Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруПодатки і збори

Бухгалтеру /
Податки і збори

Оглавление

Виплачуємо аванс: як нарахувати та утримати ПДФО і ЄСВ

Установа виплачує заробітну плату за першу половину місяця (аванс). Чи потрібно із цієї суми нараховувати та перераховувати ПДФО? І чи потрібно для визначення бази для нарахування ПДФО суму заробітної плати, нараховану за першу половину місяця, зменшувати на суму ЄСВ?

 

Установа виплачує заробітну плату за першу половину місяця (аванс). Чи потрібно із цієї суми нараховувати та перераховувати ПДФО? І чи потрібно для визначення бази для нарахування ПДФО суму заробітної плати, нараховану за першу половину місяця, зменшувати на суму ЄСВ?

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим упов­новаженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР).

Відповідно до підпункту 168.1.2 Податкового кодексу України (ПК) податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), який сплачується за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 ПК).

Отже, при виплаті заробітної плати за першу половину місяця (авансу) ПДФО перераховується до бюджету за першу половину місяця. Алгоритм розрахунку ПДФО (із застосуванням ставок 15 та/або 17% та зі зменшенням суми нарахованої заробітної плати на суму ЄСВ і податкової соціальної пільги) не застосовується.

Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів доходів і зборів звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язко­ве державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі — Закон № 2464).

До того ж платники під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується ЄСВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати ЄСВ у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Винятком є випадки, коли ЄСВ, нарахований на ці виплати, вже сплачений у строки або за результатами звірення платника з органом доходів і зборів за платником визнана переплата ЄСВ, сума якої перевищує суму ЄСВ, що підлягає сплаті, або дорівнює їй.

Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі. Фактичним отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення) вважається отримання відповідних сум готівкою, зарахування на рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, отримання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей у рахунок зазначених виплат, фактичне здійснення з таких виплат відрахувань згідно із законодавством або виконавчими документами чи будь-яких інших відрахувань (абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Нагадуємо, що звітним періодом є календарний місяць (п. 3.1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454).

Пам’ятайте, що за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10% від таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464). А також нараховується пеня з розрахунку 0,1% зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook