Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриДержавна служба

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Державна служба

Звільнення держслужбовця із займаної посади за результатами атестації

За результатами проведеної атестації комісія рекомендувала перевести держслужбовця на нижчу посаду. Чи має право керівник звільнити такого держслужбовця із займаної посади, якщо він не погодиться на переведення?

 

За результатами проведеної атестації комісія рекомендувала перевести держслужбовця на нижчу посаду. Чи має право керівник звільнити такого держслужбовця із займаної посади, якщо він не погодиться на переведення?

Так, керівник має право звільнити такого держслужбовця. Пояснимо чому.

Відповідно до пункту 1 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922 (далі — Положення № 1922), з метою підвищення ефективності діяльності держслужбовців та відповідальності за доручену справу в державних органах один раз на три роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені ними при виконанні службових обов’язків.

Атестації підлягають держслужбовці усіх рівнів, у т. ч. ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше року, якщо їх посадові обов’язки не змінилися.

Проаналізувавши виконання держслужбовцем основних обов’язків, складність роботи, яку він виконує, та її результативність, знання та користування ним державною мовою під час виконання службових обов’язків, атестаційна комісія (далі — комісія) приймає одне з таких рішень: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття навичок роботи на комп’ютері тощо; не відповідає займаній посаді.

Тож атестованими вважаються державні службовці, визнані комісією такими, що відповідають займаній посаді або відповідають займаній посаді за певних умов.

Абзацом третім пункту 12 Положення № 1922 установлено, що у разі прийняття рішення про невідповідність держслужбовця займаній посаді комісія рекомендує керівнику перевести цього держслужбовця за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади. Але кожна рекомендація комісії має бути відповідно обгрунтованою.

Звичайно, держслужбовець може оскаржити рішення комісії у встановленому порядку керівникові протягом 10 днів з дня його прийняття.


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook