Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыкредит

Материалы слушателям курсов: "Кредит": Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Оглавление: кредит

 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Надбавка за престижність праці науково – педагогічним працівникам ВНЗ

Ні, науково – педагогічні працівники не мають право на отримання надбавки за престижність праці. І ось чому.У вищому навчальному закладі III–IV рівня акредитації працюють науково – педагогічні працівники. Чи мають вони право на отримання надбавки за престижність праці?
 

Визначаємо тривалість робочого часу медичних працівників, які працюють у школі

Згідно з підпунктом 1.1 Наказу № 319 для лікарів та середнього медичного персоналу з базовою та неповною вищою медичною освітою (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці) дитячих будинків, шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти, а також керівників структурних підрозділів з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою вишів ІІІ–IV рівнів акредитації норма робочого часу на тиждень становить 38,5 години.У типових штатах загальноосвітніх шкіл-інтернатів передбачені посади медичних працівників: лікар-педіатр, медична сестра, санітарка. Яку норму робочого часу застосовувати: 40 годин на тиждень — як для працівників закладів освіти чи 38,5 годин — як для працівників закладів та установ охорони здоров’я?
 

Надбавка за престижність праці керівнику центру медико-соціальної реабілітації

Дія постанови Кабінету Міністрів України Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування від 23.03.2011 № 373 (далі — Постанова № 373) поширюється на педагогічних працівників центру соціальної реабілітації.Чи мають право на надбавку за престижність праці директор центру медико-соціальної реабілітації та його заступники?
 

Чи потрібно переводити на нижчі посади доцентів та професорів, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань

Ні, таких працівників на нижчі посади не переводять. І от чому.У вищому навчальному закладі III–IV рівнів акредитації працюють доценти та професори, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань. Протягом двох останніх років вони не підтвердили зазначені звання. Чи потрібно їх перевести на нижчі посади?
 

Чи включається прийом кандидатських іспитів у обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача

Відповідно до розділу 5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161, до обов’язкового обсягу навчального навантаження викладача вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації (виш) включається робочий час викладача, який у поточному навчальному році визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків, відображених в індивідуальному робочому плані.Вищий навчальний заклад надає послуги з прийому кандидатських іспитів у аспірантів на здобуття наукового ступеня кандидата. Чи включається час прийому кандидатських іспитів у обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача?
 

Вводимо до штату ДНЗ посаду оператора котельні

Так, потрібно. І от чому.Дитячий садок опалюється двома побутовими котлами, що розміщені в прибудові до будівлі. Чи потрібно до штату дитячого садка вводити посаду оператора котельні?
 

Установлюємо працівникам доплати за вчене звання та науковий ступінь

Установлення працівникам вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації доплат за вчені звання та наукові ступені регламентується наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).Працівник займає посаду доцента у ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації на умовах сумісництва на 0,25 ставки. Чи належать йому доплати за вчене звання та науковий ступінь кандидата наук на 0,25 ставки на посаді асистента?
 

Визначаємо тривалість щорічної основної відпустки практичного психолога навчально-виховного комплексу

Відповідно до пункту 3 статті 9 Закону України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.Відповідно до Постанови № 346 тривалість щорічної основної відпустки практичним психологам установлено у дошкільних навчальних закладах — 42 календарних дні, а у загальноосвітніх навчальних закладах — 56. У Постанові № 346 таких закладів, як навчально-виховні комплекси, немає. Скільки днів має становити відпустка практичного психолога цього закладу, якщо він одночасно поєднує роботу з дітьми як дошкільного, так і шкільного віку?
 

Виплачуємо щорічну грошову винагороду за сумлінну працю педпрацівникам

Відповідно до статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава забезпечує надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.Коли і у якому розмірі надається грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам?
 

Підвищуємо ставку зарплати викладачам педучилищ за звання Старший викладач

Оплата праці педагогічних працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, у т. ч. і педагогічних училищ, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), незалежно від їх підпорядкованості та статусу.Чи мають право педагогічні працівники вишів І–ІІ рівнів акредитації, зокрема педучилищ, на підвищення на 10% ставок заробітної плати за звання Старший викладач?
 

Установлюємо доплату працівнику-суміснику за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента

Установлення доплат за вчені звання й наукові ступені регламентується наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557) та постановою КМУ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Особа працює у навчальному закладі за сумісництвом на посаді соціального педагога на 0,5 ставки. Чи потрібно установлювати їй доплати за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента?
 

Установлюємо кваліфікаційну категорію викладачеві при прийомі на роботу

Оплата праці педагогічних працівників у закладах освіти провадиться виходячи із посадових окладів (ставок заробітної плати), установлених за результатами атестації, надбавок і доплат.Особа є доцентом кафедри фінансів педагогічного університету III–IV рівнів акредитації, має ступінь кандидата економічних наук. На яку кваліфікаційну категорію викладача коледжу потрібно зарахувати таку особу до коледжу I–II рівня акредитації на погодинну оплату за умови відсутності атестаційного листа?
 

Оплачуємо вчителю заміщення вихователя групи продовженого дня

Щоб обчислити заробіток учителя початкових класів за години заміщення тимчасово відсутнього вихователя групи продовженого дня (далі — ГПД), слід визначитися з розмірами ставок заробітної плати за тією і тією посадами, з яких нараховується плата за викладацькі та виховательські години.Учитель початкових класів, який має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання старший учитель, заміщує тимчасово відсутнього вихователя групи продовженого дня. Як оплачувати йому години заміщення?
 

Надаємо педагогу грошову винагороду за сумлінну працю

Згідно з частиною першою статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава гарантує надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.За яких умов педагогічний працівник навчального закладу може отримати грошову винагороду за сумлінну працю?
 

Нараховуємо заробітну плату заступнику директора школи

Посадові оклади керівників бюджетних установ, закладів та організацій та їх заступників визначають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Посадовий оклад заступника директора школи визначено на рівні 90% від посадового окладу директора. Оклад директора встановлено за 15-м тарифним розрядом ЄТС. Стаж педагогічної роботи директора школи становить 25 років, а заступника — 14 років. У закладі функціонує 2 групи продовженого дня. Як установити посадовий оклад заступнику директора школи? Чи враховувати при цьому надбавки, підвищення і доплати, які отримує директор школи?
 

Контингент учнів у групі зменшився: чи зміниться зарплата викладача

Основним документом, який регламентує діяльність класного керівника професійно-технічного навчального закладу, є Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434.У професійно-технічному навчальному закладі протягом січня — березня зменшився контингент учнів у групі з 21 до 19 осіб. Чи зміниться розмір доплати за класне керівництво викладачу, якого призначено класним керівником цієї групи?
 

Виплачуємо грошову допомогу науково-педагогічному працівнику

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII (далі — Закон № 1977-XII) при виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат. При цьому працівник повинен мати стаж роботи не менше 12,5 років (для чоловіків) та 10 років (для жінок) на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257.Науково-педагогічний працівник після виходу на наукову пенсію працював за строковим трудовим договором (контрактом) вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації. Після закінчення строку трудового договору він звернувся за виплатою грошової допомоги. У яких випадках виплачується грошова допомога науково-педагогічному працівнику?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Установлюємо посадовий оклад практичного психолога закладу охорони здоров’я

За статтею 21 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII посада практичного психолога належить до педагогічних працівників та відповідно включена до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963.У закладі охорони здоров’я працює практичний психолог. Чи належить його посада до педагогічних працівників? Як встановити посадовий оклад практичного психолога закладу охорони здоров’я?
 

Одноразова адресна грошова допомога випускникам: хто, кому і скільки

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 11.05.2011 № 524 випускникам вищих навчальних закладів (далі — випускники ВНЗ), які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги (далі — грошова допомога) у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством фінансів України.Медичну сестру після закінчення медучилища взяли на роботу. Чи має вона право на отримання одноразової адресної грошової допомоги? Якщо так, то в якому розмірі і хто її виплачує?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Кредит".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook