Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Як відновити додаток до диплома про вищу освіту

Працівник загубив додаток до диплома про вищу освіту. Чи можна його відновити? Якщо можна, то як це зробити і чиїм коштом?

 

Працівник загубив додаток до диплома про вищу освіту. Чи можна його відновити? Якщо можна, то як це зробити і чиїм коштом?

Додаток до диплома про вищу освіту (далі — Додаток) — це документ про освіту державного зразка, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або магістра, а також, за бажанням, випускникам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту.

Відповідно до пункту 2.11 Порядку замовлення , видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2010 № 365 (далі — Порядок № 365), у разі втрати або пошкодження Додатка його власник може подати заяву про виготовлення дубліката Додатка на ім’я керівника відповідного навчального закладу.

У заяві зазначають: причину втрати або пошкодження Додатка, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання , телефон (за наявності) власника Додатка, найменування навчального закладу та дату його закінчення, інші відомості, які власник Додатка вважає суттєвими для видачі дубліката.

Виготовлення дубліката Додатка здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовляє.

Разом із заявою подають підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Додатка. А у разі втрати Додатка додають також оголошення, розміщене у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Додатка, у якому зазначають: назву, серію, номер та дату видачі Додатка, прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку видано Додаток, найменування навчального закладу, який видав Додаток, та інформацію щодо визнання такого Додатка недійсним.

На дублікаті Додатка згідно з пунктом 2.13 Порядку № 365 відтворюється найменування навчального закладу на дату його закінчення випускником, а посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинними на дату вручення дубліката Додатка. У правому верхньому куті дубліката Додатка зазначається слово «Дублікат».

З дати видачі дубліката Додатка первинний Додаток втрачає чинність (п. 2.14 Порядку № 365). Інформація про видачу дубліката Додатка заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=yak-vidnoviti-dodatok-do-diploma-pro-vishchu-osvitu, як відновити додаток до диплому, загубив додаток до диплому, додаток до диплому, відновлення додатку до диплому, как восстановить додаток к диплому, как восстановить додаток до диплома, як відновити диплом про освіту, нужен ли где то додаток к диплому?, загублено додаток до диплому


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook