Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОхорона здоров’я

Материалы слушателям курсов: "Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я"

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Надаємо додаткову відпустку за шкідливі і важкі умови праці правильно

Так, залежить. Пояснимо чому.Під час ревізії діяльності бюджетної установи працівники фінансової інспекції вказали, що у розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, не зараховується час перебування працівника у відрядженні, на курсах підвищення кваліфікації та на лікарняному. Чи залежить тривалість такої відпустки від часу зайнятості працівника в цих умовах?
 

Чи є підставою для нарахування зарплати довідка про лікування

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 51 Закону України Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням від 18.01.2001 № 2240-III підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.Протягом місяця в першій половині дня працівник установи працював на робочому місці, а після обідньої перерви лікувався в міській поліклініці. Закінчивши лікування, він надав до бухгалтерії довідку з поліклініки. Чи є отримана довідка підставою для нарахування заробітної плати такому працівнику?
 

Сестра медична перейшла з 0,5 ставки на повну: чи виплачувати допомогу на оздоровлення під час відпустки

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.Особа працювала на 0,5 ставки сестри медичної, їй надано ще 0,5 ставки сестри медичної на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основної працівниці. Через місяць після переведення працівниці на повну ставку їй надається щорічна відпустка. В якому розмірі потрібно виплатити допомогу на оздоровлення сестрі медичній: з розрахунку 0,5 ставки чи повної ставки?
 

Доплата заступнику директора з медичної частини за роботу за спеціальністю: нараховуємо правильно

Так. І ось чому.Заступнику директора з медичної частини геріатричного пансіонату установлена доплата за роботу терапевтом у межах робочого часу у цьому пансіонаті. Доплату в розмірі 25% розраховували не тільки від посадового окладу терапевта, а й з урахуванням надбавки за вислугу років за цією посадою. Під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності геріатричного пансіонату фінінспектори визнали порушенням нарахування такої доплати з урахуванням надбавки за вислугу років. Чи правомірні дії фінінспекторів?
 

Виплачуємо допомогу на оздоровлення лікарю, який працює за сумісництвом

Так, і от чому.Лікар працює на 0,5 ставки на основному місці роботи і на 0,5 ставки в іншій установі за сумісництвом (зовнішнім). Чи виплачувати допомогу на оздоровлення на роботі за сумісництвом?
 

Установлення неповного робочого дня інваліду

Відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у випадках, передбачених законодавством, на установу покладається обов’язок встановити на прохання інвалідів неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.Інвалід ІІ групи, який працює в установі, виявив бажання працювати неповний робочий день. Як правильно установити такому працівнику неповний робочий час?
 

Сума індексації — складова заробітної плати

Чергове обмеження заробітної плати працівників бюджетної сфери запроваджене Законом України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України від 28.12.2014 № 76-VIII (далі — Закон № 76).Бухгалтер нарахував керівнику установи заробітну плату, яка разом із сумою індексації перевищує максимальний місячний розмір. Адже з 01.01.2015 заробітна плата працівників бюджетних установ не може бути більшою за сім мінімальних заробітних плат. Чи поширюється таке обмеження на нараховані суми індексації, відпускних, матеріальної допомоги, премії?
 

Чи зараховується лікарю за сумісництвом період роботи доцентом за основним місцем роботи для надбавки за вислугу років

Ні, стаж роботи такого працівника в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика при нарахуванні надбавки за вислугу років за сумісництвом не зараховується. Пояснимо чому.Лікар працює за сумісництвом на посаді лікаря-ортопеда-травматолога дитячого. Основним його місцем роботи є Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО), де він обіймає посаду доцента кафедри. Чи зараховується стаж роботи такого працівника в НМАПО при нарахуванні надбавки за вислугу років за роботою на посаді лікаря-ортопеда-травматолога дитячого?
 

Оплата часу перебування працівника у медичному закладі за направленням військового комісаріату

Відповідно до частини 2 статті 119 Кодексу законів про працю України працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України Про військовий обов’язок і військову службу і Про альтернативну (невійськову) службу, Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, надаються певні гарантії та пільги.Працівник установи надав до бухгалтерії довідку про медичне обстеження в стаціонарних умовах за направленням військового комісаріату. Час відсутності працівника на роботі оплачувати як тимчасову непрацездатність чи з інших підстав?
 

Проходження медичних оглядів бюджетниками: як оплачувати

Гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, передбачені статтею 123 Кодексу законів про працю України (КЗпП). За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити таке обстеження, зберігається середній заробіток за місцем роботи.Працівники бюджетної установи повинні періодично проходити медичні огляди. Як оплачувати час перебування в медичному закладі на медогляді таких працівників?
 

Працівник відмовляється засвідчувати підписом ознайомлення з наказом про звільнення: що робити

Наказ про звільнення з ініціативи установи може містити як дві окремі примітки (про ознайомлення та отримання копії наказу), так і одну: З наказом ознайомлений, копію наказу отримав. Однак іноді трапляються випадки, коли працівник з якихось особистих міркувань не бажає ставити свій підпис про ознайомлення з наказом або про отримання його копії.Установа вчасно попередила працівника про заплановане звільнення у зв’язку зі скороченням та видала наказ про звільнення. Однак ставити підпис про ознайомлення з наказом працівник не бажає. Що робити?
 

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Нараховуємо надбавку за тривалість безперервної роботи працівникам протитуберкульозних закладів

Згідно з пунктом 4.6 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519), надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають працівники, визначеного згідно з пунктами 2.1–2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію і без урахування інших підвищень, надбавок, доплат (за винятком лікарів МСЕК, працівників протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів). Лікарям МСЕК, центрів (бюро) медико-соціальних експертиз, працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються від посадового окладу, підвищеного у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.Працівники протитуберкульозних закладів охорони здоров’я мають право на надбавку за тривалість безперервної роботи. З якого посадового окладу її нараховувати?
 

Право лікаря-бактеріолога на підвищення посадового окладу за шкідливі та важкі умови праці

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519).Особа працює на посаді лікаря-бактеріолога санітарно-епідеміологічної станції та відповідно до посадових обов’язків певний період робочого часу може працювати з живим збудником інфекційних захворювань. Чи має вона право на підвищення посадового окладу за шкідливі та важкі умови праці за цими двома підставами?
 

Підвищення посадового окладу соціальному працівнику терцентру

Так, має. Пояснимо чому.Особа працює на посаді соціального працівника у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Чи має вона право на підвищення посадового окладу у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці?
 

Обчислюємо середній заробіток працівнику, звільненому з порушенням законодавства

Відповідно до частини першої статті 116 Кодексу законів про працю України (КЗпП) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від установи, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то ці суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.Працівнику бюджетної установи у день звільнення не виплатили всіх належних сум. Тож він звернувся до установи з вимогою про виплату середнього заробітку за увесь час затримки. Як правильно розрахувати середній заробіток та за яким КЕКВ провести таку виплату?
 

Особа працює за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом: визначаємо кількість надурочних годин

Ні, не можна. Пояснимо чому.Працівнику запроваджено підсумований облік робочого часу за основ­ним місцем роботи. Утім, він працює в цій установі також за внутрішнім сумісництвом. Чи можна підсумовувати години роботи працівника за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом задля визначення надурочних годин?
 

Виплачуємо допомогу на оздоровлення працівнику, який обіймає посаду особи, що знаходиться у декретній відпустці

Так, має. Пояснимо чому.Акушер отримала допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки і оформила відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На її місце прийнято іншого працівника, який через 6 місяців іде у відпустку. Чи має право на виплату допомоги на оздоровлення новопризначений працівник?
 

Присвоєння сестрі медичній старшій посадового окладу за 7-м тарифним окладом: чи можливо

Згідно із підпунктом 2.2.8 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, 7-му тарифному розряду відповідає друга кваліфікаційна категорія. Присвоюється (підтверджується) вона молодшим спеціалістам з медичною освітою зі стажем роботи за відповідною спеціальністю не менше п’яти років, та які мають необхідний практичний досвід, добру теоретичну і практичну підготовку, пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації, мають знання із суміжних дисциплін, сумлінно виконують свої обов’язки і беруть активну участь у пропаганді здорового способу життя.Особа працює сестрою медичною старшою. Загальний медичний стаж становить 18 років, у тому числі в дошкільному навчальному закладі — 15. Оскільки вона не має категорії, оплату праці їй здійснюють за 6-им тарифним розрядом. Чи можна такій особі встановити 7-й тарифний розряд?
 

Обгрунтовуємо гарантії з оплати праці у колективному договорі

Так, обов’язково. Пояснимо чому.Під час ревізії діяльності бюджетної установи працівники фінансової інспекції вказали, що деякі виплати заробітної плати здійснено без урахування положень колективного договору. Чи обов’язково бюджетній установі укладати колективний договір та на кого поширюється його дія?
 

Головбух працює на посаді менше року: чи потрібно оцінювати виконання повноважень

Ні, не потрібно. І ось чому.Головний бухгалтер став до роботи у травні 2013 року після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Чи потрібно оцінювати виконання своїх повноважень таким бухгалтером?
 

Оплачуємо відсутність працівника під час проходження медогляду у військкоматі

Відносини між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни регулюються Законом України Про військовий обов’язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232 (далі — Закон № 2232). Відповідно до абзацу другого частини десятої статті 1 Закону № 2232 громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України, зобов’язані проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату.Працівник установи надав повістку від районного військового комісаріа­ту на прибуття на один день до призовної дільниці з метою проходження медогляду. Чи оплачується відсутність працівника для проходження медкомісії та як відмітити її у табелі правильно?
 

Установлюємо тарифний розряд інженеру оперативно-рятувальної служби

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови).Інженеру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у закладі охорони здоров’я згідно з атестацією проводиться оплата як провідному спеціалісту (10-й тарифний розряд за ЄТС). Який тарифний розряд встановити інженеру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, прийнятого на 0,5 посади інженера (з будівництва) у тій самій організації?
 

Нараховуємо надбавку за обсяг виконаної роботи медпрацівнику

Відповідно до Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 129, для завідувача амбулаторією, посада якого вводиться замість 0,5 посади лікаря, застосовується норма щодо виконання, крім основної роботи в межах свого робочого часу, роботи, яка відповідає 50% навантаження лікаря-терапевта (лікаря загальної практики — сімейного лікаря).Особа працює завідувачем сільської амбулаторії, що надає первинну медичну допомогу та є учасником пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, та має 0,5 ставки лікаря ЗПСМ. Амбулаторія обслуговує 4708 осіб. Як правильно нарахувати надбавку за обсяг виконаної роботи такому працівнику?
 

Як оплачувати працю у реорганізованих станціях швидкої допомоги

Так, дійсно при проведенні реформи у системі екстреної медичної допомоги станції швидкої медичної допомоги були реорганізовані та введені до складу центрів екстреної медичної допомоги, як їх структурні підрозділи. У зв’язку з цим переважно у керівників цих закладів знизився рівень оплати праці.Станцію швидкої медичної допомоги було реорганізовано у структурний підрозділ центру екстреної медичної допомоги. У зв’язку з цим у завідуючого відділення екстреної медичної допомоги зменшилася заробітна плата. Чи можна йому доплатити до рівня зарплати, що була у нього раніше? Чи потрібно розробити у закладі окремий порядок встановлення надбавок за особливі умови праці?
 

Виплачуємо допомогу на оздоровлення сестрі-господині протитуберкульозного відділення

Так, мають. І ось чому.У протитуберкульозному відділенні закладу охорони здоров’я працюють технічні працівники: сестра-господиня та дезінфектор. Вони беруть щорічну основну відпустку та хочуть отримати допомогу на оздоровлення. Чи мають такі працівники право на неї та щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань?
 

Надбавки медпрацівникам системи екстреної медичної допомоги виплатять з 1 жовтня 2013 року

Так, будуть.Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф запитує, чи будуть здійснювати виплати, передбачені Законом України Про екстрену медичну допомогу?
 

Чи може головний бухгалтер працювати на умовах неповного робочого часу

Так, може. Пояснимо чому.Жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоче продовжувати працювати на своїй посаді — головного бухгалтера установи — на умовах неповного робочого часу. Чи може головний бухгалтер працювати на таких умовах і чи визначена законодавством мінімальна тривалість робочого часу за таких умов?
 

Заробітна плата головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги: як розраховувати

Відповідно до пункту 1.2 Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385, центр первинної медико-санітарної допомоги (далі — центр ПМСД) — це амбулаторно-поліклінічний заклад охорони здоров’я.В умовах реформування галузі охорони здоров’я виникло запитання щодо розрахунку заробітної плати головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги. На які виплати наразі може розраховувати головний лікар такого закладу?
 

Установлюємо групу з оплати праці керівним працівникам

Штатні нормативи та типові штати лікарень на залізничному транспорті визначені додатком 15 до наказу Міністерства охорони здоров’я України Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я від 23.02.2000 № 33. Так, у розділі Про штати медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу лікарень на залізничному транспорті вказаного додатку передбачено, що для дорожніх лікарень застосовуються штатні нормативи, затверджені для обласних лікарень.Державний заклад Дорожня дитяча клінічна лікарня фактично віднесено до ІІІ групи з оплати праці керівним працівникам. Чи є вірною позиція контролюючих органів стосовно віднесення такого закладу до І групи?
 

 

Страницы: 1   2   3   4  


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook