Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруНеоборотні активи і запаси

Бухгалтеру /
Необоротні активи і запаси

Оглавление

Як відображати у довідці про надходження в натуральній формі благодійну допомогу у вигляді обладнання та послуг з його доставки та монтажу

Дитсадку подарували дитячий майданчик, але в акті прийому-передачі, окрім гойдалок, ще зазначена вартість їх монтажу та доставки. Як в такому разі складати Довідку про надходження в натуральній формі: вносити на загальну суму за КЕКВ 3110 або розбивати за КЕКВ 3110 вартість гойдалок та за КЕКВ 2240 вартість їх монтажу й доставки?

 

Дитсадку подарували дитячий майданчик, але в акті прийому-передачі, окрім гойдалок, ще зазначена вартість їх монтажу та доставки. Як в такому разі складати Довідку про надходження в натуральній формі: вносити на загальну суму за КЕКВ 3110 або розбивати за КЕКВ 3110 вартість гойдалок та за КЕКВ 2240 вартість їх монтажу й доставки?

Відповідно до пункту 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування , затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222, благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

Благодійні внески, гранти та дарунки зараховують до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ та є складовою спеціального фонду бюджету (ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України).

У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів (п. 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938; далі — Порядок № 938). Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі (далі — Довідка) за формою, наведеною в додаток 22 до Порядку № 938.

У Довідці відображають як надходження у розрізі їх видів за кодами класифікації доходів бюджету, так і видатки у розрізі КЕКВ, що здійснюють за рахунок таких надходжень.

Видатки на придбання предметів довгострокового користування здійснюють за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (пп. 5 пп. 3.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333; далі — Інструкція № 333). За цим же КЕКВ здійснюють й видатки на монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено договором на придбання зазначеного обладнання.

Видатки на транспортні послуги та монтаж обладнання проводять за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (пп. 5, 10 пп. 2.2.4 Інструкції № 333).

Отже, якщо в акті приймання-передачі вартість гойдалок та вартість їх доставки та монтажу виділено окремо, тоді такі суми відображають у Довідці окремо: за КЕКВ 3110 вартість гойдалок та за КЕКВ 2240 вартість монтажу та доставки такого обладнання. Однак надходження відображають у Довідці однією сумою за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».


Нас находят: довідка про надходження у натуральній формі, відобразити в довідці про надходжeння в натуральній формі, постанова кму 333, благодійна допомога в натуральній форм для ремонту вороті, постанова 333 кекв монтаж


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook