Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруНеоборотні активи і запаси

Бухгалтеру /
Необоротні активи і запаси

Оглавление

Недостач або лишків матцінностей при інвентаризації не виявлено: чи складати порівняльну відомість

В установі проводиться інвентаризація. Чи потрібно складати порівняльну відомість результатів інвентаризації, якщо недостач або лишків матеріальних цінностей не виявлено?

 

В установі проводиться інвентаризація. Чи потрібно складати порівняльну відомість результатів інвентаризації, якщо недостач або лишків матеріальних цінностей не виявлено?

Так, потрібно, до того ж — обов’язково.

Частиною першою статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV визначено, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності установи зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90 (далі — Інструкція № 90) .

Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється інвентаризаційна комісія . На інвентаризаційну комісію покладається відповідальність, зокрема, за повноту і достовірність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, нематеріальних активів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках (п. 1.15 Інструкції № 90).

Інвентаризаційні описи складають у двох примірниках. Їх підписують голова та всі члени інвентаризаційної комісії. Матеріально відповідальні особи в кінці кожного опису своїм підписом підтверджують перевірені комісією і занесені до опису цінності.

Після оформлення інвентаризаційний опис передають до бухгалтерії для складання порівняльної відомості результатів інвентаризації (далі — порівняльна відомість).

Порівняльна відомість застосовується для відображення результатів інвентаризації. На підставі даних інвентаризаційного опису розбіжності, які виникли між фактичними показниками та даними бухгалтерського обліку, відображають у графі «Результати інвентаризації».

У кінці кожної порівняльної відомості (див. додатки 2, 4, 6 до Інструкції № 90) ставлять підпис:

Отже, оскільки інвентаризаційний опис і порівняльна відомість є різними за своїм призначенням документами та й заповнюють їх різні посадові особи, то складання цих документів є обов’язковим.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=nedostach-abo-lishkiv-mattsinnostey-pri-inventarizatsii-ne-viyavleno-chi-skladat, призначиння поривняльноии видомости


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook