Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруНеоборотні активи і запаси

Бухгалтеру /
Необоротні активи і запаси

Оглавление

За результатами інвентаризації виявлені лишки та нестачі ОЗ: як вчиняти

За результатами інвентаризації у бюджетній установі виявлені лишки та нестачі основних засобів. Як їх відобразити в обліку, а також оприбуткувати лишки та списати нестачі у разі, якщо винні особи не встановлені?

 

За результатами інвентаризації у бюджетній установі виявлені лишки та нестачі основних засобів. Як їх відобразити в обліку, а також оприбуткувати лишки та списати нестачі у разі, якщо винні особи не встановлені?

Виявлені під час інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю основних засобів (далі — ОЗ) і даними бухгалтерського обліку відповідно до пункту 4 розділу IV Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України (Мінфін) від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення про інвентаризацію), установа має урегулювати так:

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 22.01.1996 № 116 (далі — Порядок). За приписом пункту 2 Порядку розмір збитків визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891.

Вартість ОЗ, виявлених в лишках, відображають в бухобліку на субрахунку 716 «Доходи майбутніх періодів». А для узагальнення інформації про суми невідшкодованих нестач ОЗ призначено субрахунок 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» позабалансового рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання» (Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що є додатком до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611; далі — План рахунків).

Варто пам’ятати, що установа у разі встановлення нестач, які виникли внаслідок зловживань, на вимогу пункту 7 розділу IV Положення про інвентаризацію має передати правоохоронним органам відповідні матеріали протягом 5 днів після їх встановлення, а на суму виявлених нестач подати цивільний позов.

Оприбуткування ОЗ, виявлених в лишках, відображають у бухобліку відповідно до пункту 1.19, а списання суми нестач ОЗ — пункту 1.18 розділу 1 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, що є додатком 2 до Плану рахунків.

Водночас зауважимо: рішення про списання з бухобліку ОЗ, які належать до об’єктів державної власності, приймають відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314, а про списання з бухобліку ОЗ, які належать до об’єктів комунальної власності, — Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (п. 7-8 розд. VIII Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11).


Нас находят: облік лишків при інвентаризації в установі, як оцінити лишки при інвентаризації, оприбуткування лишків при інвентаризації, оприбуткування лишків в бюджетних установах


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook