Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалызначення

Материалы слушателям курсов: "Значення"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

Как создать дополнительные начисления сотрудникам?

Если сотрудник имеет какие-то дополнительные начисления, например, ежемесячные премии, надбавки и пр., то их можно указать как дополнительные начисления в справочнике "Додаткові нарахування", подчиненном справочнику "Співробітники". Дополнительные начисления могут выплачиваться по другому источнику финансирования и с другой формой налогообложения относительно основных начислений. Дополнительные начисления могут назначаться на определенный период времени, для этого в справочнике "Додаткові нарахування" введены реквизиты "Дата початку" и "Дата закінчення". Начисление может проводиться суммой или процентом от основного начисления. Варианты указываются в реквизитах "Вид нарахування" и "Значення". Впоследствии при работе документа "Расчет ЗП" данные дополнительные начисления будут контролироваться и включаться в начисления сотрудника с соответствующими данными. Увидеть их можно в табличной части документа "Нарахування ЗП" конкретного сотрудника, в проводках и отчетах.
 

Как создать дополнительные удержания сотрудникам?

Если сотрудник имеет какие-то разовые или долгосрочные дополнительные удержания, например, алименты, погашение ссуды и пр., то их можно указать как дополнительные удержания в справочнике "Додаткові утримання", подчиненном справочнику "Співробітники". Дополнительные удержания могут проводиться по другому источнику финансирования и с другой формой налогообложения относительно основных удержаний. Дополнительные удержания могут назначаться на определенный период времени, для этого в справочнике "Додаткові утримання " введены реквизиты "Дата початку" и "Дата закінчення". Удержание может проводиться суммой или процентом от основного начисления. Варианты указываются в реквизитах "Вид утримання" и "Значення". Впоследствии при работе документа "Розрахунок ЗП" данные дополнительные удержания будут контролироваться и включаться в удержания сотрудника с соответствующими данными. Увидеть их можно в табличной части документа "Утримання з ЗП" конкретного сотрудника, в проводках и отчетах.
 

Где в программе устанавливаются значения по умолчанию, для заполнения документов? Как их изменить?

В конфигурации предусмотрен справочник "Значення по умовчанню". Справочник доступен из пункта меню "Сервіс". В этом справочнике устанавливаются значения реквизитов документов, которые используются как значения по умолчанию при вводе нового документа. Это сервисная функция и использование этого справочника в конфигурации не обязательно.
 

При создании новых документов некоторые реквизиты шапки ("Джерело фінансування", "Стаття по КЕКВ") необходимо заполнять вручную. Возможно ли эти реквизиты заполнять автоматически значениями по умолчанию?

Да, это возможно. Для этого нужно заполнить служебный справочник "Значення по умовчанню" (меню "Сервис" -> "Значення по умовчанню").
 

Бухгалтеру / Бухгалтерський облік

Основні засоби не експлуатуються: чи нараховувати амортизацію

Нараховувати амортизацію на літній табір, що на дату балансу не експлуатується, не потрібно у разі його консервації. Пояснимо чому.У бюджетній установі обліковується літній табір, що на дату балансу не експлуатується. Чи нараховувати на нього амортизацію?
 

Оприбуткування ноу-хау: чи можливо

Термін ноу-хау фактично розглядають як конфіденційну інформацію технічного, організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру. Тобто ноу-хау — це режим конфіденційності створеного працівником технічного рішення, що складається з даних, які є загальновідомими самі по собі, але становлять виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні.Які потрібно зібрати документи, щоб оприбуткувати ноу-хау, та як його оцінити?
 

Бухгалтеру / Бюджетний процес

Визначаємо код класифікації доходів бюджету для благодійної допомоги

Відповідно до частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (БК) у складі інших джерел власних надходжень бюджетних установ (другої групи власних надходжень) виділяють, зокрема, підгрупи:Установа отримала від приватного підприємства грошову допомогу в сумі 30 000,00 грн. на ремонт приміщення, а також допомогу у натуральній формі — 10 банок фарби масляної (без зазначення цілей їх використання). За яким кодом бюджетної класифікації відображати ці надходження — 25020100 чи 25020200?
 

Добровільне об’єднання територіальних громад: визначаємо переваги

Пригадаємо спочатку, як формувалося законодавче підгрунтя для об’єднання територіальних громад. Уряд своїм розпорядженням від 01.04.2014 № 333-р схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі — Концепція). Реалізація Концепції передбачає створення законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення.Наразі в регіонах ведеться робота щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Які переваги матимуть територіальні громади у разі їх об’єднання?
 

Бухгалтеру / Кошториси і нормативи

Плануємо видатки на природоохоронні заходи

Природоохоронні заходи фінансуються за рахунок Державного бюджету України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів (ст. 42 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII).Наразі екологічний податок відповідно до Бюджетного кодексу України зараховується до надходжень загального фонду місцевого бюджету. А видатки на природоохоронні заходи проводять лише за КТКВК 200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека. За яким фондом місцевого бюджету запланувати видатки на природо­охоронні заходи? Чи можна за загальним фондом місцевого бюджету передбачати капітальні видатки на природоохоронні заходи?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Необоротні активи: чи індексуємо вартість за 2013 рік

Пунктом 7.3 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, визначено, що індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів (крім об’єктів житлового фонду) може проводитися за самостійним рішенням керівника установи протягом I кварталу наступного звітного року.Чи необхідно проводити індексацію вартості необоротних активів за підсумками 2013 року?
 

Реставрація музейного предмета: оплачуємо без проведення експертизи

Згідно із абзацом 12 статті 1 Закону України Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВР (далі — Закон про музеї) до музейних предметів відносять культурні цінності, якість або особливі ознаки яких роблять необхідним для суспільства їх збереження, вивчення та публічне представлення.Музей проводить реставрацію музейного предмета, а саме картини та надгробка. За яким КЕКВ проводити таку реставрацію? Якщо це капітальні видатки, то чи потрібно отримувати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо проектно-кошторисної документації.
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи потрібно погоджувати з фінансовим управлінням рішення про зміни в структурі апарату міської ради

Затверджувати за пропозицією сільського, селищного, міського голови структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів відповідно до Типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання є виключною компетенцією сільських, селищних та міських рад. Тож питання зміни структури апарату міської ради вирішується винятково на пленарних засіданнях міської ради (пп. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР; далі — Закон № 280).Рішенням сесії міської ради вносяться зміни до структури апарату міської ради, а саме: до фінансово-економічного відділу вводять посади 4-х спеціалістів (бухгалтерів) для здійснення бухгалтерського обліку у міських комунальних дошкільних навчальних закладах. Фінансове управління райдержадміністрації відмовляється вносити зміни до структури апарату та зміни до кошторису. Чи вправі вони відмовити, якщо є ухвалене рішення сесії міської ради?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Відпустка сумісника, який не відпрацював 6-місячного терміну

Так, якщо вона виявить таке бажання. Пояснимо чому.Особа за основним місцем роботи — вихователь дошкільного навчального закладу. Також вона влаштувалася на роботу за сумісництвом на посаду сестри медичної в іншому ДНЗ і пропрацювала там 3 місяці. Чи зобов’язані такій особі надати відпустку на роботі за сумісництвом, якщо вона піде у щорічну основну відпустку за основним місцем роботи?
 

Визначаємо кількість штатних одиниць практичного психолога в гімназії

Діяльність практичних психологів навчальних закладів працівників регламентується Положенням про психологічну службу системи освіти України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (далі — Положення про психологічну службу), та іншими нормативно-правовими документами психологічної служби системи освіти.Скільки штатних одиниць практичного психолога повинно бути у гімназії з кількістю учнів 672, якщо гімназія знаходиться у місті (районного значення)?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Чи виплачуються працівникам відділу швидкої медичної допомоги надбавки за особливий характер та умови праці

Умови оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги від 27.03.2013 № 199 (далі — Постанова № 199), розробленої на виконання статті 11 Закону України Про екстрену медичну допомогу від 05.07.2012 № 5081-VI (далі — Закон № 5081).Чи відносяться відділи швидкої медичної допомоги районних лікарень до екстреної медичної допомоги та чи мають право працівники швидкої медичної допомоги на надбавки до оплати праці, передбачені для медичних працівників системи екстреної медичної допомоги?
 

Бухгалтеру / Оренда

Нарахування орендної плати без індексації: чи можливо

Ні, не може. Пояснимо чому.На балансі бюджетної установи обліковується будівля, частину якої установа надає в оренду. Договором оренди передбачена сплата орендної плати з урахуванням щомісячної індексації. Чи може бухгалтер бюджетної установи на прохання орендаря нараховувати орендну плату без індексації?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Визначаємо кількість застрахованих осіб для застосування понижуючого коефіцієнта

Відповідно до пункту 95 розділу VIII Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ) при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), встановлений частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої статті 8 Закону про ЄСВ для платників ЄСВ, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, застосовується з понижуючим коефіцієнтом, якщо платником виконуються одночасно три умови.В установі відповідно до звіту з ЄСВ за жовтень 2015 року заробітну плату нараховували 28 застрахованим особам, у т. ч. восьми зовнішнім сумісникам та одному інваліду. Яку кількість застрахованих осіб потрібно враховувати для застосування понижуючого коефіцієнта? Як враховувати кількість зовнішніх сумісників, які працюють на 0,5 ставки: за фактичною кількістю (8 осіб) чи в еквіваленті до повної зайнятості (4 ос.)?
 

Особливості розподілу між бюджетами податку на доходи фізичних осіб

Законом України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин від 28.12.2014 № 79-VIII змінено структуру доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Згідно зі статтею 69 Бюджетного кодексу України (БК) доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів не наповнюватимуться податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).Фінуправління районної державної адміністрації повідомило сільську раду, що тепер податок на доходи фізичних осіб не надходитиме до сільського бюджету. На яких законодавчих нормах грунтується таке повідомлення?
 

Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Приложение 3: Расчет суммы бюджетного возмещения (Д3)

Основной целью заполнения налогоплательщиками налоговой отчетности является определение суммы налога (сбора), подлежащей уплате в бюджет. Однако в налоговой декларации по НДС, в отличие от ряда других налоговых деклараций и расчетов, рассчитывается не только сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. В ней налогоплательщик имеет возможность рассчитать и сумму налога, подлежащую возмещению из бюджета. Согласно п.200.1 ст.200 НKУ сумма налога, подлежащая уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или бюджетному возмещению, определяется как разность между суммой налогового обязательства отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита такого отчетного (налогового) периода. Таким образом, судьба НДС по итогам отчетного периода в первую очередь зависит от знака разности (+/-) между налоговым обязательством и налоговым кредитом: при положительном значении разности – налог подлежит уплате в бюджет, при отрицательном – возмещению.Общие положения. Право на бюджетное возмещение НДС. Отрицательное значение: порядок отражения в декларации. Расчет суммы бюджетного возмещения. Проверка сумм бюджетного возмещения. Автоматическое бюджетное возмещение. Оформление и представление приложения Д3 в органы ГФС. Документы
 

Приложение 2: Справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода (Д2)

Основной целью заполнения и представления налогоплательщиками налоговой отчетности в органы доходов и сборов является определение суммы налога (сбора), подлежащей уплате в бюджет. Но в налоговой декларации по НДС, в отличие от ряда других налоговых деклараций и расчетов, рассчитывается не только сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, но и сумма налога, которую налогоплательщик имеет право получить из бюджета. Согласно п.200.1 ст.200 НKУ сумма налога, подлежащая уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или бюджетному возмещению, определяется как разность между суммой налогового обязательства отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита такого отчетного (налогового) периода. Если в результате расчета разность имеет положительное значение – сумма налога подлежит уплате (перечислению) в бюджет. Если ее значение отрицательное, она учитывается в уменьшение суммы налогового долга по налогу, возникшему за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в том числе рассроченному или отсроченному), а при отсутствии налогового долга – зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.Общие положения. Расчет сумм бюджетного возмещения и остатка отрицательного значения НДС. Порядок заполнения приложения Д2. Оформление и представление приложения Д2 в органы доходов и сборов. Документы
 

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Отримуємо санаторно-курортну путівку від ФСС з ТВП лише раз на рік

Ні, і от чому.Студент, який навчається у виші, у березні 2013 року отримував путівку до санаторію-профілакторію. Чи має право така особа на отримання санаторно-курортної путівки за рахунок коштів ФСС з ТВП у жовтні 2013 року як член сім’ї?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Значення".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook