Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыдокументи

Материалы слушателям курсов: "Документи"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

Как выплатить задолженность по авансовым отчетам через банк?

В типовой бюджетной конфигурации в релизах не ниже 7.70.027 для организаций, у которых сотрудники получают деньги после сдачи авансовых отчетов в конце месяца через банк, разработан новый документ “Виплата по авансовим звітам”.
 

Поступление и списание бланков строгой отчетности

В типовой бюджетной конфигурации в релизах не ниже 7.70.023 реализован учет бланков строгой отчетности.
 

Учет финансирования

Процесс планирования финансирования реализован в конфигурации с помощью документа "Кошторис доходів та видатків". Данный документ вводится для каждого месяца и источника финансирования в разрезе кодов экономической классификации расходов (КЭКР). После ввода этих документов при помощи отчета "Кошторис доходів та видатків" (меню "Звіти") можно сформировать печатную форму Приложения N2 к приказу финансового управления от 28.01.2000 г. N9. Для отражения возможного изменения в финансировании учреждения в конфигурации предусмотрен документ "Коригування кошторису доходів та видатків".
 

Как в бюджетной конфигурации выплатить зарплату в текущем месяце за предыдущий месяц?

Учет взаиморасчетов с сотрудниками по ЗП в бюджетной конфигурации дополнительно ведется в разрезе месяцев начисления заработной платы. Для выплаты заработной платы следует воспользоваться документом "Видача ЗП" (меню "Документи" - "Нарахування та виплата ЗП" - " Видача ЗП "). Для того, чтобы указать за какой месяц Вы выплачиваете деньги, требуется в реквизите "Період" указать требуемый месяц.
 

Как провести годовой перерасчет налога с доходов физических лиц?

В типовой бюджетной конфигурации для годового перерасчета налога с доходов физических лиц предназначен документ "Перерахунок податку з доходів" (меню "Документи" - "Перерахунок податку").
 

Определение финансовых результатов текущего года

В типовой бюджетной конфигурации в релизах не ниже 7.70.029 разработан новый документ "Закриття року".
 

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 2.0

Каким документом можно ликвидировать транспортное средство и оприходовать запчасти, полученные от его ликвидации?

Во второй редакции конфигурации "Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины" к сожалению не существует механизма для отражения операции ликвидации необоротных активов с получением ТМЦ, полученных от ликвидации. Возможность реализации данного механизма будет рассмотрена в следующих релизах.
 

Определение финансовых результатов текущего года

В типовой бюджетной конфигурации (редакция 2) для расчета и проведения итоговых операций в конце бюджетного периода, закрытия счетов доходов и расходов на финансовый результат выполнения сметы по общему и специальному фонду предназначен документ "Закриття року". Новый документ можно ввести из меню "Документи" - > "Закриття періоду" - > документ "Закриття року".
 

Бухгалтеру / Бухгалтерський облік

Оприбуткування ноу-хау: чи можливо

Термін ноу-хау фактично розглядають як конфіденційну інформацію технічного, організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру. Тобто ноу-хау — це режим конфіденційності створеного працівником технічного рішення, що складається з даних, які є загальновідомими самі по собі, але становлять виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні.Які потрібно зібрати документи, щоб оприбуткувати ноу-хау, та як його оцінити?
 

Бухгалтеру / Відрядження

Відшкодування витрат на проїзд до місця відрядження за посадочним документом

Так, достатньо, і ось чому.Працівник повернувся з відрядження і подав до бухгалтерії авансовий звіт. А разом із ним і посадочні документи (копії електронних документів) на проїзд потягом до місця призначення і назад. Чи достатньо посадочного документа для відшкодування працівнику витрат на проїзд?
 

Бухгалтеру / Власні надходження

Завершення бюджетного періоду: як упорядкувати надходження до спецфонду

Так, і це слід зробити негайно.Установа фінансується за помісячним планом використання бюджетних коштів. Станом на 01.12.2014 власних надходжень надійшло менше, ніж заплановано кошторисом на 2014 рік. Чи потрібно вносити зміни до кош­торису та коригувати планові показники?
 

Бухгалтеру / Державні закупівлі

Чи може учасник оскаржити дії генерального замовника при процедурі закупівлі за рамковими угодами

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289-VI (далі — Закон про закупівлі) закупівлі за рамковими угодами здійснюють у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог статті 13 Закону про закупівлі, а рамкові угоди укладають відповідно до вимог розділу IX Закону про закупівлі.Чи може учасник оскаржувати документацію конкурсних торгів та/або проведення процедури закупівлі, якщо така закупівля проводилася генеральним замовником за рамковими угодами?
 

Який документ подавати Казначейству, якщо річний план закупівель відсутній

Відповідно до статті 4 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289 (далі — Закон про закупівлі) річний план закупівель, зміни до нього надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.Казначейство просить установу подати додаток до річного плану закупівель. Проте наказ про створення комітету з конкурсних торгів в установі відсутній, та й річний план державних закупівель на 2014 рік не затверджувався. Адже суми, передбачені на закупівлю товарів, робіт і послуг, менші сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону України Про здійснення державних закупівель. Чи повинна установа подавати якийсь інший документ?
 

Вимагаємо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів

Так, такі дії правомірні.Бюджетна установа при проведенні процедури закупівель вимагає для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів копії актів виконаних робіт. Чи правомірні такі дії?
 

Обгрунтовуємо застосування процедури закупівлі в одного учасника за кількома підставами

Так, потрібно.Чи потрібно замовнику обгрунтовувати застосування процедури закупівлі в одного учасника при одній і тій самій закупівлі за кількома підставами частини другої сттатті 39 Закону про держзакупівлі (потреба проведення додаткових будівельних робіт та нагальна потреба у здійс­ненні закупівлі)?
 

Бухгалтеру / Звітність

Заповнюємо форму № 1ДФ у разі нарахування, але невиплати допомоги за листками непрацездатності

Відповідно до підпункту 168.1.1 Податкового кодексу України (ПК) податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену статтею 167 ПК.Бюджетною установою нарахована допомога з тимчасової непрацездатності при оплаті листка непрацездатності, але не виплачена Фондом соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Як правильно заповнити форму № 1ДФ?
 

Відображаємо у формі № 1ДФ допомогу по тимчасовій непрацездатності

Відповідно до підпункту 168.1.1 Податкового кодексу України (ПК), податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 ПК. ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. А приймають платіжні документи на виплату доходу банки лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету.В обліку бюджетної установи на кінець кварталу значаться суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, не виплачені Фондом соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Як правильно відобразити такі виплати у формі № 1ДФ?
 

Бухгалтеру / Казначейське обслуговування

Реєструємо зобов’язання у Казначействі

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов’язань та оплати рахунків, затверджених наказом Державного казначейства України від 14.09.2010 № 330 (далі — Наказ № 330), для реєстрації зобов’язань сільрада як розпорядник бюджетних коштів має надати до органів Державної казначейської служби України такі підтвердні документи: кошторис на капітальний ремонт; протокол договірної ціни; договір; рахунки; дефектний акт; проектно-кошторисну документацію; позитивний висновок комплексної державної експертизи; акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); накладні/товарно-транспортні накладні при придбанні будівельних матеріалів, які використовуються в процесі ремонтних робіт; документи, що підтверджують проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.Сільрада готує документи на реєстрацію зобов’язань на капітальний ремонт клубної установи. Які підтвердні документи має надати сільрада до органу Казначейства?
 

Приймаєте будівельні роботи — обов’язково реєструйте зобов’язання до кінця року

Розпорядники і одержувачі коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні (далі — розпорядники бюджетних коштів), здійснюють реєстрацію зобов’язань в органах Державної казначейської служби України (далі — Казначейство) відповідно до вимог Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок № 309).Бюджетна установа (розпорядник бюджетних коштів) підписала акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-3) у грудні 2012 року, але оплату їх не здійснила. Чи зобов’язані органи Казначейства оплатити кредиторську заборгованість за такими документами у наступному бюджетному періоді?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Відображаємо в обліку марки і марковані конверти

Ні, не потрібно. І ось чому.У грудні 2013 року бюджетна установа придбала марковані конверти і марки. Бухгалтер почав облікувати їх як бланки суворої звітності на субрахунку 331 Грошові документи в національній валюті. Чи потрібно переносити їх вартість на субрахунок 234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя у зв’язку з набранням чинності постановою КМУ від 25.12.2013 № 955?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Один претендент на вакантну посаду держслужбовця: проводимо конкурс

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (у редакції від 07.09.2012) (далі — Порядок), умови проведення конкурсу в окремому державному органі визначає його керівник, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.Чи можливо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця в разі, якщо для участі у конкурсі документи подав лише один претендент?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Визначаємо стаж педагогічної роботи працівникам-сумісникам

Стаж педагогічної роботи — це сумарна тривалість трудової діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників у закладах освіти на посадах, пов’язаних з навчальним, навчально-виховним процесом. Він безпосередньо впливає на визначення розміру надбавки за вислугу років.До викладацької роботи у навчальному закладі залучений працівник іншої організації. Для нього це робота за сумісництвом, обсяг якої — 300 год. педнавантаження протягом навчального року. До стажу педагогічної роботи такого працівника зарахували лише ті місяці, в яких працівник виконував викладацьку роботу. Чи правильно це? Адже, скажімо, бібліотекарю, який працює в цьому самому навчальному закладі з педнавантаженням менше 180 год. за навчальний рік, до стажу педагогічної роботи було зараховано увесь рік.
 

Викладацька робота держслужбовця: чи дозволено законодавством

Згідно із пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.Чи має право начальник відділу освіти райдержадміністрації працювати в загальноосвітньому навчальному закладі за сумісництвом і на яких підставах?
 

Відшкодовуємо вчителю недоплачену суму надбавки за вислугу років

Підвищення розміру надбавки за вислугу років у зв’язку зі збільшенням стажу педагогічної роботи проводиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, перебувають у навчальному закладі, або з дня подання таких документів працівником (п. 7 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78).Під час тарифікації на 1 вересня 2014/2015 навчального року вчителю визначений стаж педагогічний роботи 19 років 10 місяців замість 20 років 6 місяців. Через це йому було занижено розмір надбавки за вислугу років (замість 30% виплачували 20%). Зазначена помилка виявлена 1 лютого 2015 року. Чи потрібно відшкодовувати вчителю недоплачену суму надбавки, якщо документи, що підтверджують педагогічний стаж, перебували в навчальному закладі?
 

Надбавка за вислугу років педпрацівникам у центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава забезпечує педпрацівникам виплату надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20%, понад 20 років — 30%.У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що не є навчальним закладом, працюють педпрацівники. Чи мають вони право на виплату надбавки за вислугу років та як її обчислювати?
 

Визначаємо дату зміни розміру надбавки за вислугу років

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 (далі — Порядок № 78).Особа прийнята на посаду вихователя дошкільного навчального закладу 01.04.2005. На 01.04.2015 стаж її педагогічної роботи становив 10 років, тож з’явилося право на підвищення розміру надбавки за вислугу років. З якого місяця слід нараховувати 20%-ову надбавку за вислугу років: з квітня чи травня?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Надбавка за вислугу років педпрацівникам у центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава забезпечує педпрацівникам виплату надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20%, понад 20 років — 30%.У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що не є навчальним закладом, працюють педпрацівники. Чи мають вони право на виплату надбавки за вислугу років та як її обчислювати?
 

Одноразова адресна грошова допомога випускникам: хто, кому і скільки

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 11.05.2011 № 524 випускникам вищих навчальних закладів (далі — випускники ВНЗ), які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги (далі — грошова допомога) у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством фінансів України.Медичну сестру після закінчення медучилища взяли на роботу. Чи має вона право на отримання одноразової адресної грошової допомоги? Якщо так, то в якому розмірі і хто її виплачує?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Первинні документи

Надаємо персональні дані для складання адмінпротоколу

Так. І ось чому.Орган Держфінінспекції провів в установі ревізію фінансово-господарської діяльності. Виявлені під час перевірки порушення передбачають адміністративну відповідальність за статтею 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для складання адмінпротоколу фінінспектори просять надати їм дані про дату, місце народження та проживання, ідентифікаційний номер тих працівників, на яких буде складено адмінпротокол. Чи мають право фінінспектори робити відповідний запит, а установа надавати їм персональні дані працівників?
 

Установа втратила бухгалтерські документи: виправляємо ситуацію

Відповідно до пункту 6.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі — Положення № 88), первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву установи мають зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.Наприкінці місяця бухгалтер бюджетної установи виявив, що окремі бухгалтерські документи — втрачені. Хто має забезпечувати збереження бухгалтерських документів та які дії слід вчинити у разі їх втрати?
 

Бухгалтеру / Оренда

Бухгалтеру / Перевірки і контроль

Перейти к разделу Бухгалтеру / Перевірки і контроль

Бухгалтеру / Податки і збори

Перейти к разделу Бухгалтеру / Податки і збори

Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Перейти к разделу Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Перейти к разделу Бухгалтеру / Соціальне страхування

 

Страницы: 1   2  


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook