Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыкредит

Материалы слушателям курсов: "Кредит": Бухгалтеру

Оглавление: кредит

 

Бухгалтеру / Відрядження

Керівник вишу планує відрядження за кордон: погоджувати чи ні

Відповідно до пункту 23 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65, службові відрядження працівників утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (крім державних службовців та військовослужбовців), за кордон повинні здійснюватися за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України, Віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень.Керівник вишу І–IV рівнів акредитації планує у липні 2014 року від­рядження за кордон за рахунок коштів спеціального фонду кошторису. Чи потрібно погоджувати це відрядження з органом вищого рівня?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Надбавка за престижність праці науково – педагогічним працівникам ВНЗ

Ні, науково – педагогічні працівники не мають право на отримання надбавки за престижність праці. І ось чому.У вищому навчальному закладі III–IV рівня акредитації працюють науково – педагогічні працівники. Чи мають вони право на отримання надбавки за престижність праці?
 

Визначаємо тривалість робочого часу медичних працівників, які працюють у школі

Згідно з підпунктом 1.1 Наказу № 319 для лікарів та середнього медичного персоналу з базовою та неповною вищою медичною освітою (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці) дитячих будинків, шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти, а також керівників структурних підрозділів з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою вишів ІІІ–IV рівнів акредитації норма робочого часу на тиждень становить 38,5 години.У типових штатах загальноосвітніх шкіл-інтернатів передбачені посади медичних працівників: лікар-педіатр, медична сестра, санітарка. Яку норму робочого часу застосовувати: 40 годин на тиждень — як для працівників закладів освіти чи 38,5 годин — як для працівників закладів та установ охорони здоров’я?
 

Надбавка за престижність праці керівнику центру медико-соціальної реабілітації

Дія постанови Кабінету Міністрів України Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування від 23.03.2011 № 373 (далі — Постанова № 373) поширюється на педагогічних працівників центру соціальної реабілітації.Чи мають право на надбавку за престижність праці директор центру медико-соціальної реабілітації та його заступники?
 

Чи потрібно переводити на нижчі посади доцентів та професорів, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань

Ні, таких працівників на нижчі посади не переводять. І от чому.У вищому навчальному закладі III–IV рівнів акредитації працюють доценти та професори, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань. Протягом двох останніх років вони не підтвердили зазначені звання. Чи потрібно їх перевести на нижчі посади?
 

Чи включається прийом кандидатських іспитів у обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача

Відповідно до розділу 5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161, до обов’язкового обсягу навчального навантаження викладача вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації (виш) включається робочий час викладача, який у поточному навчальному році визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків, відображених в індивідуальному робочому плані.Вищий навчальний заклад надає послуги з прийому кандидатських іспитів у аспірантів на здобуття наукового ступеня кандидата. Чи включається час прийому кандидатських іспитів у обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача?
 

Вводимо до штату ДНЗ посаду оператора котельні

Так, потрібно. І от чому.Дитячий садок опалюється двома побутовими котлами, що розміщені в прибудові до будівлі. Чи потрібно до штату дитячого садка вводити посаду оператора котельні?
 

Установлюємо працівникам доплати за вчене звання та науковий ступінь

Установлення працівникам вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації доплат за вчені звання та наукові ступені регламентується наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).Працівник займає посаду доцента у ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації на умовах сумісництва на 0,25 ставки. Чи належать йому доплати за вчене звання та науковий ступінь кандидата наук на 0,25 ставки на посаді асистента?
 

Визначаємо тривалість щорічної основної відпустки практичного психолога навчально-виховного комплексу

Відповідно до пункту 3 статті 9 Закону України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.Відповідно до Постанови № 346 тривалість щорічної основної відпустки практичним психологам установлено у дошкільних навчальних закладах — 42 календарних дні, а у загальноосвітніх навчальних закладах — 56. У Постанові № 346 таких закладів, як навчально-виховні комплекси, немає. Скільки днів має становити відпустка практичного психолога цього закладу, якщо він одночасно поєднує роботу з дітьми як дошкільного, так і шкільного віку?
 

Виплачуємо щорічну грошову винагороду за сумлінну працю педпрацівникам

Відповідно до статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава забезпечує надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.Коли і у якому розмірі надається грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам?
 

Підвищуємо ставку зарплати викладачам педучилищ за звання Старший викладач

Оплата праці педагогічних працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, у т. ч. і педагогічних училищ, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), незалежно від їх підпорядкованості та статусу.Чи мають право педагогічні працівники вишів І–ІІ рівнів акредитації, зокрема педучилищ, на підвищення на 10% ставок заробітної плати за звання Старший викладач?
 

Установлюємо доплату працівнику-суміснику за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента

Установлення доплат за вчені звання й наукові ступені регламентується наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557) та постановою КМУ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Особа працює у навчальному закладі за сумісництвом на посаді соціального педагога на 0,5 ставки. Чи потрібно установлювати їй доплати за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента?
 

Установлюємо кваліфікаційну категорію викладачеві при прийомі на роботу

Оплата праці педагогічних працівників у закладах освіти провадиться виходячи із посадових окладів (ставок заробітної плати), установлених за результатами атестації, надбавок і доплат.Особа є доцентом кафедри фінансів педагогічного університету III–IV рівнів акредитації, має ступінь кандидата економічних наук. На яку кваліфікаційну категорію викладача коледжу потрібно зарахувати таку особу до коледжу I–II рівня акредитації на погодинну оплату за умови відсутності атестаційного листа?
 

Оплачуємо вчителю заміщення вихователя групи продовженого дня

Щоб обчислити заробіток учителя початкових класів за години заміщення тимчасово відсутнього вихователя групи продовженого дня (далі — ГПД), слід визначитися з розмірами ставок заробітної плати за тією і тією посадами, з яких нараховується плата за викладацькі та виховательські години.Учитель початкових класів, який має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання старший учитель, заміщує тимчасово відсутнього вихователя групи продовженого дня. Як оплачувати йому години заміщення?
 

Надаємо педагогу грошову винагороду за сумлінну працю

Згідно з частиною першою статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава гарантує надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.За яких умов педагогічний працівник навчального закладу може отримати грошову винагороду за сумлінну працю?
 

Нараховуємо заробітну плату заступнику директора школи

Посадові оклади керівників бюджетних установ, закладів та організацій та їх заступників визначають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Посадовий оклад заступника директора школи визначено на рівні 90% від посадового окладу директора. Оклад директора встановлено за 15-м тарифним розрядом ЄТС. Стаж педагогічної роботи директора школи становить 25 років, а заступника — 14 років. У закладі функціонує 2 групи продовженого дня. Як установити посадовий оклад заступнику директора школи? Чи враховувати при цьому надбавки, підвищення і доплати, які отримує директор школи?
 

Контингент учнів у групі зменшився: чи зміниться зарплата викладача

Основним документом, який регламентує діяльність класного керівника професійно-технічного навчального закладу, є Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434.У професійно-технічному навчальному закладі протягом січня — березня зменшився контингент учнів у групі з 21 до 19 осіб. Чи зміниться розмір доплати за класне керівництво викладачу, якого призначено класним керівником цієї групи?
 

Виплачуємо грошову допомогу науково-педагогічному працівнику

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII (далі — Закон № 1977-XII) при виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат. При цьому працівник повинен мати стаж роботи не менше 12,5 років (для чоловіків) та 10 років (для жінок) на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257.Науково-педагогічний працівник після виходу на наукову пенсію працював за строковим трудовим договором (контрактом) вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації. Після закінчення строку трудового договору він звернувся за виплатою грошової допомоги. У яких випадках виплачується грошова допомога науково-педагогічному працівнику?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Установлюємо посадовий оклад практичного психолога закладу охорони здоров’я

За статтею 21 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII посада практичного психолога належить до педагогічних працівників та відповідно включена до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963.У закладі охорони здоров’я працює практичний психолог. Чи належить його посада до педагогічних працівників? Як встановити посадовий оклад практичного психолога закладу охорони здоров’я?
 

Одноразова адресна грошова допомога випускникам: хто, кому і скільки

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 11.05.2011 № 524 випускникам вищих навчальних закладів (далі — випускники ВНЗ), які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги (далі — грошова допомога) у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством фінансів України.Медичну сестру після закінчення медучилища взяли на роботу. Чи має вона право на отримання одноразової адресної грошової допомоги? Якщо так, то в якому розмірі і хто її виплачує?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Оподаткування виплат дітям-сиротам

Порядок надання матеріального забезпечення дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та його розміри визначено пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від 05.04.1994 № 226 (далі — Постанова № 226). Норми пункту 13 Постанови № 226 поширюються також на учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та вишах.Студенти-сироти, що навчаються у виші І–ІІ рівнів акредитації, щомісячно отримують, зокрема, стипендію у розмірі 1760 грн., грошову компенсацію вартості харчування — 1500 грн.? Чи утримувати з цих виплат військовий збір та податок на доходи фізичних осіб? Який неоподатковуваний мінімум установлено для таких виплат?
 

Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Приложение 3: Расчет суммы бюджетного возмещения (Д3)

Основной целью заполнения налогоплательщиками налоговой отчетности является определение суммы налога (сбора), подлежащей уплате в бюджет. Однако в налоговой декларации по НДС, в отличие от ряда других налоговых деклараций и расчетов, рассчитывается не только сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. В ней налогоплательщик имеет возможность рассчитать и сумму налога, подлежащую возмещению из бюджета. Согласно п.200.1 ст.200 НKУ сумма налога, подлежащая уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или бюджетному возмещению, определяется как разность между суммой налогового обязательства отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита такого отчетного (налогового) периода. Таким образом, судьба НДС по итогам отчетного периода в первую очередь зависит от знака разности (+/-) между налоговым обязательством и налоговым кредитом: при положительном значении разности – налог подлежит уплате в бюджет, при отрицательном – возмещению.Общие положения. Право на бюджетное возмещение НДС. Отрицательное значение: порядок отражения в декларации. Расчет суммы бюджетного возмещения. Проверка сумм бюджетного возмещения. Автоматическое бюджетное возмещение. Оформление и представление приложения Д3 в органы ГФС. Документы
 

Приложение 5: Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (Д5)

НКУ не содержит норм, на основании которых плательщики НДС обязаны расшифровывать суммы своих налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов – покупателей и поставщиков. Но, несмотря на это, от плательщиков данного налога требуют вместе с декларацией по НДС представлять приложение Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (далее – приложение Д5). Форма приложения, как и форма декларации по НДС, утверждена приказом Минфина Украины от 28.01.2016 г. № 21, вступившим в силу с 01.02.2016 г.Общие положения. Порядок заполнения. Раздел І Налоговые обязательства. Раздел ІІ Налоговый кредит. Оформление и представление приложения Д5 в органы ГФС. Исправление ошибок. Документы
 

Приложение 7: Годовой перерасчет сумм налогового кредита (Д7)

С примером отражения в типовых конфигурациях операций перерасчета налогового кредита по итогам года, а также с отражением информации по перерасчету в отчетности, можно ознакомиться в статье Перерасчет пропорционального НДС по товарам и основным средствам.Общие положения. Порядок проведения годового перерасчета. Подготовка к годовому перерасчету. Определение коэффициента распределения налогового кредита по итогам отчетного года (заполнение таблицы 1 приложения Д7). Перерасчет сумм налогового кредита по итогам года (заполнение таблицы 2 приложения Д7). Перерасчет налогового кредита для необоротных активов по итогам 1, 2 и 3 лет после года их ввода в эксплуатацию (заполнение таблицы 3 приложения Д7). Отражение результатов годового перерасчета в Реестре налоговых накладных и в декларации по НДС. Пример осуществления годового перерасчета сумм налогового кредита. Документы
 

Приложение 1: Расчет корректировки сумм НДС (Д1)

Основные (стандартные) ситуации, при осуществлении которых плательщикам НДС необходимо осуществлять корректировку сумм налоговых обязательств (для поставщика) и налогового кредита (для покупателя), перечислены в первом абзаце п.192.1 ст.192 НКУ. В частности, к ним относятся:Общие положения. Корректировка налоговых обязательств по НДС. Корректировка налоговых обязательств: отражение в декларации по НДС. Таблица 1 приложения Д1: правила заполнения. Корректировка налогового кредита по НДС. Корректировка налогового кредита: отражение в декларации по НДС. Таблица 2 приложения Д1: правила заполнения. Таблица 3 приложения Д1: правила заполнения. Оформление и представление приложения Д1 в органы ГФС. Документы
 

Приложение 7: Расчет доли использования товаров/услуг, необоротных активов в облагаемых НДС операциях (Д7)

Плательщики НДС, которые в своей хозяйственной деятельности осуществляют одновременно облагаемые1 и необлагаемые2 операции должны рассчитывать долю использования товаров/услуг и необоротных активов в налогооблагаемых операциях. Без определения этого показателя (его еще называют коэффициентом распределения входящего НДС) нельзя правильно рассчитать сумму налога, подлежащую включению в состав налогового кредита: в случае если приобретенные и/или изготовленные товары/услуги, необоротные активы частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично – нет, в суммы налога, которые плательщик имеет право отнести к налоговому кредиту, включается та часть уплаченного (начисленного) налога при их приобретении или изготовлении, которая соответствует доле использования таких товаров/услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях (п.199.1 ст.199 НКУ).Общие положения. Ситуация 1. Не облагаемые НДС операции осуществлялись в прошлом году (определение коэффициента распределения налогового кредита по итогам календарного года). Ситуация 2. Не облагаемые НДС операции появились впервые в отчетном периоде (определение коэффициента распределения налогового кредита по итогам первого отчетного периода). Отражение налоговых накладных, по которым распределяются суммы входящего НДС, в Реестре налоговых накладных. Отражение распределенного НДС в декларации. Документы
 

Приложение 8: Заявление с жалобой на поставщика (Д8)

В подавляющем большинстве случаев основанием для отражения налогового кредита по НДС является налоговая накладная, полученная от поставщика товаров/услуг в бумажном виде или в электронной форме1. При осуществлении импортных операций документом, подтверждающим право на налоговый кредит импортера товаров, является таможенная декларация. В ряде случаев, налоговый кредит можно отразить на основании так называемых заменителей налоговой накладной2. Но иногда может возникнуть ситуация, когда налоговый кредит по НДС придется отражать не на основании перечисленных выше документов, а на основании заявления с жалобой на поставщика.Общие положения. Форма заявления с жалобой. Сроки подачи заявления с жалобой. Проблема 1. Налоговые накладные, неполученные 3 и более месяца назад. Проблема 2. Последний (60-й) календарный день срока, установленного для подачи приложения Д8, приходится на выходной или праздничный день. Проблема 3. Покупатели - квартальные плательщики НДС. Проблема 4. Определение даты нарушения порядка регистрации налоговой накладной в ЕРНН. Порядок заполнения приложения Д8. Отражение в декларации по НДС. Документы
 

Приложение 2: Справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода (Д2)

Основной целью заполнения и представления налогоплательщиками налоговой отчетности в органы доходов и сборов является определение суммы налога (сбора), подлежащей уплате в бюджет. Но в налоговой декларации по НДС, в отличие от ряда других налоговых деклараций и расчетов, рассчитывается не только сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, но и сумма налога, которую налогоплательщик имеет право получить из бюджета. Согласно п.200.1 ст.200 НKУ сумма налога, подлежащая уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или бюджетному возмещению, определяется как разность между суммой налогового обязательства отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита такого отчетного (налогового) периода. Если в результате расчета разность имеет положительное значение – сумма налога подлежит уплате (перечислению) в бюджет. Если ее значение отрицательное, она учитывается в уменьшение суммы налогового долга по налогу, возникшему за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в том числе рассроченному или отсроченному), а при отсутствии налогового долга – зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.Общие положения. Расчет сумм бюджетного возмещения и остатка отрицательного значения НДС. Порядок заполнения приложения Д2. Оформление и представление приложения Д2 в органы доходов и сборов. Документы
 

Налоговая декларация по НДС

Лица, зарегистрированные плательщиками НДС, обязаны вести отдельный учет операций по поставке и приобретению товаров/услуг, подлежащих налогообложению, а также операций, не являющихся объектами обложения НДС и операций, освобожденных от налогообложения (п.201.14 ст.201 НКУ). Сводные результаты такого учета отражаются в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.Общие положения. Элементы налоговой отчетности по НДС. Декларация по НДС: форма и состав. Отчетные (налоговые) периоды. Сроки представления декларации в органы ГФС. Декларация по НДС: требования к оформлению. Декларация по НДС: структура. Раздел I Налоговые обязательства. Раздел II Налоговый кредит. Раздел III Расчеты за отчетный период. Уточняющий расчет. Расчет налоговых обязательств, начисленных получателем импортных услуг. Сроки уплаты НДС. Документы
 

Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Нараховуємо та виплачуємо стипендію студентам вишу правильно

Порядок призначення та виплати стипендії затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (далі — Порядок № 882).1. Якщо студента, який навчається за державним замовленням на денній формі навчання, переведено на заочну форму навчання (за контрактом) з 14.01.2013, то стипендію за грудень 2012 року виплачуємо повністю?. 2. Якщо студентку (рік вступу — 2009), яка навчалась за державним замовленням на денній формі навчання, поновлено з академічної відпустки 12.11.2012, з якого місяця нараховувати стипендію?. 3. Якщо у зв’язку зі смертю батьків студентку зараховано на повне державне утримання з 14.01.2013, стипендію та харчування за січень 2013 року виплачуємо у повному обсязі?
 

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Перейти к разделу Бухгалтеру / Соціальне страхування

 

Страницы: 1   2  

Просмотреть еще статьи на тему "Кредит".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook