Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыотримати

Материалы слушателям курсов: "Отримати"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Кошториси і нормативи

Надаємо школі-інтернату ліцензію на роботу медичного та стоматологічного кабінетів

Відповідно до статті 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-III господарська діяльність з медичної практики підлягає ліцензуванню.Під час перевірки в школі-інтернаті встановлено факт роботи медичного та стоматологічного кабінету без ліцензії. Згідно з випискою з ЄДРПОУ вид економічної діяльності школи-інтернату провадиться за КВЕД 85.31 Загальна середня освіта. Чи потрібно школі-інтернату отримувати ліцензію на роботу медичного та стоматологічного кабінетів? Якщо так, то де таку ліцензію узяти
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

На основні засоби повністю нараховано знос: чи нараховувати амортизацію

Варто зазначити, що прямої відповіді на це запитання нормативні акти з бухобліку, у т. ч. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 121 Основні засоби, затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121), не містять. Є лише загальна норма. А саме, згідно з пунктом 1 розділу ІV НП(с)БОДС 121 амортизації підлягає вартість, що амортизується.На балансі установи обліковуються основні засоби, на які нараховано 100%-овий знос. Ці основні засоби установа продовжує використовувати. Чи нараховувати на них амортизацію?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи можна перевести на іншу посаду жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, якщо її посада підлягає скороченню

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи установи не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли передбачено звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).В установі працюють жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, вагітні. Які дії слід вчинити установі щодо працевлаштування цієї категорії осіб, якщо посади, які вони обіймають, підлягають скороченню?
 

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Скорочення посади працівника, призваного на військову службу у зв’язку з мобілізацією

Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Тому звільнити працівника, призваного на військову службу у зв’язку з мобілізацією, за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП можна тільки після його демобілізації, коли працівник стане до роботи.Працівник був попереджений про звільнення у зв’язку зі скороченням посади. Строк попередження закінчувався 30.04.2014. Однак 28.04.2014 працівник був призваний на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Чи можна скоротити працівника під час служби? Якщо ні, то чи потрібно після демобілізації працівника повторно повідомляти його про скорочення і знову чекати 2 місяці, чи можна звільнити його на підставі вже врученого повідомлення?
 

Працівник відмовляється засвідчувати підписом ознайомлення з наказом про звільнення: що робити

Наказ про звільнення з ініціативи установи може містити як дві окремі примітки (про ознайомлення та отримання копії наказу), так і одну: З наказом ознайомлений, копію наказу отримав. Однак іноді трапляються випадки, коли працівник з якихось особистих міркувань не бажає ставити свій підпис про ознайомлення з наказом або про отримання його копії.Установа вчасно попередила працівника про заплановане звільнення у зв’язку зі скороченням та видала наказ про звільнення. Однак ставити підпис про ознайомлення з наказом працівник не бажає. Що робити?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Виплачуємо допомогу на оздоровлення педпрацівнику, який працює на 0,5 ставки

Відповідно до абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-ХІІ педагогічним працівникам при наданні щорічної відпустки держава забезпечує виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати). Виплачується така допомога працівникам, які обіймають посади, визначені Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963.Інструктор з фізкультури працює у дошкільному навчальному закладі на 0,5 ставки. У якому розмірі йому слід нараховувати матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки: з розрахунку 0,5 чи повної ставки заробітної плати?
 

Повторна мобілізація: чи можлива одразу після демобілізації

Закон України Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 14.05.2015 № 413-VIII набув чинності 6 червня. Ним частину третю статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII викладено у такій редакції: Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги).Хто з демобілізованих працівників може бути мобілізований повторно одразу після звільнення з військової служби та як про це довідатися установі?
 

Надаємо щорічну основну відпустку за другий рік роботи

Так, може. Пояснимо чому.Особа працює в сільській раді на посаді секретаря з 10 липня 2013 року. Щорічну основну відпустку за перший рік роботи їй було надано з 15 січня 2014 року. Чи може така особа отримати щорічну основну відпустку за наступний робочий рік у серпні 2014 року?
 

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Нараховуємо розрахункові демобілізованому працівнику

Ні, і ось чому.Працівник установи після демобілізації подав заяву про звільнення за власним бажанням. Чи нараховується працівнику грошова компенсація за невикористану додаткову відпустку як учасника бойових дій? Чи включати до суми середньомісячного заробітку, що подається для подальшого відшкодування з державного бюджету, компенсацію за невикористану відпуску?
 

Працівник відмовляється засвідчувати підписом ознайомлення з наказом про звільнення: що робити

Наказ про звільнення з ініціативи установи може містити як дві окремі примітки (про ознайомлення та отримання копії наказу), так і одну: З наказом ознайомлений, копію наказу отримав. Однак іноді трапляються випадки, коли працівник з якихось особистих міркувань не бажає ставити свій підпис про ознайомлення з наказом або про отримання його копії.Установа вчасно попередила працівника про заплановане звільнення у зв’язку зі скороченням та видала наказ про звільнення. Однак ставити підпис про ознайомлення з наказом працівник не бажає. Що робити?
 

Визначаємо тривалість відпусток та виплачуємо матеріальну допомогу на оздоровлення тренеру-викладачу ДЮСШ

Тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) має право на:Як відомо, тренери-викладачі ДЮСШ мають право на щорічну основну та додаткову відпустки. Яка тривалість таких відпусток за законодавством? Якого розміру має бути матеріальна допомога на оздоровлення і чи залежить вона від обсягу навчально-тренувальної роботи?
 

Надаємо педагогу грошову винагороду за сумлінну працю

Згідно з частиною першою статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава гарантує надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.За яких умов педагогічний працівник навчального закладу може отримати грошову винагороду за сумлінну працю?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Працівник відмовляється засвідчувати підписом ознайомлення з наказом про звільнення: що робити

Наказ про звільнення з ініціативи установи може містити як дві окремі примітки (про ознайомлення та отримання копії наказу), так і одну: З наказом ознайомлений, копію наказу отримав. Однак іноді трапляються випадки, коли працівник з якихось особистих міркувань не бажає ставити свій підпис про ознайомлення з наказом або про отримання його копії.Установа вчасно попередила працівника про заплановане звільнення у зв’язку зі скороченням та видала наказ про звільнення. Однак ставити підпис про ознайомлення з наказом працівник не бажає. Що робити?
 

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Виплачуємо допомогу на оздоровлення сестрі-господині протитуберкульозного відділення

Так, мають. І ось чому.У протитуберкульозному відділенні закладу охорони здоров’я працюють технічні працівники: сестра-господиня та дезінфектор. Вони беруть щорічну основну відпустку та хочуть отримати допомогу на оздоровлення. Чи мають такі працівники право на неї та щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань?
 

Виплачуємо допомогу на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ)

Відповідно до пункту 2 постанови КМУ Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.Скільки разів на рік працівники туберкульозних відділень та протитуберкульозних закладів охорони здоров’я мають право отримати матеріальну допомогу та допомогу на оздоровлення?
 

Працівник відмовляється засвідчувати підписом ознайомлення з наказом про звільнення: що робити

Наказ про звільнення з ініціативи установи може містити як дві окремі примітки (про ознайомлення та отримання копії наказу), так і одну: З наказом ознайомлений, копію наказу отримав. Однак іноді трапляються випадки, коли працівник з якихось особистих міркувань не бажає ставити свій підпис про ознайомлення з наказом або про отримання його копії.Установа вчасно попередила працівника про заплановане звільнення у зв’язку зі скороченням та видала наказ про звільнення. Однак ставити підпис про ознайомлення з наказом працівник не бажає. Що робити?
 

Повторна мобілізація: чи можлива одразу після демобілізації

Закон України Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 14.05.2015 № 413-VIII набув чинності 6 червня. Ним частину третю статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII викладено у такій редакції: Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги).Хто з демобілізованих працівників може бути мобілізований повторно одразу після звільнення з військової служби та як про це довідатися установі?
 

Чи має право на додаткову відпустку дільнична медсестра

Так, має. Бо відповідно до пункту н частини першої статті 77 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні за умови безперервної роботи на зазначеній посаді у поліклініці (на територіальних ділянках) понад три роки.Особа працює у поліклініці на 0,5 ставки медичного статиста та на 0,5 ставки дільничної медсестри терапевта. Чи має право така особа отримати до основної відпустки три додаткових дні за посадою дільничної медсестри?
 

Нараховуємо розрахункові демобілізованому працівнику

Ні, і ось чому.Працівник установи після демобілізації подав заяву про звільнення за власним бажанням. Чи нараховується працівнику грошова компенсація за невикористану додаткову відпустку як учасника бойових дій? Чи включати до суми середньомісячного заробітку, що подається для подальшого відшкодування з державного бюджету, компенсацію за невикористану відпуску?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Первинні документи

Відновлюємо підтвердні документи для авансового звіту

Чинним законодавством не передбачено видачу дубліката фіскального чеку касового апарату. Натомість ми можемо запропонувати такий алгоритм вирішення ситуації.Працівник придбав товарно-матеріальні цінності для бюджетної установи. Проте підтвердний документ (фіскальний чек касового апарату) ним був втрачений. За допомогою яких документів працівник зможе підтвердити здійснені витрати?
 

Бухгалтеру / Оренда

Відшкодування витрат з утримання орендованого приміщення

Ні, не правильний. Пояснимо чому.Бюджетна установа надає в оренду частину приміщення. Аби орендар відшкодував їй витрати на утримання приміщення, вона, зокрема, виставляє рахунок на відшкодування витрат з охорони приміщення за КЕКВ 2240. Чи правильний рахунок виставляє установа? Адже її витрати з охорони приміщення включають заробітну плату сторожам, яку виплачують за КЕКВ 2110 і 2120.
 

Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Як 2013 року виплачувати одноразову допомогу дітям-сиротам

Механізм надання одноразової допомоги визначено Порядком надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (далі — одноразова допомога), затвердженим постановою КМУ від 25.08.2005 № 823. До пункту 2 постанови, якою був затверджений зазначений порядок, постановою КМУ від 27.03.2013 № 209 внесені зміни. Тобто, розмір та порядок виплати одноразової допомоги 2013 року в порівнянні з 2012 роком залишаються незмінними.Який порядок виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим, батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку у 2013 році? Чи змінився він порівняно з 2012 роком?
 

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Путівку на санаторно-курортне лікування надано без медичної довідки: яких наслідків очікувати

Так, і ось чому.Комісія видала працівниці путівку на санаторно-курортне лікування без медичної довідки. Під час перевірки органів ФСС з ТВП перевіряльники трактували це, як порушення. Чи правомірні дії перевіряльників?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Отримати".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook