Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалызначення

Материалы слушателям курсов: "Значення"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

Как создать дополнительные начисления сотрудникам?

Если сотрудник имеет какие-то дополнительные начисления, например, ежемесячные премии, надбавки и пр., то их можно указать как дополнительные начисления в справочнике "Додаткові нарахування", подчиненном справочнику "Співробітники". Дополнительные начисления могут выплачиваться по другому источнику финансирования и с другой формой налогообложения относительно основных начислений. Дополнительные начисления могут назначаться на определенный период времени, для этого в справочнике "Додаткові нарахування" введены реквизиты "Дата початку" и "Дата закінчення". Начисление может проводиться суммой или процентом от основного начисления. Варианты указываются в реквизитах "Вид нарахування" и "Значення". Впоследствии при работе документа "Расчет ЗП" данные дополнительные начисления будут контролироваться и включаться в начисления сотрудника с соответствующими данными. Увидеть их можно в табличной части документа "Нарахування ЗП" конкретного сотрудника, в проводках и отчетах.
 

Как создать дополнительные удержания сотрудникам?

Если сотрудник имеет какие-то разовые или долгосрочные дополнительные удержания, например, алименты, погашение ссуды и пр., то их можно указать как дополнительные удержания в справочнике "Додаткові утримання", подчиненном справочнику "Співробітники". Дополнительные удержания могут проводиться по другому источнику финансирования и с другой формой налогообложения относительно основных удержаний. Дополнительные удержания могут назначаться на определенный период времени, для этого в справочнике "Додаткові утримання " введены реквизиты "Дата початку" и "Дата закінчення". Удержание может проводиться суммой или процентом от основного начисления. Варианты указываются в реквизитах "Вид утримання" и "Значення". Впоследствии при работе документа "Розрахунок ЗП" данные дополнительные удержания будут контролироваться и включаться в удержания сотрудника с соответствующими данными. Увидеть их можно в табличной части документа "Утримання з ЗП" конкретного сотрудника, в проводках и отчетах.
 

Где в программе устанавливаются значения по умолчанию, для заполнения документов? Как их изменить?

В конфигурации предусмотрен справочник "Значення по умовчанню". Справочник доступен из пункта меню "Сервіс". В этом справочнике устанавливаются значения реквизитов документов, которые используются как значения по умолчанию при вводе нового документа. Это сервисная функция и использование этого справочника в конфигурации не обязательно.
 

При создании новых документов некоторые реквизиты шапки ("Джерело фінансування", "Стаття по КЕКВ") необходимо заполнять вручную. Возможно ли эти реквизиты заполнять автоматически значениями по умолчанию?

Да, это возможно. Для этого нужно заполнить служебный справочник "Значення по умовчанню" (меню "Сервис" -> "Значення по умовчанню").
 

Бухгалтеру / Бюджетний процес

Визначаємо код класифікації доходів бюджету для благодійної допомоги

Відповідно до частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (БК) у складі інших джерел власних надходжень бюджетних установ (другої групи власних надходжень) виділяють, зокрема, підгрупи:Установа отримала від приватного підприємства грошову допомогу в сумі 30 000,00 грн. на ремонт приміщення, а також допомогу у натуральній формі — 10 банок фарби масляної (без зазначення цілей їх використання). За яким кодом бюджетної класифікації відображати ці надходження — 25020100 чи 25020200?
 

Добровільне об’єднання територіальних громад: визначаємо переваги

Пригадаємо спочатку, як формувалося законодавче підгрунтя для об’єднання територіальних громад. Уряд своїм розпорядженням від 01.04.2014 № 333-р схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі — Концепція). Реалізація Концепції передбачає створення законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення.Наразі в регіонах ведеться робота щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Які переваги матимуть територіальні громади у разі їх об’єднання?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Відпустка сумісника, який не відпрацював 6-місячного терміну

Так, якщо вона виявить таке бажання. Пояснимо чому.Особа за основним місцем роботи — вихователь дошкільного навчального закладу. Також вона влаштувалася на роботу за сумісництвом на посаду сестри медичної в іншому ДНЗ і пропрацювала там 3 місяці. Чи зобов’язані такій особі надати відпустку на роботі за сумісництвом, якщо вона піде у щорічну основну відпустку за основним місцем роботи?
 

Визначаємо кількість штатних одиниць практичного психолога в гімназії

Діяльність практичних психологів навчальних закладів працівників регламентується Положенням про психологічну службу системи освіти України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (далі — Положення про психологічну службу), та іншими нормативно-правовими документами психологічної служби системи освіти.Скільки штатних одиниць практичного психолога повинно бути у гімназії з кількістю учнів 672, якщо гімназія знаходиться у місті (районного значення)?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Значення".


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook