Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыжінка

Материалы слушателям курсов: "Жінка"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Індексація

Визначаємо суму індексації при виході із декретної відпустки

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру. Зокрема, оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.У працівниці останнє підвищення заробітної плати відбулося у лютому 2008 року. Працівниця перебувала у декретній відпустці з липня 2010 року. У травні 2013 року вона приступає до роботи. Як їй встановити фіксовану суму індексації? Як при визначенні фіксованої суми індексації вчинити з надбавкою, адже на час виходу у декретну відпустку працівниця мала надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 30%, а у 2012 році працівникам установи надбавки встановлені у розмірі 20% (на працівницю у 2012 році наказу на встановлення надбавки не було)?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Інші питання

Скорочена тривалість робочого часу для матері дитини-інваліда: чи можливо

Ні, не можна. Пояснимо чому.У бюджетній установі працює жінка, яка виховує дитину-інваліда. Чи можна в колективному договорі встановити їй скорочену тривалість робочого часу?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи можна перевести на іншу посаду жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, якщо її посада підлягає скороченню

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи установи не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли передбачено звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).В установі працюють жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, вагітні. Які дії слід вчинити установі щодо працевлаштування цієї категорії осіб, якщо посади, які вони обіймають, підлягають скороченню?
 

Чи потрібно пропонувати працівнику, посада якого скорочується, переведення на декретне місце

Так, і ось чому.Працівнику повідомлено у квітні про заплановане вивільнення у зв’язку зі скороченням штату. На момент повідомлення вакантних посад в установі не було. У травні одна з працівниць установи пішла у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до своєї кваліфікації працівник, посада якого скорочується, міг би працювати на місці працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Утім, така робота виконуватиметься за строковим трудовим договором. Чи можна запропонувати працівнику декретну посаду?
 

Звільнення працівника без згоди профспілкового органу: чи можливо

Так, може. Пояснимо чому.Працівника установи звільнено з роботи у зв’язку зі скороченням чисельності працівників без попередньої згоди профспілкового органу. Чи може такий працівник звернутися до суду через порушення його прав?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Чи може головний бухгалтер працювати на умовах неповного робочого часу

Так, може. Пояснимо чому.Жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоче продовжувати працювати на своїй посаді — головного бухгалтера установи — на умовах неповного робочого часу. Чи може головний бухгалтер працювати на таких умовах і чи визначена законодавством мінімальна тривалість робочого часу за таких умов?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Чи може головний бухгалтер працювати на умовах неповного робочого часу

Так, може. Пояснимо чому.Жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоче продовжувати працювати на своїй посаді — головного бухгалтера установи — на умовах неповного робочого часу. Чи може головний бухгалтер працювати на таких умовах і чи визначена законодавством мінімальна тривалість робочого часу за таких умов?
 

Бухгалтеру / Соціальні гарантії

На які виплати має право студентка-сирота, яка перебуває в академвідпустці за медичними показаннями

Відповідно до статті 8 Закону України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342-IV при наданні академічної відпустки за медичним висновком особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за ними зберігається на весь період академічної відпустки повне державне забезпечення та виплачується стипендія.Студентці університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до наказу була надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка по догляду за дитиною до 3-х років. У якому розмірі виплачується стипендія такій студентці, та чи правомірна виплата грошової компенсації на харчування і коштів на щорічне поповнення предметів гардероба та текстильної білизни?
 

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: чи оплачується лікарняний

Відповідно до частини восьмої статті 179 Кодексу законів про працю України та статті 18 Закону України Про відпустки від 15.11.1996 № 504/96-ВР мати дитини або інша застрахована особа, яка доглядає за дитиною, в період перебування у відпустці для догляду за дитиною за власним бажанням може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за умови, що вона пішла у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до 01.07.2014, а отже, відповідно до законодавства продовжує отримувати таку допомогу).Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працює в установі на посаді бухгалтера на умовах неповного робочого часу за індивідуальним графіком. Чи підлягає оплаті листок непрацездатності, виданий цій жінці?
 

Частина періоду тимчасової непрацездатності припадає на відпустку без збереження заробітної плати: які дні непрацездатності підлягають оплаті

Згідно з пунктом 1 статті 35 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240) допомога з тимчасової непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання страхового випадку, зокрема тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.Працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати з 27.03.2013 по 03.04.2013 включно і в цей період захворіла. Згідно з листком непрацездатності період тимчасової непрацездатності — з 01.04.2013 по 05.04.2013. Тобто частина тимчасової непрацездатності припала на відпустку без збереження заробітної плати, а частина — на робочі дні. Чи потрібно оплачувати цей листок непрацездатності? Якщо так, то які дні тимчасової непрацездатності підлягають оплаті?
 

Як розрахувати допомогу по вагітності та пологах, коли була виплата премії за минулий місяць

Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється відповідно до абзацу третього пункту 14 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266), а саме: шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).Працівниця була у щорічній основній відпустці з 1 по 30 квітня, відпускні нараховані та виплачені у березні. У квітні їй нараховано та виплачено премію за березень у сумі 551 грн. Чи враховується сума премії, нарахована в квітні, при розрахунку допомоги по вагітності та пологах у травні 2013 року?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Жінка".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook