Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриДержавна служба

Материалы слушателям курсов: "Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба"

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи встановлювати класність водіям автотранспортних засобі

Випуск 69 Автомобільний транспорт Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136. З огляду на внесені до нього наказом Міністерства інфраструктури України від 06.07.2012 № 374 зміни, оновлена кваліфікаційна характеристика професії Водій автотранспортних засобів передбачає такі категорії транспортних засобів:Після внесення змін до Випуску 69 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у кваліфікаційних характеристиках водіїв більше немає норми щодо встановлення класності. Наскільки правомірно наразі встановлювати класність водіям?
 

Звільнення держслужбовця із займаної посади за результатами атестації

Так, керівник має право звільнити такого держслужбовця. Пояснимо чому.За результатами проведеної атестації комісія рекомендувала перевести держслужбовця на нижчу посаду. Чи має право керівник звільнити такого держслужбовця із займаної посади, якщо він не погодиться на переведення?
 

У якій із новоутворених установ має бути поновлено працівника при реорганізації (поділі) установи

У разі реорганізації організації, а саме злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, дія трудового договору працівника продовжується (ч. 4 ст. 36 КЗпП). Припинення трудового договору з ініціативи установи можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).Під час реорганізації (поділу) установи працівника звільнено за підставами, передбаченими пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП. Надалі таке звільнення працівника було визнано судом незаконним. У якій установі має бути поновлено працівника?
 

Чи потрібно повідомляти вивільнених працівників про вакансії, що утворились після їх звільнення

Працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП (крім випадку ліквідації установи), протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо установа проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 421 КЗпП).В установі 6 місяців тому відбулося скорочення чисельності працівників. Зараз виникла необхідність у прийнятті на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Чи необхідно повідомляти вивільнених працівників про вакансії?
 

Викладацька діяльність державного службовця: чи можливо

Частиною першою статті 16 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII визначено, що на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон № 3206).Державний службовець здійснює викладацьку діяльність в робочий час. Чи відноситься викладацька діяльність державного службовця до корупційних правопорушень та чи потрібно мати дозвіл керівника на таку діяльність?
 

Головбух працює на посаді менше року: чи потрібно оцінювати виконання повноважень

Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011 № 1537 (далі — Порядок № 1537).Головний бухгалтер у березні 2013 року був звільнений із бюджетної установи у зв’язку з реорганізацією. У цьому самому місяці його прийняли на роботу в новоутворену установу. Чи потрібно оцінювати виконання своїх повноважень таким бухгалтером?
 

Посада бухгалтера сільської ради: хто нині може обіймати

Так, і ось чому.У сільській раді для ведення бухгалтерського обліку сільської ради, будинку культури та дитячого садочка передбачено одну посаду бухгалтера. Чи можна прийняти на цю посаду особу, яка має вищу освіту та 1,5 року бухгалтерського стажу?
 

Як час відпустки по догляду за дитиною впливає на стаж роботи для встановлення надбавки за вислугу років та присвоєння рангу

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу), Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283, та додатка до нього (далі — Порядок № 283).Чи зараховується до стажу роботи, що дає держслужбовцю право на надбавку за вислугу років та на присвоєння чергового рангу, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3-річного віку?
 

Скорочення посади начальника відділу, якщо підлеглі залишаються працювати: чи правомірно

Якщо не відбувається змін в організаційній структурі відділу, то скорочення посади начальника відділу є незаконним. І ось чому.Чи є правомірним скорочення посади начальника відділу за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП при скороченні чисельності працівників установи за умов, коли зміни в організаційній структурі відділу не відбуваються; підлеглі залишаються працювати; положення про відділ, у якому зазначено, що підлеглі підпорядковуються начальнику відділу, не змінилося?
 

Голову сільради переобрано на новий строк: які записи вносити до трудової книжки

Стаття 10 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 № 2493-III регламентує, що прийняття на посаду сільського голови здійснюють у порядку, установленому Законом України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі — Закон про місцеве самоврядування).Голову сільської ради на чергових місцевих виборах переобрано на наступний строк. Чи потрібно до трудової книжки вносити записи про звільнення та прийняття на посаду сільського голови?
 

Чи можна перевести на іншу посаду жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, якщо її посада підлягає скороченню

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи установи не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли передбачено звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).В установі працюють жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, вагітні. Які дії слід вчинити установі щодо працевлаштування цієї категорії осіб, якщо посади, які вони обіймають, підлягають скороченню?
 

Чи можна встановити доплату сільському голові за виконання обов’язків за вакантною посадою секретаря

Сільських голів преміюють, установлюють їм надбавки, надають матеріальну допомогу у порядку та розмірах, установлених постановою КМУ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 09.03.2006 № 268 (далі — Постанова № 268), у межах затверджених видатків на оплату праці. Однак відповідно до підпункту 1 в пункту 2 Постанови № 268 надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи не встановлюється сільським головам. А доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу встановлюють лише спеціалістам та службовцям (пп. 1 г п. 2 Постанови № 268), а не керівникам установ. Та й на додаток, як наголошує Міністерство праці та соціальної політики України в листі від 12.01.2009 № 22/13/84-09: встановлення доплат за суміщення посад та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт умовами оплати праці для державних службовців не передбачено, як і не передбачено доплати за виконання обов’язків за вакантною посадою.У сільській раді немає секретаря через непроходження претендентами спецперевірки. Охочих на посаду секретаря з числа депутатів немає. Тож з вересня 2012 року посада секретаря вакантна. Чи можлива доплата за виконання роботи відсутнього секретаря до посадового окладу сільського голови?
 

Педагогічна діяльність як державна служба: чи можливо

Поняття державної служби, як вбачається із норм Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу), поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності: державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті; зміст діяльності державних службовців полягає в практичному виконанні завдань і функцій держави; основними функціями державних службовців є здійснення організаційно-розпорядчих та консультативних функцій; особливістю державної служби є оплата праці осіб, що на ній перебувають, винятково з державних коштів.Питання щодо надання статусу державних службовців педагогічним і науково-педагогічним працівникам — не нове. Та чи виправдане воно і як наразі підкріплено законодавчо?
 

Скорочена тривалість робочої зміни в нічний час

Робочим часом вважають встановлений законом або на його підставі угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати за трудовим договором свої трудові обов’язки.Чи потрібно скорочувати тривалість зміни черговому по гуртожитку при роботі в нічний час на одну годину? Якою у разі роботи такого працівника в нічний час має бути тижнева норма робочого часу?
 

Чи підлягає поверненню матеріальна допомога на оздоровлення

Ні, не повинен. І от чому.Державний службовець звільнився з роботи за три місяці до закінчення робочого року, за який йому було надано останню відпустку. Чи повинен він повернути виплачену матеріальну допомогу для оздоровлення?
 

Надбавка за вислугу років працівнику сільської ради: визначаємо розмір

Відповідно до пункту 2 Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1993 № 1049 (далі — Положення), надбавку за вислугу років виплачують керівникам, спеціалістам і службовцям органів виконавчої влади та інших державних органів залежно від стажу роботи в таких розмірах:Особа працює на посаді діловода у сільській раді більш як 8 років. У якому розмірі виплачувати надбавку за вислугу років такій особі?
 

Чи правомірна виплата трьох матеріальних допомог державному службовцю

Так, правомірна. Пояснимо чому.Особа працює державним соціальним інспектором на державній службі. У 2013 році під час щорічної відпустки вона отримала допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу. В листопаді 2013 року особі відповідно до колективного договору надали ще одну матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної зарплати на підставі заяви та довідки з лікарні. Працівники фінансової інспекції матеріальну допомогу, виплачену у листопаді за колективним договором, визнали незаконною і вимагають її повернути. Чи правомірна така вимога?
 

Встановлення чергового рангу державному службовцю

Статтею 15 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 № 2493-III визначено, що ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи у межах відповідної категорії посад.У листопаді 2011 року державного службовця прийнято на роботу до виконкому міської ради за конкурсом та встановлено йому 15-й ранг державного службовця. У листопаді 2013 року, звернувшись із проханням переглянути встановлений ранг, він отримав відмову. Чи встановлено законодавством строк для перегляду рангів?
 

Чи є підставою для нарахування зарплати довідка про лікування

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 51 Закону України Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням від 18.01.2001 № 2240-III підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.Протягом місяця в першій половині дня працівник установи працював на робочому місці, а після обідньої перерви лікувався в міській поліклініці. Закінчивши лікування, він надав до бухгалтерії довідку з поліклініки. Чи є отримана довідка підставою для нарахування заробітної плати такому працівнику?
 

Чи потрібно пропонувати працівнику, посада якого скорочується, переведення на декретне місце

Так, і ось чому.Працівнику повідомлено у квітні про заплановане вивільнення у зв’язку зі скороченням штату. На момент повідомлення вакантних посад в установі не було. У травні одна з працівниць установи пішла у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до своєї кваліфікації працівник, посада якого скорочується, міг би працювати на місці працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Утім, така робота виконуватиметься за строковим трудовим договором. Чи можна запропонувати працівнику декретну посаду?
 

Чи можливо перевести працівника на іншу роботу у наступний день після звільнення у зв’язку зі скороченням штату?

Ні, 15 червня перевести такого працівника на іншу роботу не можна. Переведення повинно відбуватися в той самий день, коли визначена дата скорочення чисельності і штату працівників, тобто 14 травня. Пояснимо чому.В установі відбувається скорочення чисельності і штату працівників. Працівник має бути звільнений 14 червня, про що він був попереджений за два місяці. Чи можна перевести цього працівника на іншу роботу 15 червня, тобто наступного дня після дати скорочення?
 

Умови зміни тарифного розряду бухгалтеру

Для бухгалтерів державних навчальних закладів тарифні розряди визначаються відповідно до додатку 11 Схема тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ до наказу Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).Бухгалтер навчального закладу 27.07.2014 отримала диплом спеціаліста. За яких умов їй може бути присвоєно 9-й тарифний розряд з оплати праці, якщо стаж роботи бухгалтером ІІ категорії становить 3 роки і 5 місяців?
 

Досягнення граничного віку проходження держслужби припадає на вихідний день: коли звільняти держслужбовця

Спеціаліст сільської ради досягне граничного віку проходження державної служби у суботу 21 червня 2014 року, тобто у вихідний день. Коли слід його звільнити — з 20 чи 23 червня?
 

Особа працює за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом: визначаємо кількість надурочних годин

Ні, не можна. Пояснимо чому.Працівнику запроваджено підсумований облік робочого часу за основ­ним місцем роботи. Утім, він працює в цій установі також за внутрішнім сумісництвом. Чи можна підсумовувати години роботи працівника за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом задля визначення надурочних годин?
 

Звільнення держслужбовця: факту отримання неправомірної вигоди немає

Згідно зі статтею 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) переведення працівника в іншу установу допускається лише за згодою працівника. На практиці таке переведення інакше класифікується — як звільнення працівника у зв’язку з переведенням, за його згодою, в іншу установу (п. 5 ст. 36 КЗпП). Обов’язковою умовою для переведення працівника в іншу установу також є згода керівника установи, до якої бажає перевестися працівник. Тому керівник установи, до якої переводиться працівник, надсилає керівнику установи, з якої звільняється працівник, лист-клопотання про звільнення.Особа, яка на сьогодні обіймає посаду фінінспектора одного з територіальних органів Держфінінспекції, має намір звільнитися у зв’язку із переведенням в іншу установу. Керівництво ДФІ відмовляє у звільненні, мотивуючи таким: особам, уповноваженим на виконання функцій держави, згідно із статтею 10 Закону України Про засади запобігання та протидії корупції забороняється укладати трудові договори (контракти) з установами, якщо ці особи здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих установ. Чи правомірні дії керівництва ДФІ, якщо така особа протягом останніх 12 місяців на перевірку цієї установи не направлялася?
 

Хто встановлює порушення Присяги державного службовця

Згідно зі статтею 17 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу) громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу, підписують текст Присяги, який зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.Хто та за яких обставин може встановити факт порушення державним службовцем Присяги?
 

Визначаємо право держслужбовців на участь у громадських об’єднаннях

Так, може. І ось чому.Чи може державний службовець буди громадським діячем, членом громадської організації та брати активну участь у громадському житті суспільства?
 

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Нараховуємо премію працівнику в перший місяць роботи

Оплату праці працівників бюджетних установ провадять, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Постанова № 1298).Працівника прийнято на роботу в бюджетну установу. Чи можна в перший місяць роботи нарахувати йому премію у розмірі 100% посадового окладу?
 

Декларуємо фінансові витрати за 2013 рік у антикорупційній декларації

Форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі — антикорупційна декларація) затверджена Законом України Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 № 3206-VI.Сума разової витрати державного службовця у 2013 році для заповнення позицій 46, 48, 50, 56 та 59 антикорупційної декларації перевищує 100 тис. грн. Чи потрібно держслужбовцю заповнювати ці позиції з урахуванням внесених змін до законодавства?
 

 

Страницы: 1   2  


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook