Меню


Курсы Стимул Справочник Полезные материалы Бухгалтеру Оплата праці та кадри Охорона здоров’я

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Охорона здоров’я

Виплачуємо допомогу на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ)

Скільки разів на рік працівники туберкульозних відділень та протитуберкульозних закладів охорони здоров’я мають право отримати матеріальну допомогу та допомогу на оздоровлення?

 

Скільки разів на рік працівники туберкульозних відділень та протитуберкульозних закладів охорони здоров’я мають право отримати матеріальну допомогу та допомогу на оздоровлення?

Відповідно до пункту 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Постановою КМУ «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 № 174 (далі — Постанова № 174) передбачено, що з 1 липня 2013 року на виплату допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки будуть мати право працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі (крім медичних та фармацевтичних працівників, яким така допомога виплачується згідно з Постановою № 524).

Працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі, будуть мати право з 1 липня 2013 року на виплату щорічної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік на підставі рішення керівника закладу, а керівникам закладів — за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці (Постанова № 174).

Відповідно до пункту 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 та пункту 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які затверджені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання . Зазначені умови поширюються на всі категорії працівників закладів охорони здоров’я.

Формування обсягів фонду заробітної плати працівників комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється місцевими органами влади при формуванні показників видатків місцевих бюджетів на відповідний рік.


Нас находят: матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook