Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруПодатки і збори

Бухгалтеру /
Податки і збори

Оглавление

Право одинокої матері на підвищену податкову соціальну пільгу: чи можливо

Працівниця установи має двох дітей віком до 18 років, нe перебувала у шлюбі, i відповідно, у нeї немає свідоцтва про шлюб тa документів про розлучення. Чи має право така особа на податкову соціальну пільгу, якщо розмір її доходу 3000 грн., і на підставі яких документів?

 

Працівниця установи має двох дітей віком до 18 років, нe перебувала у шлюбі, i відповідно, у нeї немає свідоцтва про шлюб тa документів про розлучення. Чи має право така особа на податкову соціальну пільгу, якщо розмір її доходу 3000 грн., і на підставі яких документів?

На податкову соціальну пільгу (ПСП) у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 Податкового кодексу України (ПК) (у 2014 році — 913,50 грн.), має право платник податку, який є, зокрема, одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (пп. 169.1.3 ПК).

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 ПК, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 ПК, та відповідної кількості дітей.

Пунктом 169.3.1 ПК встановлено: якщо платник податку має право на застосування ПСП із двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 ПК, застосовується одна ПСП із підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 ПК, крім випадку, передбаченого підпунктом «б» підпункту 169.1.3 ПК, ПСП за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 ПК, у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

Платник податку, який має право на застосування ПСП більшої, ніж передбачена підпунктом 169.1.1 ПК, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтверджуючі документи (пп. 169.3.2 ПК).

Згідно з підпунктом 1 пункту 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227, для застосування пільги з підстав, передбачених у підпунктах 169.1.2, 169.1.3 і 169.1.4 ПК, одинока мати, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, крім заяви про застосування пільги, подають:

Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом «а» підпункту 169.1.3 ПК, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Отже, одинока мати двох дітей віком до 18 років має право на ПСП у розмірі 913,50 грн. на кожну дитину, якщо її граничний розмір доходу відповідно до підпункту 169.4.1 ПК не перевищує встановленого рівня (у 2014 році — 3420 грн.).


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook