Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыробота

Материалы слушателям курсов: "Робота"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Бюджетний процес

Добровільне об’єднання територіальних громад: визначаємо переваги

Пригадаємо спочатку, як формувалося законодавче підгрунтя для об’єднання територіальних громад. Уряд своїм розпорядженням від 01.04.2014 № 333-р схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі — Концепція). Реалізація Концепції передбачає створення законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення.Наразі в регіонах ведеться робота щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Які переваги матимуть територіальні громади у разі їх об’єднання?
 

Бухгалтеру / Відрядження

Працівник проживає і працює в різних населених пунктах: оплачуємо проїзд на відрядження

Звичайно, в документах на відрядження вказують той населений пункт, у якому розташована гімназія. Пояснимо чому.Учитель Яснополянської гімназії їде у відрядження до Житомира. Наказом на відрядження йому визначено оплату проїзду з с. Ясна Поляна до Житомира та у зворотному напрямку. Утім, учитель проживає в іншому населеному пункті. Який населений пункт (за місцем проживання чи роботи) слід зазначити у документах на відрядження, щоб правильно оплатити учителю проїзд до місця відрядження?
 

Бухгалтеру / Звітність

Відображаємо відомості про спецстаж у звіті з ЄСВ

Порядок обчислення спеціального стажу та умови, за яких особа набуває право на пенсію за вислугу років, визначені Законом України Про пенсійне забезпечення від 05.11.1991 № 1788-XII (далі — Закон № 1788). А страховий стаж, за яким визначають розмір пенсії, обчислюється за нормами Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058).Працівник медзакладу працює на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Водночас у цьому ж закладі за сумісництвом він обіймає посаду, робота на якій не зараховується до спеціального стажу. Як правильно відобразити в таблиці 6 звіту з ЄСВ відомості за таким працівником: двома рядками чи одним?
 

Бухгалтеру / Кошториси і нормативи

Списуємо дебіторську заборгованість правильно

Відповідно до пункту 1.2 Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 № 242, безнадійна дебіторська заборгованість — поточна (прострочена) дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість про неповернення її боржником або за якою строк позовної давності минув. Причому останню визначають як таку, що обліковується після закінчення строку позовної давності.Бюджетна установа сплатила авансовий платіж за договором придбання матеріальних цінностей, але фірма-постачальник їх не поставила. Чи можна списати дебіторську заборгованість, якщо ця фірма не реагує на надіслані їй акти звірки, та як її списати?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Інші питання

Скорочена тривалість робочого часу для матері дитини-інваліда: чи можливо

Ні, не можна. Пояснимо чому.У бюджетній установі працює жінка, яка виховує дитину-інваліда. Чи можна в колективному договорі встановити їй скорочену тривалість робочого часу?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи можна перевести на іншу посаду жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, якщо її посада підлягає скороченню

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи установи не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли передбачено звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).В установі працюють жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, вагітні. Які дії слід вчинити установі щодо працевлаштування цієї категорії осіб, якщо посади, які вони обіймають, підлягають скороченню?
 

Скорочена тривалість робочої зміни в нічний час

Робочим часом вважають встановлений законом або на його підставі угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати за трудовим договором свої трудові обов’язки.Чи потрібно скорочувати тривалість зміни черговому по гуртожитку при роботі в нічний час на одну годину? Якою у разі роботи такого працівника в нічний час має бути тижнева норма робочого часу?
 

Чи потрібно пропонувати працівнику, посада якого скорочується, переведення на декретне місце

Так, і ось чому.Працівнику повідомлено у квітні про заплановане вивільнення у зв’язку зі скороченням штату. На момент повідомлення вакантних посад в установі не було. У травні одна з працівниць установи пішла у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до своєї кваліфікації працівник, посада якого скорочується, міг би працювати на місці працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Утім, така робота виконуватиметься за строковим трудовим договором. Чи можна запропонувати працівнику декретну посаду?
 

Особа працює за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом: визначаємо кількість надурочних годин

Ні, не можна. Пояснимо чому.Працівнику запроваджено підсумований облік робочого часу за основ­ним місцем роботи. Утім, він працює в цій установі також за внутрішнім сумісництвом. Чи можна підсумовувати години роботи працівника за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом задля визначення надурочних годин?
 

Нараховуємо надбавку за ранг державному службовцю, який працює на неповну ставку

Так, правильно. Пояснимо чому.У сільській раді землевпорядником працює особа на 0,5 ставки. За ранг їй виплачують половину від встановленої законодавством надбавки. Чи правильно це?
 

Виплата середньої заробітної плати колишньому депутату

Як зазначено у частині п’ятій статті 12 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР, на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.Сільський голова звільнився з посади у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Через чотири місяці він досягне пенсійного віку. Чи повинен бухгалтер сільської ради нараховувати колишньому сільському голові протягом шести місяців середню заробітну плату, яку той одержував на виборній посаді?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Заробітна плата завгоспа дошкільного навчального закладу

Відповідно до пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А з огляду на те, що посада завідувача господарства дошкільного навчального закладу (далі — ДНЗ) належить до керівних посад, зазначена особа не може працювати за сумісництвом.Особа у дошкільному навчальному закладі працює на 0,5 ставки заві­дувача господарства, а також на 0,5 ставки кухаря. Чи може ця особа заміщувати опалювача у дошкільному навчальному закладі на час його хвороби?
 

Чи може головний бухгалтер працювати на умовах неповного робочого часу

Так, може. Пояснимо чому.Жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоче продовжувати працювати на своїй посаді — головного бухгалтера установи — на умовах неповного робочого часу. Чи може головний бухгалтер працювати на таких умовах і чи визначена законодавством мінімальна тривалість робочого часу за таких умов?
 

Оплачуємо помічнику вихователя роботу з перевищенням планової наповнюваності групи та в надурочний час

У ситуації, наведеній у запитанні, мала місце робота помічника вихователя у групі з перевищенням норми наповнюваності дітей та понад установлений робочий час. Розглянемо умови оплати праці за кожної з цих обставин окремо.Помічник вихователя (5-й тарифний розряд) працює у групі ДНЗ з дітьми 4-річного віку. За списком у такій групі — 30 дітей. Фактично протягом грудня групу відвідували у середньому 25 дітей. В один із днів грудня помічник вихователя відпрацювала чотири години після закінчення своєї зміни у зв’язку з несвоєчасним виходом на роботу напарниці, яка повинна була заступити на наступну зміну. Місячний посадовий оклад помічнику вихователя встановлено на рівні 1218 гривень. Як правильно нарахувати заробітну плату за таких умов?
 

Оплата надурочних робіт за підсумованого обліку робочого часу

Відповідно до статті 61 Кодексу законів про працю України (КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).В установі запроваджено підсумований облік робочого часу з квартальним обліковим періодом. В один із місяців кварталу працівник може недопрацювати кілька годин, відпрацювавши їх іншого місяця. У передсвяткові дні працівники часто працюють без скорочення тривалості роботи на одну годину, тобто повні 8 годин. Як оплачувати цю одну годину роботи — в одинарному чи подвійному розмірі, якщо норму годин у певному місяці або кварталі не відпрацьовано?
 

Чи може водій шкільного автобуса працювати сторожем за сумісництвом

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43).Водій шкільного автобуса працює в установі за основним місцем роботи з 40-годинним робочим тижнем. Чи може він працювати сторожем на 0,5 ставки за сумісництвом у цій самій установі?
 

Що доцільніше: сумісництво чи суміщення посади лаборанта

Розглянемо варіанти, коли вчитель виконуватиме обов’язки лаборанта за сумісництвом і коли він одержуватиме доплату за суміщення посади лаборанта.Чи можливе суміщення посад вчителя фізики та лаборанта. Чи мусить час роботи лаборанта збігатися з часом роботи вчителя фізики?
 

Оплачуємо працю звукорежисеру позашкільного навчального закладу

Згідно з пунктом 2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників структурних підрозділів та окремих працівників освіти, для яких вони не передбачені Інструкцією № 102, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництва.Якими нормативними документами користуватися при встановленні тарифного розряду звукорежисеру у позашкільному навчальному закладі?
 

Чи потрібно переводити на нижчі посади доцентів та професорів, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань

Ні, таких працівників на нижчі посади не переводять. І от чому.У вищому навчальному закладі III–IV рівнів акредитації працюють доценти та професори, які були призначені на ці посади, не маючи відповідних вчених звань. Протягом двох останніх років вони не підтвердили зазначені звання. Чи потрібно їх перевести на нижчі посади?
 

Скасування доплати за суміщення посад

Суміщення — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи протягом установленої законодавством тривалості робочого часу.Згідно з наказом керівника закладу сестрі медичній старшій встановлено доплату за суміщення посади сестри медичної. У наказі про суміщення не було зазначено строку виконання такої роботи. Наразі на вакантну посаду сестри медичної приймають працівника. Чи повинна адміністрація закладу попередити сестру медичну старшу про скасування доплати?
 

Навантаження педагога музичної школи — 36 годин на тиждень: чи можлива робота за сумісництвом в іншому закладі

Насамперед зазначимо: викладач музичної школи має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору в одному або одночасно декількох закладах (ст. 21 КЗпП).Скільки годин на тиждень може мати педагог музичної школи за сумісництвом, якщо він на основній роботі в іншій музичній школі має 36 годин педагогічного навантаження?
 

Особа працює за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом: визначаємо кількість надурочних годин

Ні, не можна. Пояснимо чому.Працівнику запроваджено підсумований облік робочого часу за основ­ним місцем роботи. Утім, він працює в цій установі також за внутрішнім сумісництвом. Чи можна підсумовувати години роботи працівника за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом задля визначення надурочних годин?
 

Визначаємо стаж педагогічної роботи працівникам-сумісникам

Стаж педагогічної роботи — це сумарна тривалість трудової діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників у закладах освіти на посадах, пов’язаних з навчальним, навчально-виховним процесом. Він безпосередньо впливає на визначення розміру надбавки за вислугу років.До викладацької роботи у навчальному закладі залучений працівник іншої організації. Для нього це робота за сумісництвом, обсяг якої — 300 год. педнавантаження протягом навчального року. До стажу педагогічної роботи такого працівника зарахували лише ті місяці, в яких працівник виконував викладацьку роботу. Чи правильно це? Адже, скажімо, бібліотекарю, який працює в цьому самому навчальному закладі з педнавантаженням менше 180 год. за навчальний рік, до стажу педагогічної роботи було зараховано увесь рік.
 

Сумісництво заступника директора навчального закладу

Ні, не можна. Пояснимо чому.Чи можна заступнику директора з виховної роботи надати 0,3 ставки фахівця з охорони праці?
 

Робота за сумісництвом сторожем та підсобним робітником: чи можливо

Так, можливе. Однак за певних умов.Сторож дошкільного навчального закладу має намір працювати у цьому закладі підсобним робітником. Чи можливе таке сумісництво?
 

Компенсація за невикористану щорічну відпустку держслужбовцю, який працює в ЗНЗ учителем з погодинною оплатою

Насамперед упередимо будь-які вагання читачів щодо того, чи має право державний службовець займатися викладацькою роботою. Для цього звернімося до статті 25 Закону України Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII, що встановлює обмеження, зокрема, для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Попри заборону цією статтею державним службовцям займатися іншою діяльністю, у ній містяться винятки. З-поміж яких ми знаходимо викладацьку, наукову і творчу діяльність, медичну практику, інструкторську та суддівську практику із спорту.Радник голови райради був прийнятий до загальноосвітнього навчального закладу на посаду вчителя з педагогічним навантаженням 4 години на тиждень на строк до 29.05.2015. Чи має він право на компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку?
 

Педнавантаження вихователів дошкільного навчального закладу: розраховуємо правильно

Відповідно до статті 30 Закону України Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-ІІІ тижневе навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу (ДНЗ) незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить на ставку:Наразі у дошкільному навчальному закладі триває робота з визначення навчального навантаження вихователів на новий 2015/2016 навчальний рік. Як розрахувати кількість годин тижневого навантаження вихователів 6-групового дошкільного навчального закладу компенсуючого типу з 12-годинним режимом роботи?
 

Робота за сумісництвом завідувача господарства: чи можливо

Як установлено пунктом 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А професія завідувача господарства відповідно до розділу I Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, належить до професій, що є керівними.Особа працює на 0,5 штатної одиниці завідувача господарства територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Чи має право така особа обіймати у цьому центрі 0,25 штатної одиниці прибиральника службових приміщень?
 

Встановлюємо доплату за прибирання туалетів незалежно від використання в роботі дезінфікувальних засобів

Умови оплати праці працівників дошкільних навчальних закладів, зокрема, встановлення надбавок і доплат, регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557), а також Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).Чи виплачують прибиральникам дошкільних навчальних закладів доплату у розмірі 10% посадового окладу за використання в роботі дезінфікувальних засобів та за прибирання туалетів, якщо такі засоби закладом не закуповувалися?
 

Завідувач ДНЗ: установлюємо кількість штатних одиниць та визначаємо години для роботи вихователем

Згiдно з частиною першою статті 39 Закону України Про дошкiльну освiту від 11.07.2001 № 2628 III штатнi розписи державних та комунальних дошкiльних навчальних закладiв (далi — ДНЗ) незалежно вiд їх пiдпорядкування та типу установлюються вiдповiдним органом управлiння освiтою на основi Типових штатних нормативiв дошкiльних навчальних закладiв, затверджених наказом Мiністерства освiти та науки України від 04.11.2010 № 1055 (далі — Типові штатні нормативи).Чи можна в один дитячий садок прийняти на роботу особу на 0,5 ставки завідувача дитячого садка та повну ставку вихователя?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Перейти к разделу Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Перейти к разделу Бухгалтеру / Соціальні гарантії

 

Страницы: 1   2  

Просмотреть еще статьи на тему "Робота".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook