Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыоформлення

Материалы слушателям курсов: "Оформлення"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Бухгалтерський облік

Основні засоби не експлуатуються: чи нараховувати амортизацію

Нараховувати амортизацію на літній табір, що на дату балансу не експлуатується, не потрібно у разі його консервації. Пояснимо чому.У бюджетній установі обліковується літній табір, що на дату балансу не експлуатується. Чи нараховувати на нього амортизацію?
 

Оприбуткування ноу-хау: чи можливо

Термін ноу-хау фактично розглядають як конфіденційну інформацію технічного, організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру. Тобто ноу-хау — це режим конфіденційності створеного працівником технічного рішення, що складається з даних, які є загальновідомими самі по собі, але становлять виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні.Які потрібно зібрати документи, щоб оприбуткувати ноу-хау, та як його оцінити?
 

Бухгалтеру / Відрядження

Відшкодовуємо витрати на стажування держслужбовця

Так, будуть. Пояснимо чому.Держслужбовця на підставі наказу керівника направили на стажування до іншого державного органу з відривом від основної роботи. Чи будуть відшкодовані йому витрати на проїзд та найм житла в іншому населеному пункті?
 

Чи належить послуга з оформлення залізничних квитків до транспортних витрат, пов’язаних із відрядженням?

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ Порядок відрядження в межах України Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (далі — Інструкція № 59), витрати на проїзд до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вартості проїзду, зокрема, залізничним транспортом з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків.У нашому місті квитки на залізничний транспорт можна придбати у залізничних касах центрального вокзалу та касах, які розташовані в орендованих Укрзалізницею приміщеннях у різних частинах міста. При придбанні квитків в касах, які розташовані в орендованих Укрзалізницею приміщеннях, утримується 12 грн. як послуга з оформлення залізничних квитків та видається квитанція до прибуткового касового ордера як підтвердження сплати за послугу. Чи належить послуга з оформлення залізничних квитків, що надається сервісним центром, до транспортних витрат, пов’язаних із відрядженням?
 

Відшкодування витрат на проїзд до місця відрядження за посадочним документом

Так, достатньо, і ось чому.Працівник повернувся з відрядження і подав до бухгалтерії авансовий звіт. А разом із ним і посадочні документи (копії електронних документів) на проїзд потягом до місця призначення і назад. Чи достатньо посадочного документа для відшкодування працівнику витрат на проїзд?
 

Чи можна відрядженому оплатити вартість проїзду за копією квитка?

Згідно з пунктом 7 постанови КМУ Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів від 02.02.2011 № 98 працівникам бюджетних установ і організацій відшкодовуються, зокрема, витрати на проїзд (у т. ч. на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у т. ч. на орендованому транспорті) за наявності підтвердних документів.Працівник нашої організації та працівник іншої установи одночасно вибували у відрядження до одного і того самого міста та організації з однаковою метою. Вони придбали один квиток на потяг на двох осіб. Після повернення з відрядження наш працівник надав до бухгалтерії копію квитка, в якому зазначалася загальна сума квитка та кількість перевезених осіб. Оригінал квитка, за словами нашого співробітника, забрав працівник іншої установи і передав до бухгалтерії своєї установи. Чи може наша організація відшкодувати відрядженому працівникові вартість проїзду на підставі копії проїзного квитка у разі оформлення його на двох осіб?
 

Бухгалтеру / Державні закупівлі

Які документи подавати до органу Казначейства при оплаті за договором про закупівлю

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 7 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289-VI (далі — Закон про закупівлі) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених Законом про закупівлі.Які документи повинен надавати замовник до Державної казначейської служби України для оплати договорів, укладених за результатами торгів? Як підтвердити інформацію, що розміщується на веб-порталі Упов­новаженого органу?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Недостач або лишків матцінностей при інвентаризації не виявлено: чи складати порівняльну відомість

Так, потрібно, до того ж — обов’язково.В установі проводиться інвентаризація. Чи потрібно складати порівняльну відомість результатів інвентаризації, якщо недостач або лишків матеріальних цінностей не виявлено?
 

Списуємо непридатні основні засоби

Механізм списання майна для установ та організацій, а також установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук і галузевих академій наук, визначений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314 (далі — Порядок № 1314). Бюджетна установа повинна діяти за такою схемою:На балансі бюджетної установи обліковуються основні засоби (навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети), які є морально та фізично зношеними, непридатними для подальшого використання. Яка схема списання таких основних засобів?
 

Матеріально відповідальна особа перебуває на лікарняному: чи можна провести інвентаризацію матеріальних цінностей

Так, але за певних умов.Працівниця захворіла і відкрила лікарняний. Період тривалості лікарняного співпадає із терміном проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що прийняті на відповідальне зберігання цією особою. Чи можна провести інвентаризацію за відсутності матеріально відповідальної особи?
 

Визначаємо КЕКВ для здійснення видатків, пов’язаних із ремонтом комп’ютера

Підемо від зворотного і розглянемо, за яких умов витрати на ремонт комп’ютера як основного засобу відносять на капітальні видатки.В установи вийшов з ладу комп’ютер — потрібна заміна материнської плати, відеокарти. Ремонтні роботи проводитиме ПП (з наданням акта виконаних робіт). Чи можна витрати на ремонт комп’ютера провести за КЕКВ 2240, чи їх слід віднести на капітальні видатки?
 

Печатки і штампи: як обліковувати та використовувати

Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу від 15.04.2014 № 1206-VII (далі — Закон № 1206) внесені зміни до низки кодексів та законів України. Ці зміни спрямовані, зокрема, на перехід до добровільного використання печаток суб’єктами господарювання приватного права. Закон № 1206 набрав чинності 30.10.2014.Якщо порядок знищення печаток і штампів на сьогодні не встановлено, чи може бюджетна установа визначити його на власний розсуд? Чи стосується Закон № 1206 бюджетних установ?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Викладацька діяльність державного службовця: чи можливо

Частиною першою статті 16 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII визначено, що на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон № 3206).Державний службовець здійснює викладацьку діяльність в робочий час. Чи відноситься викладацька діяльність державного службовця до корупційних правопорушень та чи потрібно мати дозвіл керівника на таку діяльність?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Виплачуємо матдопомогу робітникам ДНЗ

Працівники дошкільних навчальних закладів, у т. ч. з числа адміністративно-обслуговуючого та допоміжного персоналу, можуть отримувати матеріальну допомогу, зокрема й на оздоровлення (пп. б п. 4 постанови КМУ Про оплату праці працівників на основі Єдиної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298; далі — Постанова № 1298).До бухгалтерії ДНЗ звернувся двірник з проханням виплатити йому матеріальну допомогу. Йому відмовили через брак коштів. Двірник обурився, бо вихователю подібну допомогу надали. На основі якого документа виплачують матдопомогу техперсоналу ДНЗ (двірник, діловод, помічник вихователя тощо)?
 

Виплачуємо вчителю компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України (КЗпП) строковий трудовий договір — це трудовий договір, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи. У випадку з вчителем навчального закладу укладається строковий трудовий договір на період навчального року.Особу прийнято за строковим трудовим договором строком з 1 вересня 2013 року по 30 травня 2014 року на посаду вчителя. Чи має вона право на відпустку та на відпускні виплати?
 

Матеріальна допомога працівникам централізованих бухгалтерій та управлінь технічного нагляду

Оплату праці працівників бюджетної сфери регулює, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Чи мають право на отримання матеріальної допомоги, у т. ч. на оздоровлення, працівники централізованих бухгалтерій, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій та інших підрозділів, створених при відділах, управліннях освіти?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Виплачуємо допомогу на оздоровлення працівнику, який обіймає посаду особи, що знаходиться у декретній відпустці

Так, має. Пояснимо чому.Акушер отримала допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки і оформила відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На її місце прийнято іншого працівника, який через 6 місяців іде у відпустку. Чи має право на виплату допомоги на оздоровлення новопризначений працівник?
 

Чи можлива виплата матеріальної допомоги деяким працівникам ЗОЗ у кінці року

Працівники бюджетних установ з числа адміністративно-господарського та молодшого медичного персоналу можуть отримувати матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, відповідно до підпункту б пункту 4 постанови КМУ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298. Право надавати таку допомогу має керівник установи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі. Розмір вказаної допомоги не може перевищувати посадового окладу кожного конкретного працівника, за винятком суми матеріальної допомоги на поховання. У колективному договорі матеріальна допомога залежно від її виду може бути відображена в розділі Оплата праці або Соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації, в якому також може зазначатися її розмір.Чи має право бюджетна установа (лікарня) на виплату допомоги молодшому медичному та адміністративно-господарському персоналу в кінці року за наявності коштів в межах фонду оплати праці? Як правильно розрахувати розмір допомоги за умови підвищення посадових окладів?
 

Матеріальна допомога працівникам централізованих бухгалтерій та управлінь технічного нагляду

Оплату праці працівників бюджетної сфери регулює, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Чи мають право на отримання матеріальної допомоги, у т. ч. на оздоровлення, працівники централізованих бухгалтерій, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій та інших підрозділів, створених при відділах, управліннях освіти?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Первинні документи

Відновлюємо підтвердні документи для авансового звіту

Чинним законодавством не передбачено видачу дубліката фіскального чеку касового апарату. Натомість ми можемо запропонувати такий алгоритм вирішення ситуації.Працівник придбав товарно-матеріальні цінності для бюджетної установи. Проте підтвердний документ (фіскальний чек касового апарату) ним був втрачений. За допомогою яких документів працівник зможе підтвердити здійснені витрати?
 

Надаємо персональні дані для складання адмінпротоколу

Так. І ось чому.Орган Держфінінспекції провів в установі ревізію фінансово-господарської діяльності. Виявлені під час перевірки порушення передбачають адміністративну відповідальність за статтею 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для складання адмінпротоколу фінінспектори просять надати їм дані про дату, місце народження та проживання, ідентифікаційний номер тих працівників, на яких буде складено адмінпротокол. Чи мають право фінінспектори робити відповідний запит, а установа надавати їм персональні дані працівників?
 

Установа втратила бухгалтерські документи: виправляємо ситуацію

Відповідно до пункту 6.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі — Положення № 88), первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву установи мають зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.Наприкінці місяця бухгалтер бюджетної установи виявив, що окремі бухгалтерські документи — втрачені. Хто має забезпечувати збереження бухгалтерських документів та які дії слід вчинити у разі їх втрати?
 

Бухгалтеру / Перевірки і контроль

Ремонт приміщення: контролюємо цільове використання коштів

Так, правомірні. Пояснимо чому.Бюджетна установа підрядним способом відремонтувала власне приміщення. Утім, під час ревізії фінансово-господарської діяльності установи фінінспектори встановили, що до акта приймання виконаних будівельних робіт включена вартість матеріалів, що не обліковувалися у підрядника. Фінінспектори в акті ревізії визнали це завищенням вартості виконаних робіт та склали протокол про адміністративне правопорушення на керівника установи. Чи правомірні їхні дії?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Повертаємо помилково сплачений ЄСВ

Так, можливо. І ось як.Бюджетна установа помилково сплатила ЄСВ на рахунок органу доходів і зборів, у якому вона не перебуває на обліку. Чи можливо повернути такі кошти?
 

Чи звільняє від пені і штрафів сплата ЄСВ на неналежний рахунок

Законом України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464 (далі — Закон № 2464) визначено, що платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати його не пізніше 20 числа наступного місяця за базовим звітним періодом на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ), відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування.Бюджетна установа у січні – лютому 2013 року помилково сплатила ЄСВ не на рахунок внеску за найманих працівників, а на рахунок грошового забезпечення військовослужбовців. 01.03.2013 установа звернулася до ПФУ із заявою про перезарахування коштів на правильний рахунок. У червні 2013 року ПФУ прийняв рішення про стягнення штрафу та пені на помилково сплачені суми. Чи правомірні дії ПФУ?
 

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Оплата тимчасової непрацездатності демобілізованому працівнику

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 24 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон про соцстрахування) допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.1993 № 3551-XII (далі — Закон про статус ветеранів).Працівник проходив військову службу в зоні АТО. Після демобілізації він став до роботи, утім, невдовзі був змушений звернутися за медичною допомогою і перебував на лікуванні у лікарні. На початок березня страховий стаж працівника становить 4 роки 3 місяці. У якому розмірі має бути оплачений листок непрацездатності з урахуванням того, що статусу учасника бойових дій працівник поки що офіційно не отримав?
 

Подписка на новости RSS

Мы на Facebook