Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиБухгалтеру

Що означає "бухгалтер матеріального столу"? Які його основні обов'язки?

Що означає

Наше життя – це своєрідна диференціація, своєрідний поділ кожного його мешканця на багатих і бідних, на щасливих і нещасних, на добрих і злих… Цей поділ стосується не лише загальних понять, а і кожного поняття окремо, адже все в цьому світі складається з чогось меншого – це неспростовний факт нашого буття. Недаремно більшість науковців стверджує, що ми розуміємо лише числа і все в цьому житті закодоване, але, попри це, складається з шифрів – числових шифрів. Можливо, саме тому однією із найскладніших, і найцікавіших професій водночас, є бухгалтер. Це не просто професія – це покликання, бо далеко не кожен зможе впоратись із складною системою чисел, впорядкувати їх, простежити найменший їх ріст чи спад. Це - наука, це – мистецтво, це – життя, воно не є набутим, воно є вродженим.

Коли ми говоримо безпосередньо про бухгалтера, то я не з проста ставлю поруч з ним поняття «диференціація», адже навіть, як здавалося б проста і неподільна посада бухгалтера, все ж має свої віти, свої власні квіти, що у своїй сукупності і утворюють таку відповідальну і затребувану квітучу професію.

Чуючи визначення «Бухгалтер матеріального столу» відразу виникають питання – Хто це? Що за стіл? Що за матеріали? Це і не дивно, адже далеко не кожен може зрозуміти, а тим паче дати пояснення тому, про що раніше ніколи не чув, але, безперечно, мав прямий чи опосередкований зв'язок з цим явищем, користуючись плодами його праці.

Правою рукою кожного бухгалтера, його незамінним помічником, є бухгалтер матеріального столу – людина, яка керує, проводить облік усіх матеріальних резервів, як наявних так і потенційних, аналізує їх, несе відповідальність за їх переміщення в часі і просторі, та за їхню безпосередню цілісність – тобто, зберігання. В загальному, ця людина контролює матеріальні цінності підприємства, проводить їх облік під безпосереднім керівництвом головного бухгалтера та вищого керівництва. Основним його опорним документом є законодавство України, у якому чітко визначені основні положення, його права та обов’язки. Проте це не означає, що він не має виконувати вимог керівництва, адже кому потрібен працівник, який працює, як робот, але не задовольняє вимог його роботодавця? Звісно, що нікому.

Давайте розглянемо ширше, що ж входить до обов’язків бухгалтера матеріального столу, для того щоб чітко розуміти чим же він займається і яка його роль на підприємстві. Давно не секрет, що для того, щоб побачити чи ефективно працює будь-яке підприємство, достатньо лише взяти до рук звіти за поточний період, порівняти їх зі звітами минулих періодів і проаналізувати – це і дасть змогу побачити основні тенденції розвитку чи регресії підприємства і прийняти відповідні рішення. Саме тоді, коли мова йде про звіти, ми безпосередньо можемо говорити вже і про бухгалтера матеріального столу, адже однією з його головних задач є не лише перевірка загальноприйнятої правильності заповнення звітів, а і контроль тієї інформації, яку вони відображають. До цієї інформації належать: інформація щодо прибутку та витрат підприємства за певний період, нормативно-правове оформлення звітів та власне підрахунок матеріальних резервів підприємства як на початку аналізованого періоду, так і в кінці.

Статистика – це дуже складна наука, яка не кожному дається. Ще з давніх-давен статистику, хоча і на примітивному рівні, вели лише найбільші і найвитонченіші уми – і це не дивно, адже, хоча людський організм має аналітичні здібності, але у широкому масштабі використовувати такі навички дано далеко не кожному. Часи минали, все змінювалося. Разом із часом збільшувалася необхідність ведення статистики та урізноманітнювались методи її аналізу і викладу. Статистичні звіти – це громіздкий процес, який потребує неабиякої витримки, сталевих нервів, виваженості, точності і уважності. Саме такими якостями повинен володіти бухгалтер матеріального столу, адже ведення статистики теж входить до його безпосередніх обов’язків. До того ж, він ще й має не лише вести тяжкі обрахунки, а і виконувати їх вчасно, що є надскладною задачею у таких умовах.

Наступним його обов’язком є облік і ведення звітності всіх матеріальних надходжень на підприємство, перенесення їх на облік підприємства та стеження за тим, щоб вони нікуди не зникали, шляхом регулярної перевірки їх наявності. Це надзвичайно відповідальний процес, адже, як свідчить практика, все завжди безслідно кудись зникає, ніхто не знає куди, немає винних, але крайнім завжди лишається бухгалтер. Тому виконання даного зобов’язання є важливим не лише для підприємства, а і безпосередньо для бухгалтера, оскільки навряд чи хочеться нести матеріальну, або й інколи кримінальну відповідальність за те, що хтось інший збагатиться.

Надскладною задачею для бухгалтера матеріального столу є процес проведення інвентаризації, метою якого є перевірка і документальне засвідчення всіх цінностей підприємства. Він не лише має проводити цю процедуру, а і звітувати головному бухгалтеру про будь-які переміщення матеріальних ресурсів, давати коректну оцінку всіх наявних матеріалів підприємства, що є на його обліковому рахунку.

У народі кажуть: «Вік живи - вік учись». Важко не погодитись із цим твердженням, адже саморозвиток – це одна з основних цілей людського життя. Це пов’язано не лише з тим, що всебічно розвинена особистість, якого б віку вона не була, цінується на всіх рівнях соціально-економічного простору, а і з тим, що саме ця риса називається мудрістю. Мудрість буває різна, але лише з її допомогою можна чогось досягти в цьому житті, лише з її наявністю можна стати гарним професіоналом і хорошою людиною в цілому. Тому саморозвитку, що виражається у підвищенні кваліфікації бухгалтера, виділяється окрема увага і цей процес можна з впевненістю назвати обов’язком. Обов’язком не лише перед самим собою, а і перед фірмою, керівництвом, персоналом. На сьогоднішній день це є актуально, це є престижно, адже ми живемо у 21 столітті – столітті небувалого розвитку. В наслідок цього, відбувається поступовий перехід від людського, до механічного, автоматизованого процесу проведення будь-якої роботи, в особливості в сфері обчислень, аналізу, статистики і обліку. Комп’ютери поступово витісняють людську працю, полегшуючи і пришвидшуючи розрахунки, вони є надійним гарантом даних обчислень і вирахувань, що дозволяє працювати ефективно, результативно і давати змогу швидше і якісніше аналізувати роботу підприємства, для поліпшення його роботи. У сучасних умовах праці відсутність комп’ютерної грамотності є неприпустимою, тому розвиток – це фундаментальний обов’язок бухгалтера, громадянина і кожної людини.

Бухгалтер матеріального столу – це надійна підвалина якісної і прибуткової роботи підприємства чи фірми, це гарант злагодженої і контрольованої роботи, яка в своїй сукупності не лише дає змогу правильно працювати підприємству, а і утворювати велику систему життєво і економічно необхідних знань. Підводячи підсумок, варто усвідомити, що тільки робота, яка вам подобається, буде продуктивною, якісною і неперевершеною. Бухгалтер – професія не з легких, тому що ти несеш відповідальність не тільки за себе, ти є не лише власним лицем, ти – це лице фірми, ти – відповідальний перед роботодавцями і перед людьми, що працюють пліч-о-пліч з тобою. Ця відповідальність не уявна, адже за найменшу помилку ти відповідатимеш. Можливо, тому високий професіоналізм серед бухгалтерів так сильно і цінується, адже вміння брати на себе таку колосальну відповідальність і вправно виконувати свої обов’язки притаманні далеко не кожній людині на цій планеті.


Нас находят: облік матеріального відділу, що повинен знати бухгалтер матеріального столу, обовязки бухгалтера материального виддилу, Які обов, чи може бухгалтер матеріального складу по сувмісництву вести материальный склад, функціонаьні обовязки бухгалтера матеріального відділу, обовязки бухгалтера матеріального стола Україна, обовязки бухгалтера матеріального відділу та осн, обов язки бухгалтера по матеріальному столі, дуже коротко про основні обовязки бухгалтера


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook