Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеру

Материалы слушателям курсов: "Бухгалтеру"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру

Помощь бухгалтеру: от отчета до проверки.

Администрирование налогов и сборов. Проверки органами ГНС. Проверки Пенсионного фонда Украины. Проверки органами пожарного надзора. Проверки Госсанэпидслужбой Украины. Финансовые санкции.
 

Бухгалтеру / Відрядження

Оплачуємо відрядження державного службовця у вихідний день

Службовим відрядженням уважають поїздку держслужбовця за розпорядженням керівника органу державної влади на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.Держслужбовця направили у службове відрядження для виконання роботи у вихідний день. Як правильно оплатити працю за час перебування його у відрядженні?
 

Бухгалтеру / Державні закупівлі

Обгрунтовуємо застосування процедури закупівлі в одного учасника за кількома підставами

Так, потрібно.Чи потрібно замовнику обгрунтовувати застосування процедури закупівлі в одного учасника при одній і тій самій закупівлі за кількома підставами частини другої сттатті 39 Закону про держзакупівлі (потреба проведення додаткових будівельних робіт та нагальна потреба у здійс­ненні закупівлі)?
 

Вносимо зміни в документацію конкурсних торгів

Законом України Про внесення зміни до статті 16 Закону України Про здійснення державних закупівель від 04.04.2013 № 182-VII (далі — Закон № 182) у абзаці другому частини другої статті 16 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289-VI (далі — Закон про закупівлі) було доповнено один із кваліфікаційних критеріїв вимогою щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, у т. ч. власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.Замовник у квітні 2013 року розпочав закупівлю послуг за процедурою відкритих торгів, включивши до документації конкурсних торгів кваліфікаційну вимогу до учасників про підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази лише у вигляді довідки довільної форми про перелік наявного обладнання. Однак у травні 2013 року набрали чинності чергові зміни до Закону про закупівлі. Чи потрібно вносити зміни у документацію конкурсних торгів?
 

Інформуємо учасників, пропозиції конкурсних торгів яких відхилено

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289-VI (далі — Закон про закупівлі) замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам — письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.Замовники зобов’язані поінформувати учасників, що не стали переможцями торгів, про результати торгів. Законодавством не визначено, як потрібно це здійснити. Враховуючи зазначене, яку інформацію потрібно включити до такого повідомлення?
 

Бухгалтеру / Договорная деятельность

Содержание хозяйственного договора: другие условия

Условие о правах и обязанностях сторон входит в любой договор, но их состав зависит от конкретного вида заключаемого договора.Условие о правах и обязанностях сторон. Условие об ответственности сторон. Условие о порядке оплаты. Дополнительные условия договора. Документы
 

Особенности заключения договора подряда

Договор подряда является одним из наиболее распространенных видов договоров. В деятельности любого юридического лица, любого предпринимателя без договоров подряда просто не обойтись.Общие положения о подряде. Генеральный подряд и субподряд. Существенные условия договора подряда. Предмет договора подряда. Цена по договору подряда и смета. Порядок расчетов. Сроки выполнения работ. Права и обязанности сторон по договору подряда. Качество работ. Образец договора подряда. Документы
 

Особенности заключения договора поставки

Договор поставки (купли-продажи) является одним из самых наиболее часто применяемых видов хозяйственных договоров в деятельности субъектов хозяйствования.Общие положения. Существенные условия договоров поставки. Предмет договора поставки. Сроки поставки. Определение цены. Спецификация договора поставки. Условия поставки. Порядок оплаты поставляемого товара. Качество поставляемых товаров. Комплектность поставляемых товаров. Тара и упаковка. Гарантия качества товара (гарантийные обязательства). Ответственность сторон. Образец договора поставки. Документы
 

Содержание хозяйственного договора

Содержание любого договора составляет совокупность согласованных сторонами условий. По общему правилу помимо основных условий, описывающих предмет договора и обязательства его сторон, в текст договора должны включаться и некоторые другие условия, которые можно назвать техническими. К ним относятся обозначение участников договора и их юридический адрес (место жительства предпринимателя и место нахождения юридического лица), реквизиты сторон, язык договора, дата и место его совершения, а также обозначение и подписи лиц, уполномоченных на подписание договора. Все условия договора будут в дальнейшем влиять на взаимные права и обязанности его участников, поэтому должны формулироваться с необходимой полнотой и четкостью.Существенные условия договора. Условия о предмете, цене и сроке. Условия, определенные законом. Условия, согласованные сторонами. Другие условия договора. Обычные и случайные условия договора. Документы
 

Бухгалтеру / Должностные инструкции

Примеры оформления должностных инструкций

Примеры оформления должностных инструкций

Связь между должностями, в разрезе которых ведется учет, и должностями, в разрезе которых ведется кадровое планирование (справочник Должности) устанавливается в элементе справочника Должности организаций. В справочнике Должности организаций для облегчения заполнения включен национальный классификатор профессий, содержащий их коды. Открыть классификатор можно по кнопке Подбор из ОКПДТР из формы списка справочника Должности организаций (рис. 1):Общие положения. Порядок разработки проекта. Внесение изменений и дополнений
 

Бухгалтеру / ЕСВ

Примеры определения сроков и отражение уплаты ЕСВ

Примеры определения сроков и отражение уплаты ЕСВ

С основными аспектами учета ЕСВ можно ознакомиться в статье Общие правила учета единого взноса на социальное страхование (ЕСВ).Сроки уплаты ЕСВ. Порядок уплаты ЕСВ
 

Бухгалтеру / Звітність

Відповідальність за неподання звітності з ПДФО

Згідно з пунктом 119.2 Податкового кодексу України (ПК) неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн.Яка відповідальність передбачена за неподання, подання не у повному обсязі або з помилками звітності про суми доходів, нарахованих на користь платників податків, та суми утриманого з них ПДФО?
 

Звітуємо про нарахування та сплату військового збору

Відповідно до підпункту 1.6 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (ПК) платники військового збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 ПК.Як потрібно звітувати про нарахування, утримання та сплату військового збору?
 

Бухгалтеру / Кадры

Примеры ведения штатного расписания

Примеры ведения штатного расписания

Необходимо создать штатное расписание на 01 января 2013 года для организации ДОБРО.Общие положения. Определение численности работников в штатном расписании. Наименование структурных подразделений и должностей работников. Особенности составления и утверждения штатного расписания. Изменение штатного расписания
 

Бухгалтеру / Командировки

Командировки. Общие положения

Командировки. Общие положения

Для большинства предприятий служебная командировка – обычное дело. Ведь успешное продвижение своего бизнеса, как на внешнем, так и на внутреннем рынке требует от предприятия осуществления комплекса мероприятий: формирование сети филиалов; проведение маркетинговых исследований; заключение договоров и др. И без командировок работников здесь не обойтись. В тоже время командировки на предприятии являются объектом пристального внимания контролирующих органов с точки зрения их документального оформления, учета и др. Следовательно, учету командировок на предприятии должно уделяться соответствующее внимание. Основой для этого являются нормативно-правовые документы.Нормативно-правовые документы. Служебная командировка как вид хозяйственной операции. Виды и цели командировок. Командировочные лица (кого можно отправить в командировку). Положение о служебных командировках на предприятии
 

Бухгалтеру / НДФЛ

Управление ставками НДФЛ в программе 1С 8

Управление ставками НДФЛ в программе 1С 8

Автоматический расчет НДФЛ по соответствующим ставкам осуществляется исходя их данных, описанных на закладке Порядок работы в программе. Информация о ставках и алгоритмы их применения в конфигурации настроены и обычно не требуют вмешательства пользователей.1. Начисление НДФЛ по ставке 15%. 2. Начисление НДФЛ по ставке 15 (20)%. 3. Начисление НДФЛ по ставке 5 %. 4. Начисление НДФЛ по ставке 0%
 

Фиксация сроков и отражение уплаты налога в конфигурации Зарплата и Управление Персоналом для Украины (редакция 2.1)

Фиксация сроков и отражение уплаты налога в конфигурации Зарплата и Управление Персоналом для Украины (редакция 2.1)

В типовой конфигурации перечисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сотрудников организаций осуществляется при выплате заработной платы, а также при оформлении межрасчетных выплат (аванс, отпускные, больничные и т. д.).Общие положения. Сроки уплаты. Порядок уплаты
 

Бухгалтеру / Налог на прибыль

Исправление ошибок в отчетности

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Декларация), которую обязаны составлять и представлять контролирующему органу предприятия – плательщики налога на прибыль, утверждена Приказом № 8721. Данная форма содержит, помимо прочего, поля (строки) и специальное приложение ВП Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)4 (приложение ВП), заполняемые в случае исправления, самостоятельно выявленных налогоплательщиком ошибок, допущенных при исчислении налога на прибыль.Общие положения. Подача уточняющего расчета (Декларации)
 

Примеры отражения операций с основными средствами в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

Примеры отражения операций с основными средствами в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

В конфигурации Бухгалтерия для Украины вносить остатки по капитальным инвестициям рекомендуется с помощью обработки Ввод начальных остатков.I.Примеры отражения операций с капитальными инвестициями на этапе их учета до ввода в эксплуатацию. II. Примеры отражения операций с основными средствами после принятия к учету
 

Примеры отражения доходов в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

Примеры отражения доходов в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

В целях налогового учета доходы подразделяются на доходы от операционной деятельности, прочие доходы, и доходы, не учитываемые для определения объекта налогообложения.Отражение доходов от операционной деятельности. Отражение прочих доходов. Отражение доходов, не учитываемых для определения объекта налогообложения
 

Примеры отражения операций с нематериальными активами в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

Примеры отражения операций с нематериальными активами в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

В типовой конфигурации автоматизированы следующие операции с НМА:Покупка НМА. Ввод в хозяйственный оборот НМА (зачисление на баланс). Принятие к учету объекта строительства в качестве НМА. Ввод остатков НМА. Начисление амортизации. Перемещение НМА. Модернизация НМА. Инвентаризация НМА. Выбытие НМА. Отчетность подсистемы НМА
 

Примеры начисления амортизации в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

Примеры начисления амортизации в 1С:Бухгалтерии 8 для Украины

С общим алгоритмом расчета суммы амортизации и порядком ее отражения в бухгалтерском и налоговом учете можно ознакомиться в статье Методы начисления амортизации необоротных активов в бухгалтерском и налоговом учете.Пример 1. Параметры для расчета амортизации. Начисление амортизации. Анализ информации по суммам накопленной амортизации
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Виготовлення і монтаж металевих огорож та воріт: за яким КЕКВ оплачувати та як оприбутковувати

Замовлення на виготовлення і монтаж металевої огорожі та воріт передбачає створення об’єкта основних засобів. Адже згідно з пунктом 1.2 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 (далі — Положення з обліку необоротних активів), об’єктом основних засобів є, зокрема, конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій. До того ж пункт 3.4 Положення з обліку необоротних активів передбачає, що огорожі та інші надвірні споруди, що обслуговують будівлю (сарай, паркан, колодязь), становлять разом із нею один інвентарний об’єкт. Якщо ці будівлі та споруди обслуговують два і більше приміщень, вони вважаються самостійними інвентарними об’єктами.Бюджетна установа замовила виготовлення і монтаж металевої огорожі та воріт у сторонньої організації. Вартість металевої огорожі та воріт становить 98 000 грн. За яким КЕКВ оплачувати виготовлення та монтаж таких конструкцій та на який субрахунок обліку їх оприбуткувати?
 

Виготовлено друковану продукцію: як оплатити та оприбуткувати

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення (ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-XIV).Бюджетна установа (не є платником ПДВ) уклала угоду з поліграфічним підприємством, яке зобов’язується виготовити друковану продукцію, а саме альбом-каталог (у кількості 1000 штук). Які необхідно підготувати документи для реєстрації в Казначействі: договір і акт виконаних робіт чи накладну? За яким КЕКВ оплатити виготовлення і друк альбому-каталогу і як оприбуткувати таку продукцію?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Індексація

Переглядаємо базовий місяць для індексації доходів бюджетників, оплату праці яких визначено за ЄТС

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 27.03.2013 № 197 з 1 січня 2013 року у штатному розписі встановлюються посадові оклади (тарифні ставки) працівників у нових розмірах. Отже, січень 2013 року став базовим при обчисленні індексу споживчих цін для подальшої індексації для всіх працівників, оплата яких визначається за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів та розмір якої був підвищений з січня 2013 року.Чи потрібно наново визначати базовий місяць у зв’язку з перерахунком заробітної плати у травні 2013 року відповідно до постанови КМУ від 27.03.2013 № 197 та профільного наказу, що стосуються підвищення окладів за ЄТС працівникам бюджетних установ?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Заповнюємо вакантні посади за умов скорочення чисельності працівників

На посаду державного органу, що звільнилася, можна прийняти іншого працівника, проте слід дотримати певних умов.Працівник державного органу звільнився після 12 березня 2014 року. З огляду на вимоги постанови КМУ від 01.03.2014 № 65, як діяти державному органу:
 

Надання матеріальної допомоги заступнику керівника установи

Так, і ось чому.Бухгалтер нарахував та виплатив заступнику керівника бюджетної установи матеріальну допомогу. Звісно, діяв він відповідно до наказу керівника. Утім, за результатами ревізії установи фінінспектори визнали таку виплату незаконною через відсутність рішення органу вищого рівня та надіслали вимоги щодо відшкодування такої виплати. Чи є порушенням виплата заступнику керівника матеріальної допомоги, щодо якої рішення органу вищого рівня немає?
 

Нараховуємо зарплату бюджетникам у січні — лютому 2014 року

Відповідно до статті 8 Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік від 16.01.2014 № 719-VII мінімальна заробітна плата у 2014 році становитиме: із 1 січня — 1218 грн., із 1 липня —1250 грн., із 1 жовтня — 1301 грн.До редакції продовжують надходити запитання щодо встановлення окладів працівникам, оплата праці яких здійснюється за ЄТС. Із 01.12.2013 розмір мінімальної заробітної плати змінився, а розрахунковий посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду — ні. Які оклади встановлювати працівникам, оплата праці яких здійснюється за ЄТС, у січні — лютому 2014 року?
 

Головбух працює на посаді менше року: чи потрібно оцінювати виконання повноважень

Ні, не потрібно. І ось чому.Головний бухгалтер став до роботи у травні 2013 року після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Чи потрібно оцінювати виконання своїх повноважень таким бухгалтером?
 

Допомога для оздоровлення держслужбовця: розраховуємо правильно

Відповідно до статті 35 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII державним службовцям надається щорічна відпустка з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу. Така виплата є обов’язковою.Як правильно нарахувати допомогу на оздоровлення держслужбовцю в розмірі середньомісячної заробітної плати — для розрахунку береться заробітна плата за попередні 2 чи 12 місяців? Як під час нарахування потрібно враховувати премії?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Перейти к разделу Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Бухгалтеру / Отпуска

Перейти к разделу Бухгалтеру / Отпуска

Бухгалтеру / Податки і збори

Перейти к разделу Бухгалтеру / Податки і збори

Бухгалтеру / Проверки контролирующими органами

Перейти к разделу Бухгалтеру / Проверки контролирующими органами

Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Перейти к разделу Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Бухгалтеру / ФСС

Перейти к разделу Бухгалтеру / ФСС

 

Страницы: 1   2  


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook