Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыкатегорії

Материалы слушателям курсов: "Категорії"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Звітність

Середньооблікова кількість штатних працівників у звіті з ЄСВ: як заповнити правильно

Відповiдно дo пп. 14.1.227 Податкового кодекcу України середньооблікова кількість працівників — кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.Заповнюємо звіт з ЄСВ. Як визначається середньооблікова кількість штатних працівників зa звітний період для заповнення заголовнoї частини таблиці 1 звіту з ЄСВ?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Придбаваємо комп’ютерну техніку та її комплектуючі

Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65; далі — Заходи з економії), набрали чинності з 12.03.2014. Пункт 1 Заходів з економії з 12.03.2014 припинив придбання окремих матцінностей, зокрема, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки.Установою списано кілька комплектів комп’ютерної техніки через непридатність для подальшого використання. Натомість придбати нову техніку — неможливо. Адже Казначейство не проводить платежі, посилаючись на заборону Постановою № 65 придбавати побутову техніку. Чи правильно це?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Індексація

Як підвищення зарплати впливає на фіксовану суму індексації

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078), визначено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення.Працівнику з 01.07.2012 установлено фіксовану суму індексації — 363,99 грн. Підвищення заробітної плати з 01.09.2012 — 9,45 грн., з 01.10.2012 — 31,05 грн., з 01.12.2012 — 32,40 грн., з 01.01.2013 — 24,30 грн. Чи потрібно фіксовану суму індексації зменшувати на суму підвищення заробітної плати?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи встановлювати класність водіям автотранспортних засобі

Випуск 69 Автомобільний транспорт Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136. З огляду на внесені до нього наказом Міністерства інфраструктури України від 06.07.2012 № 374 зміни, оновлена кваліфікаційна характеристика професії Водій автотранспортних засобів передбачає такі категорії транспортних засобів:Після внесення змін до Випуску 69 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у кваліфікаційних характеристиках водіїв більше немає норми щодо встановлення класності. Наскільки правомірно наразі встановлювати класність водіям?
 

Як час відпустки по догляду за дитиною впливає на стаж роботи для встановлення надбавки за вислугу років та присвоєння рангу

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу), Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283, та додатка до нього (далі — Порядок № 283).Чи зараховується до стажу роботи, що дає держслужбовцю право на надбавку за вислугу років та на присвоєння чергового рангу, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3-річного віку?
 

Голову сільради переобрано на новий строк: які записи вносити до трудової книжки

Стаття 10 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 № 2493-III регламентує, що прийняття на посаду сільського голови здійснюють у порядку, установленому Законом України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі — Закон про місцеве самоврядування).Голову сільської ради на чергових місцевих виборах переобрано на наступний строк. Чи потрібно до трудової книжки вносити записи про звільнення та прийняття на посаду сільського голови?
 

Чи можна перевести на іншу посаду жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, якщо її посада підлягає скороченню

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи установи не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли передбачено звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).В установі працюють жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, вагітні. Які дії слід вчинити установі щодо працевлаштування цієї категорії осіб, якщо посади, які вони обіймають, підлягають скороченню?
 

Педагогічна діяльність як державна служба: чи можливо

Поняття державної служби, як вбачається із норм Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу), поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності: державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті; зміст діяльності державних службовців полягає в практичному виконанні завдань і функцій держави; основними функціями державних службовців є здійснення організаційно-розпорядчих та консультативних функцій; особливістю державної служби є оплата праці осіб, що на ній перебувають, винятково з державних коштів.Питання щодо надання статусу державних службовців педагогічним і науково-педагогічним працівникам — не нове. Та чи виправдане воно і як наразі підкріплено законодавчо?
 

Встановлення чергового рангу державному службовцю

Статтею 15 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 № 2493-III визначено, що ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи у межах відповідної категорії посад.У листопаді 2011 року державного службовця прийнято на роботу до виконкому міської ради за конкурсом та встановлено йому 15-й ранг державного службовця. У листопаді 2013 року, звернувшись із проханням переглянути встановлений ранг, він отримав відмову. Чи встановлено законодавством строк для перегляду рангів?
 

Умови зміни тарифного розряду бухгалтеру

Для бухгалтерів державних навчальних закладів тарифні розряди визначаються відповідно до додатку 11 Схема тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ до наказу Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).Бухгалтер навчального закладу 27.07.2014 отримала диплом спеціаліста. За яких умов їй може бути присвоєно 9-й тарифний розряд з оплати праці, якщо стаж роботи бухгалтером ІІ категорії становить 3 роки і 5 місяців?
 

Нараховуємо премію працівнику в перший місяць роботи

Оплату праці працівників бюджетних установ провадять, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Постанова № 1298).Працівника прийнято на роботу в бюджетну установу. Чи можна в перший місяць роботи нарахувати йому премію у розмірі 100% посадового окладу?
 

Достроковий вихід на пенсію після звільнення у зв’язку зі скороченням штату

Ні, у разі звільнення за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП жодних строків для реєстрації у центрі зайнятості не встановлено. Місячний строк реєстрації поширюється лише на осіб, які звільняються з будь-яких підстав з установ у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення.Після 1 січня 2013 року змінився порядок дострокового виходу на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку у разі звільнення за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП. Деякі інтернет-ресурси повідомляють, що для отримання права на достроковий вихід на пенсію слід зареєструватися у службі зайнятості у місячний термін після звільнення. Чи так це насправді?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Нараховуємо премію працівнику в перший місяць роботи

Оплату праці працівників бюджетних установ провадять, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Постанова № 1298).Працівника прийнято на роботу в бюджетну установу. Чи можна в перший місяць роботи нарахувати йому премію у розмірі 100% посадового окладу?
 

Визначаємо посадовий оклад старшого викладача ПТУ

Оплата праці працівників галузі освіти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298, наказу Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557.Який посадовий оклад старшого викладача вищого професійно-технічного училища?
 

Стаж педагогічної роботи в ПТНЗ: чи включати роботу на підприємстві

Так, можна, але за певних умов.У професійно-технічному навчальному закладі посаду майстра виробничого навчання (5 років) обіймає особа, яка працювала на будівництві штукатуром 5-го розряду (3 роки). Чи можна до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років такій особі включити час роботи на будівництві?
 

Визначаємо умови оплати праці асистентів вчителя у ЗНЗ

Ще з 1 вересня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.12.2010 № 1205 (далі — Наказ № 1205). Наказ № 1205 передбачає, що в загальноосвітніх навчальних закладах, де запроваджується інклюзивне навчання, для роботи з учнями з вадами фізичного та/або розумового розвитку, за потреби, вводиться посада вихователя (асистента вчителя).Особа працює на посаді вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітньому навчальному закладі, у класі з інклюзивним навчанням. Які умови оплати праці та педагогічне навантаження вихователя (асистента вчителя)?
 

Складаємо штатний розпис навчального закладу правильно

Як передбачено частиною першою статті 45 Закону України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-ХIV, штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України. За ними визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць).Загальноосвітній навчальний заклад має скласти штатний розпис на новий навчальний рік. Чи можна штатну посаду педагога-організатора замінити на 0,75 штатної одиниці посади заступника директора з навчально-виховної роботи?
 

Атестація педагогічного працівника: чи враховувати час перебування у відпустці для догляду за дитиною

Ні, не враховується. Пояснимо чому.Особа закінчила вищий навчальний заклад у 2010 році і в цьому ж році була прийнята на посаду вчителя математики. З серпня 2011-го по серпень 2014 року — перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Чи враховується час перебування у такій відпустці при визначенні строку чергової атестації?
 

Оплата надурочних робіт за підсумованого обліку робочого часу

Відповідно до статті 61 Кодексу законів про працю України (КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).В установі запроваджено підсумований облік робочого часу з квартальним обліковим періодом. В один із місяців кварталу працівник може недопрацювати кілька годин, відпрацювавши їх іншого місяця. У передсвяткові дні працівники часто працюють без скорочення тривалості роботи на одну годину, тобто повні 8 годин. Як оплачувати цю одну годину роботи — в одинарному чи подвійному розмірі, якщо норму годин у певному місяці або кварталі не відпрацьовано?
 

Уводимо посади, не передбачені штатними нормативами шкіл-інтернатів

Відповідно до пункту 20 Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 № 1105, кількість робітників з комплексного обслуговування й ремонту будівель визначається згідно із Міжгалузевими нормами чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105.Школа-інтернат має електричне опалення приміщень. Нормативу введення обслуговуючого персоналу такого опалення немає. Яка категорія робітників повинна обслуговувати опалення?
 

Право на виплату надбавки за вислугу років сестрі медичній ЗНЗ

Так, має. І от чому.У штатному розписі ЗНЗ є посада сестри медичної. Чи має право працівник, який обіймає цю посаду, на надбавку за вислугу років?
 

Чи може музкерівник ДНЗ працювати на 1,75 ставки

Згідно з підпунктом а пункту 5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055) кількість посад керівників музичних встановлюється з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу у дитячих садках і на кожну групу дітей віком від одного року і старше у яслах-садках.Одна група у ДНЗ залишилася без музичних занять через відсутність музкерівника. Чи можна довантажити наявного музичного керівника у ДНЗ до 1,75 ставки, бо в бухгалтерії стверджують, що музкерівник більше ніж на 1,5 ставки працювати не може?
 

Оплачуємо працю звукорежисеру позашкільного навчального закладу

Згідно з пунктом 2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників структурних підрозділів та окремих працівників освіти, для яких вони не передбачені Інструкцією № 102, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництва.Якими нормативними документами користуватися при встановленні тарифного розряду звукорежисеру у позашкільному навчальному закладі?
 

Чи потрібно переводити на нижчі посади доцентів та професорів, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань

Ні, таких працівників на нижчі посади не переводять. І от чому.У вищому навчальному закладі III–IV рівнів акредитації працюють доценти та професори, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань. Протягом двох останніх років вони не підтвердили зазначені звання. Чи потрібно їх перевести на нижчі посади?
 

Оплата праці офіційних опонентів: визначаємо погодинні ставки та розміри

Норми оплати праці офіційних опонентів (далі — Норми) затверджені наказом Вищої атестаційної комісії України, Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2010 № 696/345 (далі — Наказ № 696). Згідно із пунктом 4 Наказу № 696 Норми застосовуються у розмірах та у терміни, що затверджені цим наказом, тобто з 01.10.2010.Вищий навчальний заклад проводить оплату праці офіційних опонентів, зокрема кандидатів та докторів наук. Які розміри ставок погодинної оплати праці офіційних опонентів за участь у захисті дисертації та за підготовку відзиву діють на сьогодні?
 

Установлюємо посадові оклади медпрацівникам дитячого садка

Відповідно до пункту 1.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519), розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, і відображаються у тарифікаційному списку.У дитячому садку працює сестра медична без категорії та старша медична сестра. За яким тарифним розрядом встановити таким працівникам посадові оклади станом на 01.01.2013?
 

Виплачуємо щорічну грошову винагороду за сумлінну працю педпрацівникам

Відповідно до статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава забезпечує надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.Коли і у якому розмірі надається грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам?
 

Зберігаємо присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання на педпосаді

За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді, зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Пояснимо, чому.Педпрацівник викладає юридичні дисципліни у коледжі. Має фах магістра з правознавства. Чи рахується йому стаж роботи за спеціальністю чи просто як за викладацькою роботою? І якщо такий викладач не буде працювати протягом трьох років після закінчення вишу за спеціальністю, то для того, аби знову стати до роботи, йому потрібно буде проходити курси підвищення кваліфікації для підтвердження спеціальності згідно з дипломом?
 

Умови зміни тарифного розряду бухгалтеру

Для бухгалтерів державних навчальних закладів тарифні розряди визначаються відповідно до додатку 11 Схема тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ до наказу Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).Бухгалтер навчального закладу 27.07.2014 отримала диплом спеціаліста. За яких умов їй може бути присвоєно 9-й тарифний розряд з оплати праці, якщо стаж роботи бухгалтером ІІ категорії становить 3 роки і 5 місяців?
 

Підвищуємо ставку зарплати викладачам педучилищ за звання Старший викладач

Оплата праці педагогічних працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, у т. ч. і педагогічних училищ, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), незалежно від їх підпорядкованості та статусу.Чи мають право педагогічні працівники вишів І–ІІ рівнів акредитації, зокрема педучилищ, на підвищення на 10% ставок заробітної плати за звання Старший викладач?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Перейти к разделу Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Бухгалтеру / Податки і збори

Перейти к разделу Бухгалтеру / Податки і збори

Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Перейти к разделу Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Перейти к разделу Бухгалтеру / Соціальне страхування

 

Страницы: 1   2   3  


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook