Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Материалы слушателям курсов: "Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта"

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Доплата кухарю за використання в роботі дезінфікувальних засобів

Згідно з підпунктом ґ підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 працівникам навчальних закладів, установ освіти за використання в роботі дезінфікувальних засобів установлюється доплата у розмірі 10% посадового (місячного) окладу.У харчоблоці дошкільного навчального закладу працюють кухарі і підсобні робітники, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби. Чи можна установити кухарям доплату за використання в роботі таких засобів?
 

Установлюємо доплати та надбавки кухарю оздоровчого табору

Умови оплати праці робітників установ та закладів освіти установлені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).Під час літніх канікул для школярів на базі школи організовано оздоровчий табір з цілодобовим перебуванням дітей. Які доплати та надбавки передбачені для кухаря, що працюватиме у такому оздоровчому таборі?
 

Виплачуємо допомогу на оздоровлення педпрацівнику, який працює на 0,5 ставки

Відповідно до абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-ХІІ педагогічним працівникам при наданні щорічної відпустки держава забезпечує виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати). Виплачується така допомога працівникам, які обіймають посади, визначені Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963.Інструктор з фізкультури працює у дошкільному навчальному закладі на 0,5 ставки. У якому розмірі йому слід нараховувати матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки: з розрахунку 0,5 чи повної ставки заробітної плати?
 

Нараховуємо премію працівнику в перший місяць роботи

Оплату праці працівників бюджетних установ провадять, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Постанова № 1298).Працівника прийнято на роботу в бюджетну установу. Чи можна в перший місяць роботи нарахувати йому премію у розмірі 100% посадового окладу?
 

Надбавка за престижність праці науково – педагогічним працівникам ВНЗ

Ні, науково – педагогічні працівники не мають право на отримання надбавки за престижність праці. І ось чому.У вищому навчальному закладі III–IV рівня акредитації працюють науково – педагогічні працівники. Чи мають вони право на отримання надбавки за престижність праці?
 

Доплата за перевірку зошитів у початкових класах учителю іноземної мови

Умови оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів урегульовує, зокрема, Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).У початкових класах іноземну мову викладає не основний учитель, а учитель іноземної мови. Як оплачувати йому перевірку зошитів: як учителю початкових класів чи як учителю іноземної мови?
 

Педпрацівник має 10 років педстажу: як отримати 20%-ву надбавку за вислугу років

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 (далі — Порядок № 78).Згідно із трудовою книжкою, що знаходиться у навчальному закладі, викладачеві станом на 1 вересня 2013/2014 навчального року визначений стаж педагогічної роботи 9 років 11 місяців 15 днів (надбавка за вислугу років за цих умов становила 10% до посадового окладу). Чи потрібно працівнику подавати заяву про збільшення розміру такої надбавки, зважаючи на те, що 15.09.2013 у нього буде 10 років педстажу?
 

Визначаємо посадовий оклад старшого викладача ПТУ

Оплата праці працівників галузі освіти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298, наказу Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557.Який посадовий оклад старшого викладача вищого професійно-технічного училища?
 

Стаж педагогічної роботи в ПТНЗ: чи включати роботу на підприємстві

Так, можна, але за певних умов.У професійно-технічному навчальному закладі посаду майстра виробничого навчання (5 років) обіймає особа, яка працювала на будівництві штукатуром 5-го розряду (3 роки). Чи можна до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років такій особі включити час роботи на будівництві?
 

Атестуємо викладачів спецдисциплін коледжу

Статтею 52 Закону України Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-III встановлено, що педагогічні працівники підвищують кваліфікацію у відповідних наукових і освітньо-наукових установах. Вищий навчальний заклад забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.У машинобудівному коледжі працює викладач, який має інженерну освіту. Чи повинен він підвищувати кваліфікацію перед атестацією?
 

Заробітна плата завгоспа дошкільного навчального закладу

Відповідно до пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А з огляду на те, що посада завідувача господарства дошкільного навчального закладу (далі — ДНЗ) належить до керівних посад, зазначена особа не може працювати за сумісництвом.Особа у дошкільному навчальному закладі працює на 0,5 ставки заві­дувача господарства, а також на 0,5 ставки кухаря. Чи може ця особа заміщувати опалювача у дошкільному навчальному закладі на час його хвороби?
 

Визначаємо тривалість робочого часу медичних працівників, які працюють у школі

Згідно з підпунктом 1.1 Наказу № 319 для лікарів та середнього медичного персоналу з базовою та неповною вищою медичною освітою (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці) дитячих будинків, шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти, а також керівників структурних підрозділів з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою вишів ІІІ–IV рівнів акредитації норма робочого часу на тиждень становить 38,5 години.У типових штатах загальноосвітніх шкіл-інтернатів передбачені посади медичних працівників: лікар-педіатр, медична сестра, санітарка. Яку норму робочого часу застосовувати: 40 годин на тиждень — як для працівників закладів освіти чи 38,5 годин — як для працівників закладів та установ охорони здоров’я?
 

Обчислюємо середній заробіток працівнику, звільненому з порушенням законодавства

Відповідно до частини першої статті 116 Кодексу законів про працю України (КЗпП) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від установи, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то ці суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.Працівнику бюджетної установи у день звільнення не виплатили всіх належних сум. Тож він звернувся до установи з вимогою про виплату середнього заробітку за увесь час затримки. Як правильно розрахувати середній заробіток та за яким КЕКВ провести таку виплату?
 

Обчислюємо стаж педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

До стажу педагогічної роботи зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверд­женим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963 (далі — Перелік № 963). Крім того, пунктом 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 № 78 (далі — Порядок № 78) передбачено зарахування певних періодів роботи до педагогічного стажу.Чи зараховується до стажу педагогічної роботи для встановлення надбавки за вислугу років час відпуски для догляду за дитиною до досягнення нею трьох або шести років?
 

Чи може головний бухгалтер працювати на умовах неповного робочого часу

Так, може. Пояснимо чому.Жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоче продовжувати працювати на своїй посаді — головного бухгалтера установи — на умовах неповного робочого часу. Чи може головний бухгалтер працювати на таких умовах і чи визначена законодавством мінімальна тривалість робочого часу за таких умов?
 

Нараховуємо зарплату бюджетникам у січні — лютому 2014 року

Відповідно до статті 8 Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік від 16.01.2014 № 719-VII мінімальна заробітна плата у 2014 році становитиме: із 1 січня — 1218 грн., із 1 липня —1250 грн., із 1 жовтня — 1301 грн.До редакції продовжують надходити запитання щодо встановлення окладів працівникам, оплата праці яких здійснюється за ЄТС. Із 01.12.2013 розмір мінімальної заробітної плати змінився, а розрахунковий посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду — ні. Які оклади встановлювати працівникам, оплата праці яких здійснюється за ЄТС, у січні — лютому 2014 року?
 

Визначаємо умови оплати праці асистентів вчителя у ЗНЗ

Ще з 1 вересня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.12.2010 № 1205 (далі — Наказ № 1205). Наказ № 1205 передбачає, що в загальноосвітніх навчальних закладах, де запроваджується інклюзивне навчання, для роботи з учнями з вадами фізичного та/або розумового розвитку, за потреби, вводиться посада вихователя (асистента вчителя).Особа працює на посаді вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітньому навчальному закладі, у класі з інклюзивним навчанням. Які умови оплати праці та педагогічне навантаження вихователя (асистента вчителя)?
 

Повторна мобілізація: чи можлива одразу після демобілізації

Закон України Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 14.05.2015 № 413-VIII набув чинності 6 червня. Ним частину третю статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII викладено у такій редакції: Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги).Хто з демобілізованих працівників може бути мобілізований повторно одразу після звільнення з військової служби та як про це довідатися установі?
 

Коледж першого рівня акредитації: підвищуємо оклади

На сьогодні нормативним документом, яким визначені умови оплати праці педагогічних працівників, є Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).Посадові оклади керівних та педагогічних працівників коледжів відповідно до пункту 28 Інструкції № 102 підвищуються на 10%. Чи мають право на таке підвищення керівні та педагогічні працівники коледжів університету, якщо коледж має перший рівень акредитації?
 

Звільнення працівника без згоди профспілкового органу: чи можливо

Так, може. Пояснимо чому.Працівника установи звільнено з роботи у зв’язку зі скороченням чисельності працівників без попередньої згоди профспілкового органу. Чи може такий працівник звернутися до суду через порушення його прав?
 

Складаємо штатний розпис навчального закладу правильно

Як передбачено частиною першою статті 45 Закону України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-ХIV, штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України. За ними визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць).Загальноосвітній навчальний заклад має скласти штатний розпис на новий навчальний рік. Чи можна штатну посаду педагога-організатора замінити на 0,75 штатної одиниці посади заступника директора з навчально-виховної роботи?
 

Оплачуємо помічнику вихователя роботу з перевищенням планової наповнюваності групи та в надурочний час

У ситуації, наведеній у запитанні, мала місце робота помічника вихователя у групі з перевищенням норми наповнюваності дітей та понад установлений робочий час. Розглянемо умови оплати праці за кожної з цих обставин окремо.Помічник вихователя (5-й тарифний розряд) працює у групі ДНЗ з дітьми 4-річного віку. За списком у такій групі — 30 дітей. Фактично протягом грудня групу відвідували у середньому 25 дітей. В один із днів грудня помічник вихователя відпрацювала чотири години після закінчення своєї зміни у зв’язку з несвоєчасним виходом на роботу напарниці, яка повинна була заступити на наступну зміну. Місячний посадовий оклад помічнику вихователя встановлено на рівні 1218 гривень. Як правильно нарахувати заробітну плату за таких умов?
 

Право вчителя-дефектолога як педпрацівника на першочергове забезпечення житлом

Так, і от чому.Чи відноситься посада вчителя-дефектолога до педагогічних та чи має вчитель-дефектолог право на першочергове забезпечення житлом?
 

Як зміна тарифного розряду впливає на визначення базового місяця

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, передбачено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін при проведенні індексації є місяць, в якому підвищується заробітна плата. У випадку зменшення заробітної плати не передбачено зміни базового місяця.З 01.07.2013 у тренера-викладача Міська ДЮСШ знизився тарифний розряд з 11-го на 9-й у зв’язку із закінченням строку, на який була присвоєна кваліфікаційна категорія. У вересні 2013 року категорія знову підвищилася. Чи зміниться базовий місяць для індексації доходів, зважаючи на те, що базовим місяцем до зниження заробітної плати був липень 2012 року?
 

Визначаємо тривалість щорічної основної відпустки керівника гуртка ДНЗ

Частиною першою статті 6 Закону України Про відпустки від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.Якої тривалості має бути надана щорічна основна відпустка керівнику гуртка дошкільного навчального закладу?
 

Інженер-електронік навчального закладу працює за сумісництвом викладачем: визначаємо тривалість відпустки

Надання щорічних основних відпусток працівникам навчальних закладів та установ освіти провадиться відповідно до Закону України Про відпустки від 15.11.1996 № 504\96-ВР (далі — Закон № 504) та Порядку надання щорічної основ­ної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 № 346 (далі — Порядок № 346).Працівник навчального закладу працює на посаді інженера-електро­ніка. Окрім цього, за внутрішнім сумісництвом він виконує викладацьку роботу (педагогічне навантаження — 260 год. на рік). Відпустку якої тривалості — 24 чи 56 к. дн. — слід надавати такому працівникові?
 

Чи можна включити роботу працівника практичним психологом в органах внутрішніх справ до педстажу

Так, можна. Пояснимо чому.До навчального закладу на посаду практичного психолога прийнято працівника, який до того працював на посаді практичного психолога в органах внутрішніх справ. Чи можна цьому працівнику період роботи в органах внутрішніх справ зарахувати до стажу педагогічної роботи для встановлення надбавки за вислугу років?
 

Установлюємо посадовий оклад заступнику завідувача господарства

Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 (далі — Типові штатні нормативи). Відповідно до Типових штатних нормативів у дошкільних навчальних закладах передбачено введення посади заступника завідувача господарством.Дошкільний навчальний заклад має 12 груп дітей. Який посадовий оклад установлювати заступнику завідувача господарства у такому закладі?
 

Установлюємо доплату практичному психологу за завідування кабінетом

Пунктом 3.3 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 (далі — Положення № 601), передбачено, що у загальноосвітніх навчальних закладах (далі — ЗНЗ), крім кабінетів з окремих предметів, комбінованих кабінетів з декількох споріднених предметів, можуть створюватися спортивні, актові зали та інші кабінети відповідно до умов і потреб закладу.У загальноосвітньому навчальному закладі створено психологічний кабінет. Завідування цим кабінетом покладено на практичного психолога. Чи установлюється доплата за завідування психологічним кабінетом?
 

Чи може бухгалтер дитсадка, який працює на півставки, займати ще півставки посади пралі

Відповідно до статті 21 Кодексу Законів про працю України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, закладах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.У ДНЗ за основним місцем роботи на 0,5 ставки працює бухгалтер. Вона також хоче працювати пралею на 0,5 ставки за строковим трудовим договором у цьому ж закладі. Чи можна бухгалтера прийняти на посаду пралі за сумісництвом та як це правильно оформити у документах?
 

 

Страницы: 1   2   3   4   5  


Нас находят: зарплата тренера дсша в украине сайт бухгалтер, оплата помичнику вихователю в інклюзивний групи в днз, доплата психологу за роботу в інклюзивній групі, Який оклад у бухгалтера з оплати праці в учбовому закладі?, як розрахувать зарплату помічника вихователя в інклюзивній групі, зарплата помічника вихователя в інклюзивній групі, перевищення наповнюваності груп дитячий садок як прорахувати, оплата праці вихователя методиста днз, инструкция про оплате праци вднз бухгалтерия, оплата праці асистента вихователя днз


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook