Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыпрацювати

Материалы слушателям курсов: "Працювати"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Казначейське обслуговування

Право першого підпису особи, яка працює на громадських засадах

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна (ст. 1 Закону України Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку від 29.11.2001 № 2866-III).ОСББ бере участь у муніципальній програмі та отримує бюджетні кошти. Чи має право першого підпису на платіжних документах для проведення операцій з бюджетними коштами керівник ОСББ, який працює на громадських засадах?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Індексація

Визначення базового місяця у разі тимчасового переведення на іншу посаду

Ні, базовий місяць у цього працівника не зміниться. І ось чому.У сторожа установи базовий місяць — грудень 2013 року. У липні 2014 року його тимчасово на 2 тижні, на період відпустки водія, перевели за наказом керівника працювати водієм. Заробіток сторожа збільшився, адже на посаді водія посадовий оклад більший, до того ж йому як водію виплатили надбавку за класність та доплату за ненормований робочий день. Чи зміниться базовий місяць? Яку суму індексації отримає працівник?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Викладацька діяльність державного службовця: чи можливо

Частиною першою статті 16 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII визначено, що на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон № 3206).Державний службовець здійснює викладацьку діяльність в робочий час. Чи відноситься викладацька діяльність державного службовця до корупційних правопорушень та чи потрібно мати дозвіл керівника на таку діяльність?
 

Скорочення посади начальника відділу, якщо підлеглі залишаються працювати: чи правомірно

Якщо не відбувається змін в організаційній структурі відділу, то скорочення посади начальника відділу є незаконним. І ось чому.Чи є правомірним скорочення посади начальника відділу за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП при скороченні чисельності працівників установи за умов, коли зміни в організаційній структурі відділу не відбуваються; підлеглі залишаються працювати; положення про відділ, у якому зазначено, що підлеглі підпорядковуються начальнику відділу, не змінилося?
 

Чи можна перевести на іншу посаду жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, якщо її посада підлягає скороченню

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи установи не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли передбачено звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).В установі працюють жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, вагітні. Які дії слід вчинити установі щодо працевлаштування цієї категорії осіб, якщо посади, які вони обіймають, підлягають скороченню?
 

Чи потрібно пропонувати працівнику, посада якого скорочується, переведення на декретне місце

Так, і ось чому.Працівнику повідомлено у квітні про заплановане вивільнення у зв’язку зі скороченням штату. На момент повідомлення вакантних посад в установі не було. У травні одна з працівниць установи пішла у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до своєї кваліфікації працівник, посада якого скорочується, міг би працювати на місці працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Утім, така робота виконуватиметься за строковим трудовим договором. Чи можна запропонувати працівнику декретну посаду?
 

Звільнення держслужбовця: факту отримання неправомірної вигоди немає

Згідно зі статтею 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) переведення працівника в іншу установу допускається лише за згодою працівника. На практиці таке переведення інакше класифікується — як звільнення працівника у зв’язку з переведенням, за його згодою, в іншу установу (п. 5 ст. 36 КЗпП). Обов’язковою умовою для переведення працівника в іншу установу також є згода керівника установи, до якої бажає перевестися працівник. Тому керівник установи, до якої переводиться працівник, надсилає керівнику установи, з якої звільняється працівник, лист-клопотання про звільнення.Особа, яка на сьогодні обіймає посаду фінінспектора одного з територіальних органів Держфінінспекції, має намір звільнитися у зв’язку із переведенням в іншу установу. Керівництво ДФІ відмовляє у звільненні, мотивуючи таким: особам, уповноваженим на виконання функцій держави, згідно із статтею 10 Закону України Про засади запобігання та протидії корупції забороняється укладати трудові договори (контракти) з установами, якщо ці особи здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих установ. Чи правомірні дії керівництва ДФІ, якщо така особа протягом останніх 12 місяців на перевірку цієї установи не направлялася?
 

Звільнення працівника без згоди профспілкового органу: чи можливо

Так, може. Пояснимо чому.Працівника установи звільнено з роботи у зв’язку зі скороченням чисельності працівників без попередньої згоди профспілкового органу. Чи може такий працівник звернутися до суду через порушення його прав?
 

Чи виплачують надбавку за вислугу років службовцю органу місцевого самоврядування, який працює за строковим трудовим договором

Трудовий договір — це угода між працівником і керівником установи або організації, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором. Обов’язком працівника за трудовим договором є виконання правил внутрішнього трудового розпорядку. Водночас керівник установи або організації зобов’язаний виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП).Особа отримує пенсію і влаштувалася працювати за строковим трудовим договором до органу місцевого самоврядування на час відпустки основного працівника. Стаж роботи цієї особи в органах місцевого самоврядування становить 15 років і підтверджується записами у трудовій книжці. Чи виплачується щомісячна надбавка за вислугу років працівнику, якого прийнято службовцем до органу місцевого самоврядування за строковим трудовим договором?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Заробітна плата завгоспа дошкільного навчального закладу

Відповідно до пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А з огляду на те, що посада завідувача господарства дошкільного навчального закладу (далі — ДНЗ) належить до керівних посад, зазначена особа не може працювати за сумісництвом.Особа у дошкільному навчальному закладі працює на 0,5 ставки заві­дувача господарства, а також на 0,5 ставки кухаря. Чи може ця особа заміщувати опалювача у дошкільному навчальному закладі на час його хвороби?
 

Чи може головний бухгалтер працювати на умовах неповного робочого часу

Так, може. Пояснимо чому.Жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоче продовжувати працювати на своїй посаді — головного бухгалтера установи — на умовах неповного робочого часу. Чи може головний бухгалтер працювати на таких умовах і чи визначена законодавством мінімальна тривалість робочого часу за таких умов?
 

Чи може водій шкільного автобуса працювати сторожем за сумісництвом

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43).Водій шкільного автобуса працює в установі за основним місцем роботи з 40-годинним робочим тижнем. Чи може він працювати сторожем на 0,5 ставки за сумісництвом у цій самій установі?
 

Що доцільніше: сумісництво чи суміщення посади лаборанта

Розглянемо варіанти, коли вчитель виконуватиме обов’язки лаборанта за сумісництвом і коли він одержуватиме доплату за суміщення посади лаборанта.Чи можливе суміщення посад вчителя фізики та лаборанта. Чи мусить час роботи лаборанта збігатися з часом роботи вчителя фізики?
 

Чи може музкерівник ДНЗ працювати на 1,75 ставки

Згідно з підпунктом а пункту 5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055) кількість посад керівників музичних встановлюється з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу у дитячих садках і на кожну групу дітей віком від одного року і старше у яслах-садках.Одна група у ДНЗ залишилася без музичних занять через відсутність музкерівника. Чи можна довантажити наявного музичного керівника у ДНЗ до 1,75 ставки, бо в бухгалтерії стверджують, що музкерівник більше ніж на 1,5 ставки працювати не може?
 

Навантаження педагога музичної школи — 36 годин на тиждень: чи можлива робота за сумісництвом в іншому закладі

Насамперед зазначимо: викладач музичної школи має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору в одному або одночасно декількох закладах (ст. 21 КЗпП).Скільки годин на тиждень може мати педагог музичної школи за сумісництвом, якщо він на основній роботі в іншій музичній школі має 36 годин педагогічного навантаження?
 

Сумісництво заступника директора навчального закладу

Ні, не можна. Пояснимо чому.Чи можна заступнику директора з виховної роботи надати 0,3 ставки фахівця з охорони праці?
 

Робота за сумісництвом сторожем та підсобним робітником: чи можливо

Так, можливе. Однак за певних умов.Сторож дошкільного навчального закладу має намір працювати у цьому закладі підсобним робітником. Чи можливе таке сумісництво?
 

Робота за сумісництвом завідувача господарства: чи можливо

Як установлено пунктом 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А професія завідувача господарства відповідно до розділу I Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, належить до професій, що є керівними.Особа працює на 0,5 штатної одиниці завідувача господарства територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Чи має право така особа обіймати у цьому центрі 0,25 штатної одиниці прибиральника службових приміщень?
 

Встановлюємо доплату за прибирання туалетів незалежно від використання в роботі дезінфікувальних засобів

Умови оплати праці працівників дошкільних навчальних закладів, зокрема, встановлення надбавок і доплат, регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557), а також Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).Чи виплачують прибиральникам дошкільних навчальних закладів доплату у розмірі 10% посадового окладу за використання в роботі дезінфікувальних засобів та за прибирання туалетів, якщо такі засоби закладом не закуповувалися?
 

Завідувач ДНЗ: установлюємо кількість штатних одиниць та визначаємо години для роботи вихователем

Згiдно з частиною першою статті 39 Закону України Про дошкiльну освiту від 11.07.2001 № 2628 III штатнi розписи державних та комунальних дошкiльних навчальних закладiв (далi — ДНЗ) незалежно вiд їх пiдпорядкування та типу установлюються вiдповiдним органом управлiння освiтою на основi Типових штатних нормативiв дошкiльних навчальних закладiв, затверджених наказом Мiністерства освiти та науки України від 04.11.2010 № 1055 (далі — Типові штатні нормативи).Чи можна в один дитячий садок прийняти на роботу особу на 0,5 ставки завідувача дитячого садка та повну ставку вихователя?
 

Визначення керівного складу навчально-виховного комплексу

Відповідно до пункту 21 Положення про навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (далі — Положення № 306) штатні розписи навчально-виховного комплексу (НВК) встановлює відповідний орган управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням із Мінфіном.Учасниками навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі І ступеня є 50 дітей дошкільного та шкільного віку. Яким має бути адміністративний склад у цьому навчальному закладі?
 

Зберігаємо присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання на педпосаді

За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді, зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Пояснимо, чому.Педпрацівник викладає юридичні дисципліни у коледжі. Має фах магістра з правознавства. Чи рахується йому стаж роботи за спеціальністю чи просто як за викладацькою роботою? І якщо такий викладач не буде працювати протягом трьох років після закінчення вишу за спеціальністю, то для того, аби знову стати до роботи, йому потрібно буде проходити курси підвищення кваліфікації для підтвердження спеціальності згідно з дипломом?
 

Чи можна заступнику директора палацу культури вести гурток

Питання, пов’язані з сумісництвом, регулюють постанова КМУ Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установі організацій від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245), а також Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43).Чи може заступник директора палацу культури вести заняття з гуртківцями у цьому закладі і на яких підставах?
 

Робота за сумісництвом чи суміщенням: на що має право заступник директора ЗНЗ

Насамперед наголосимо, що керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники відповідно до пункту 4 постанови КМУ Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 та пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, не мають права працювати за сумісництвом. Винятком є лише наукова, викладацька, медична і творча діяльність.У загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) вакантні 0,25 ставки практичного психолога. Планується покласти виконання обов’язків практичного психолога на заступника директора з виховної роботи ЗНЗ. Як бути в цій ситуації: встановити доплату за суміщення посади практичного психолога чи укласти договір про роботу за сумісництвом?
 

Установлення неповного робочого дня інваліду

Відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у випадках, передбачених законодавством, на установу покладається обов’язок встановити на прохання інвалідів неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.Інвалід ІІ групи, який працює в установі, виявив бажання працювати неповний робочий день. Як правильно установити такому працівнику неповний робочий час?
 

Відпустка сумісника, який не відпрацював 6-місячного терміну

Так, якщо вона виявить таке бажання. Пояснимо чому.Особа за основним місцем роботи — вихователь дошкільного навчального закладу. Також вона влаштувалася на роботу за сумісництвом на посаду сестри медичної в іншому ДНЗ і пропрацювала там 3 місяці. Чи зобов’язані такій особі надати відпустку на роботі за сумісництвом, якщо вона піде у щорічну основну відпустку за основним місцем роботи?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Установлення неповного робочого дня інваліду

Відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у випадках, передбачених законодавством, на установу покладається обов’язок встановити на прохання інвалідів неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.Інвалід ІІ групи, який працює в установі, виявив бажання працювати неповний робочий день. Як правильно установити такому працівнику неповний робочий час?
 

Право лікаря-бактеріолога на підвищення посадового окладу за шкідливі та важкі умови праці

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519).Особа працює на посаді лікаря-бактеріолога санітарно-епідеміологічної станції та відповідно до посадових обов’язків певний період робочого часу може працювати з живим збудником інфекційних захворювань. Чи має вона право на підвищення посадового окладу за шкідливі та важкі умови праці за цими двома підставами?
 

Чи може головний бухгалтер працювати на умовах неповного робочого часу

Так, може. Пояснимо чому.Жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоче продовжувати працювати на своїй посаді — головного бухгалтера установи — на умовах неповного робочого часу. Чи може головний бухгалтер працювати на таких умовах і чи визначена законодавством мінімальна тривалість робочого часу за таких умов?
 

Робота за сумісництвом завідувача господарства: чи можливо

Як установлено пунктом 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А професія завідувача господарства відповідно до розділу I Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, належить до професій, що є керівними.Особа працює на 0,5 штатної одиниці завідувача господарства територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Чи має право така особа обіймати у цьому центрі 0,25 штатної одиниці прибиральника службових приміщень?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Перейти к разделу Бухгалтеру / Податки і збори

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Перейти к разделу Бухгалтеру / Соціальне страхування

 

Страницы: 1   2  


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook