Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОхорона здоров’я

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Охорона здоров’я

Виплачуємо матеріальну допомогу на поховання коштом медзакладу

Працівник районної лікарні звернувся з проханням надати матеріальну допомогу на поховання члена сім’ї. Чи можна виплатити таку допомогу за рахунок коштів медзакладу?

 

Працівник районної лікарні звернувся з проханням надати матеріальну допомогу на поховання члена сім’ї. Чи можна виплатити таку допомогу за рахунок коштів медзакладу?

Умови оплати праці працівників медзакладів, у т. ч. і надання матеріальної допомоги на поховання , регулюють постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298) та Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Правом надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. матеріальну допомогу на поховання, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, наділені керівники бюджетних установ, закладів та організацій (пп. «б» п. 4 Постанови № 1298 та п. 5.11 Умов № 308/519).

Утім, ані Постанова № 1298, ані Умови № 308/519 не містять конкретних вказівок щодо розміру матеріальної допомоги на поховання та умов її надання. Тому звернімося за допомогою до Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Статтею 97 КЗпП визначено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються закладами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством .

Тобто медзаклад може виплатити своєму працівнику матеріальну допомогу на поховання члена сім’ї без обмеження її розміру виходячи з фінансових можливостей закладу в межах кошторисних призначень.

Отже, на підставі заяви працівника про надання матеріальної допомоги на поховання та свідоцтва про смерть члена його сім’ї за наказом керівника медзакладу може бути виплачена матеріальна допомога на поховання, якщо:

Зауважимо: матеріальну допомогу на поховання коштом медзакладу надають незалежно від того, виплачувалась така допомога за рахунок коштів Фонду соціального страхування України чи ні. На надання такої допомоги не впливає і факт отримання працівником у поточному році інших видів допомоги, передбачених законодавством.


Нас находят: допомога на поховання 2021


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook