокрема, частина перша статті 127 КЗпП надає можливість проводити відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості установі лише у випадках, передбачених законодавством України. З-поміж таких випадків пункт 1 частини другої статті 127 КЗпП визначає повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок.

Аби зрозуміти, чи можна нарахування працівнику доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці без проведення атестації робочого місця визнати лічильною помилкою та, відповідно, відрахувати кошти із заробітної плати працівника для покриття заборгованості, що утворилася, звернімося до пункту 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 № 13. Він установлює, що до лічильних помилок належать неправильності в обчисленнях, дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період тощо. Не можуть вважатися ними не пов’язані з обчисленнями помилки в застосуванні закону та інших нормативно-правових актів, у т. ч. колективного договору.

Тому відрахування без згоди працівника з його заробітної плати незаконно виплачених сум, у разі коли фінінспектори встановили незаконне нарахування заробітної плати внаслідок помилок у застосуванні нормативно-правових актів,є порушенням статті 127 КЗпП. І бухгалтер для такого відрахування не має жодних законних підстав.

У разі ж утримання бухгалтером без згоди працівника таких сум останній має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком відповідно до частини другої статті 233 КЗпП. І за порушення вимог законодавства щодо оплати праці працівників посадові особи установи можуть бути притягнуті до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

До того ж незгода працівника повернути незаконно виплачені йому суми не звільняє установу від виконання вимог фінінспекторів про відшкодування незаконно витрачених бюджетних коштів. Адже у такій ситуації настає матеріальна відповідальність за збитки, нанесені посадовою особою установи відповідному бюджету.


Нас находят: Позов щодо незаконних вiдрахувань iз заробiтної платнi, незаконне нарахувння заробитнои плати, проведення бюджет утримання заробітної плати, Статья незаконные занятия коштив, повернення незаконної зарплати


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook