Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалынадбавки

Материалы слушателям курсов: "Надбавки"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

Как создать дополнительные начисления сотрудникам?

Если сотрудник имеет какие-то дополнительные начисления, например, ежемесячные премии, надбавки и пр., то их можно указать как дополнительные начисления в справочнике "Додаткові нарахування", подчиненном справочнику "Співробітники". Дополнительные начисления могут выплачиваться по другому источнику финансирования и с другой формой налогообложения относительно основных начислений. Дополнительные начисления могут назначаться на определенный период времени, для этого в справочнике "Додаткові нарахування" введены реквизиты "Дата початку" и "Дата закінчення". Начисление может проводиться суммой или процентом от основного начисления. Варианты указываются в реквизитах "Вид нарахування" и "Значення". Впоследствии при работе документа "Расчет ЗП" данные дополнительные начисления будут контролироваться и включаться в начисления сотрудника с соответствующими данными. Увидеть их можно в табличной части документа "Нарахування ЗП" конкретного сотрудника, в проводках и отчетах.
 

1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Зарплата и Управление Персоналом

Методика оформления дополнительных (компенсационных) выплат

Методика оформления дополнительных (компенсационных) выплат

В данной статье будет рассмотрена методика начисления дополнительных (компенсационных) выплат, начисленных работникам, но не выданным в денежной форме.
 

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Вопросы по программе

Где используется информация, вносимая в документ "Изменение штатного расписания"?

Документ "Изменение штатного расписания" позволяет зафиксировать штатное расписание организации и зарегистрировать надбавки по штатной единице (например, надбавка за вредность для подразделения "Литейный цех").
 

Бухгалтеру / Відрядження

Виплачуємо премію працівнику, який перебував у відрядженні

Так, можливе. За яких умов — розглянемо далі.Працівник протягом місяця перебував у відрядженні. Попри те, що до розрахунку середньої місячної заробітної плати вже включена премія, яку працівник отримував за попередні два місяці, керівник установи збирається додатково преміювати такого працівника за результатами виконання доручень під час відрядження. Чи можливе таке преміювання?
 

Бухгалтеру / Звітність

Відображаємо відомості про спецстаж у звіті з ЄСВ

Порядок обчислення спеціального стажу та умови, за яких особа набуває право на пенсію за вислугу років, визначені Законом України Про пенсійне забезпечення від 05.11.1991 № 1788-XII (далі — Закон № 1788). А страховий стаж, за яким визначають розмір пенсії, обчислюється за нормами Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058).Працівник медзакладу працює на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Водночас у цьому ж закладі за сумісництвом він обіймає посаду, робота на якій не зараховується до спеціального стажу. Як правильно відобразити в таблиці 6 звіту з ЄСВ відомості за таким працівником: двома рядками чи одним?
 

Бухгалтеру / Кадры

Ведение штатного расписания в конфигурации Зарплата и Управление Персоналом для Украины (редакция 2.1)

Ведение штатного расписания в конфигурации Зарплата и Управление Персоналом для Украины (редакция 2.1)

Штатное расписание представляет собой совокупность различной информации о штатных единицах организации: предполагаемое количество сотрудников, занимающих штатную единицу (Количество ставок), а также форму и размер оплаты труда.Ввод штатного расписания. Отчетность по штатному расписанию. Контроль штатного расписания. Изменения штатного расписания
 

Примеры ведения штатного расписания

Примеры ведения штатного расписания

Необходимо создать штатное расписание на 01 января 2013 года для организации ДОБРО.Общие положения. Определение численности работников в штатном расписании. Наименование структурных подразделений и должностей работников. Особенности составления и утверждения штатного расписания. Изменение штатного расписания
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Індексація

Визначення базового місяця у разі переведення на інше місце роботи та збільшення надбавки

Так, базовий місяць зміниться. І от чому.Працівниця звільнена у зв’язку з переведенням на роботу в іншу установу з 01.04.2014. На попередньому місці роботи вона мала базовий місяць — жовтень 2008 року. Її заробітна плата складалася з посадового окладу та надбавки за високі досягнення у праці — 10% від окладу. На новому місці роботи посадовий оклад працівниці не змінився, а надбавка за високі досягнення у праці збільшилася до 50% від окладу. Тому сума підвищення доходу стала більшою, ніж сума індексації. Чи зміниться базовий місяць у цій ситуації?
 

Нараховуємо індексацію працівнику, який працює на 0,5 ставки

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.У бюджетній установі працівник працює на 0,5 ставки. Його оклад становить 573,50 грн., надбавка за вислугу років — 143,37 грн. Базовий місяць — лютий 2008 року. Поясніть, як нараховувати індексацію такому працівнику?
 

Підвищилася доплата за перевірку зошитів: чи зміниться базовий місяць

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок), передбачено, що місяць підвищення мінімальної заробітної плати, а також зростання грошового доходу працівника без перегляду його мінімального розміру вважається базовим.У вчителя в поточному навчальному році підвищилося педагогічне навантаження. Підвищення навантаження тягне за собою збільшення суми надбавки за вислугу років та надбавки за престижність праці. Також підвищилася доплата за перевірку зошитів. Як зазначені зміни в оплаті праці вплинуть на визначення базового місяця?
 

Утримуємо суму зайво нарахованої індексації

Відповідно до статті 1 Закону України Про індексацію грошових доходів населення від 03.07.1991 № 1282-XII індексація грошових доходів населення — встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.Бухгалтер бюджетної установи у 2014 році помилково нарахував працівнику індексацію заробітної плати у більшому розмірі. Чи можна утримати у 2015 році суму зайво нарахованої індексації та які це матиме наслідки під час ревізії?
 

Як впливає встановлення надбавки після виходу з декретної відпустки на визначення базового місяця

Ні, неправомірно. І от чому.Особа працює бухгалтером з березня 2003 року. У квітні 2004 року їй установили надбавку за складність, напруженість в роботі у розмірі 50%. З травня 2006 року по 19.02.2011 вона перебувала у декретній відпустці спочатку по догляду за одною дитиною, а потім — за другою.
З 21.02.2011 вона стала до роботи, з 14.04.2011 їй установили таку саму надбавку (50%). Базовий місяць для індексації зарплати — жовтень 2008 року. За результатами перевірки контролери постановили зняти індексацію, мотивувавши це тим, що змінився базовий місяць після виходу з декретної відпустки і встановлення надбавки, хоча ця надбавка не є постійною виплатою. Чи правомірно це? І який базовий місяць для індексації у такої особи?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Нараховуємо доплату за ведення військового обліку

Так, має. І ось чому.Особа — державний службовець працює на посаді спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи райдержадміністрації і веде облік 260 військовозобов’язаних. Щомісяця такій особі нараховують надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50%. Чи має вона право отримувати ще і доплату за ведення військового обліку?
 

Нараховуємо надбавку за ранг державному службовцю, який працює на неповну ставку

Так, правильно. Пояснимо чому.У сільській раді землевпорядником працює особа на 0,5 ставки. За ранг їй виплачують половину від встановленої законодавством надбавки. Чи правильно це?
 

Чи виплачують надбавку за вислугу років службовцю органу місцевого самоврядування, який працює за строковим трудовим договором

Трудовий договір — це угода між працівником і керівником установи або організації, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором. Обов’язком працівника за трудовим договором є виконання правил внутрішнього трудового розпорядку. Водночас керівник установи або організації зобов’язаний виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП).Особа отримує пенсію і влаштувалася працювати за строковим трудовим договором до органу місцевого самоврядування на час відпустки основного працівника. Стаж роботи цієї особи в органах місцевого самоврядування становить 15 років і підтверджується записами у трудовій книжці. Чи виплачується щомісячна надбавка за вислугу років працівнику, якого прийнято службовцем до органу місцевого самоврядування за строковим трудовим договором?
 

Заповнюємо вакантні посади за умов скорочення чисельності працівників

На посаду державного органу, що звільнилася, можна прийняти іншого працівника, проте слід дотримати певних умов.Працівник державного органу звільнився після 12 березня 2014 року. З огляду на вимоги постанови КМУ від 01.03.2014 № 65, як діяти державному органу:
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Надбавка за складність і напруженість у роботі: установлюємо суміснику

Так, і ось чому.Заступника директора спортивної школи прийняли на роботу за сумісництвом. Йому призначили надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність і напруженість в роботі. Чи правомірно це?
 

Визначаємо стаж педагогічної роботи працівникам-сумісникам

Стаж педагогічної роботи — це сумарна тривалість трудової діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників у закладах освіти на посадах, пов’язаних з навчальним, навчально-виховним процесом. Він безпосередньо впливає на визначення розміру надбавки за вислугу років.До викладацької роботи у навчальному закладі залучений працівник іншої організації. Для нього це робота за сумісництвом, обсяг якої — 300 год. педнавантаження протягом навчального року. До стажу педагогічної роботи такого працівника зарахували лише ті місяці, в яких працівник виконував викладацьку роботу. Чи правильно це? Адже, скажімо, бібліотекарю, який працює в цьому самому навчальному закладі з педнавантаженням менше 180 год. за навчальний рік, до стажу педагогічної роботи було зараховано увесь рік.
 

Зараховуємо перебування громадян України на військовій службі до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 (далі — Порядок).Чи зараховується період роботи (служби) в органах внутрішніх справ України до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років?
 

Викладацька робота держслужбовця: чи дозволено законодавством

Згідно із пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.Чи має право начальник відділу освіти райдержадміністрації працювати в загальноосвітньому навчальному закладі за сумісництвом і на яких підставах?
 

Відшкодовуємо вчителю недоплачену суму надбавки за вислугу років

Підвищення розміру надбавки за вислугу років у зв’язку зі збільшенням стажу педагогічної роботи проводиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, перебувають у навчальному закладі, або з дня подання таких документів працівником (п. 7 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78).Під час тарифікації на 1 вересня 2014/2015 навчального року вчителю визначений стаж педагогічний роботи 19 років 10 місяців замість 20 років 6 місяців. Через це йому було занижено розмір надбавки за вислугу років (замість 30% виплачували 20%). Зазначена помилка виявлена 1 лютого 2015 року. Чи потрібно відшкодовувати вчителю недоплачену суму надбавки, якщо документи, що підтверджують педагогічний стаж, перебували в навчальному закладі?
 

Надбавка водієві шкільного автобуса за класність і напруженість у роботі: чи можливо

Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, посаду водія автотранспортного засобу (автобуса) до штату загальноосвітніх навчальних закладів вводять за наявності автотранспортного засобу для організованого підвезення учнів на навчання і додому.Водієві шкільного автобуса відповідно до наказу керівника установи виплачується, окрім посадового окладу, надбавка за класність у розмірі 25% тарифної ставки. Чи можна встановити йому ще й надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 40% посадового окладу? Чи є обмеження щодо їх одночасного застосування?
 

Надбавка за вислугу років педпрацівникам у центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава забезпечує педпрацівникам виплату надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20%, понад 20 років — 30%.У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що не є навчальним закладом, працюють педпрацівники. Чи мають вони право на виплату надбавки за вислугу років та як її обчислювати?
 

Робота методистом навчально-методичного центру і право на пенсію за вислугу років

Насамперед зауважимо, що у штаті відділу освіти посади методиста відділу освіти не передбачено. Тому, найімовірніше, йдеться про методиста навчально-методичного кабінету/центру.Чи зараховується до стажу педагогічної роботи час роботи на посаді методиста відділу освіти? Чи включається час роботи на зазначеній посаді до стажу для призначення пенсії за вислугу років?
 

Визначаємо дату зміни розміру надбавки за вислугу років

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 (далі — Порядок № 78).Особа прийнята на посаду вихователя дошкільного навчального закладу 01.04.2005. На 01.04.2015 стаж її педагогічної роботи становив 10 років, тож з’явилося право на підвищення розміру надбавки за вислугу років. З якого місяця слід нараховувати 20%-ову надбавку за вислугу років: з квітня чи травня?
 

Чи зараховується до педстажу час перебування у відпустці

Так, зараховується. Пояснимо, чому.Спеціаліст районного відділу освіти проводив викладацьку роботу в школі обсягом 240 годин з погодинною оплатою праці. Чи зараховується до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років час перебування його у щорічній основній відпустці, отриманій за посадою вчителя?
 

Оплачуємо вчителю заміщення вихователя групи продовженого дня

Щоб обчислити заробіток учителя початкових класів за години заміщення тимчасово відсутнього вихователя групи продовженого дня (далі — ГПД), слід визначитися з розмірами ставок заробітної плати за тією і тією посадами, з яких нараховується плата за викладацькі та виховательські години.Учитель початкових класів, який має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання старший учитель, заміщує тимчасово відсутнього вихователя групи продовженого дня. Як оплачувати йому години заміщення?
 

Визначаємо стаж роботи працівника для установлення надбавки за вислугу років

Насамперед з’ясуємо нюанси обчислення медичного стажу для установлення надбавки за вислугу років.Особа працює старшою медичною сестрою у дошкільному навчальному закладі. Загальний стаж її роботи відповідно до записів у трудовій книжці становить 24 роки, з них: 15 років медичного стажу (на посаді старшої медичної сестри) та 9 років стажу педагогічної роботи (на посаді вихователя). Чи має право така особа, з огляду на понад 20 років трудового стажу, на виплату надбавки за вислугу років у розмірі 30%?
 

Нараховуємо заробітну плату заступнику директора школи

Посадові оклади керівників бюджетних установ, закладів та організацій та їх заступників визначають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Посадовий оклад заступника директора школи визначено на рівні 90% від посадового окладу директора. Оклад директора встановлено за 15-м тарифним розрядом ЄТС. Стаж педагогічної роботи директора школи становить 25 років, а заступника — 14 років. У закладі функціонує 2 групи продовженого дня. Як установити посадовий оклад заступнику директора школи? Чи враховувати при цьому надбавки, підвищення і доплати, які отримує директор школи?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Перейти к разделу Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

 

Страницы: 1   2  

Просмотреть еще статьи на тему "Надбавки".


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook