Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалынаприклад

Материалы слушателям курсов: "Наприклад"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Бухгалтерський облік

Основні засоби не експлуатуються: чи нараховувати амортизацію

Нараховувати амортизацію на літній табір, що на дату балансу не експлуатується, не потрібно у разі його консервації. Пояснимо чому.У бюджетній установі обліковується літній табір, що на дату балансу не експлуатується. Чи нараховувати на нього амортизацію?
 

Бухгалтеру / Бюджетний процес

Група обліку і звітності сільської ради: фінансувати чи реорганізувати

Частиною п’ятою статті 10 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі — Закон про самоврядування) передбачено, що чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Утім, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнані неконституційними положення Закону про самоврядування щодо встановлення чисельності працівників органів місцевого самоврядування відповідно до типових штатів. Тому затверджені на виконання статті 10 Закону про самоврядування Типові штати апарату сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів (додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування від 03.12.1997 № 1349) з 01.01.2015 втратили чинність.У сільській раді ще за царя Гороха була створена група обліку і звітності. Фінансували її за рахунок бюджетних призначень, затверджених для дитячого садка. Цьогоріч дитсадок утримують коштом субвенцій з районного бюджету. Чи можна й надалі фінансувати групу обліку і звітності за рахунок субвенцій? Чи все ж таки цю групу потрібно розформувати?
 

Бухгалтеру / Відрядження

Працівник придбав квиток для проїзду у вагоні 1-го класу: чи відшкодовується вартість такого квитка

Так, і ось чому.Працівника направили у службове відрядження до іншого населеного пункту. Не погодивши із керівником, він придбав квиток для проїзду до місця відрядження у вагоні 1-го класу. Чи може установа компенсувати працівнику вартість квитка?
 

Чи можна задля придбання квитків видати кошти за 30 днів до відрядження?

Згідно з постановою КМУ Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів від 02.02.2011 № 98 та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13.03.1998 № 59, перед від’їздом працівника у відрядження установа забезпечує його коштами (авансом) для здійснення поточних витрат під час службового відрядження у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати.Працівнику бюджетної установи доводиться часто планово виїжджати у відрядження. Однак через отримання авансу за день до відрядження виникають проблеми з попереднім придбанням квитків, особливо в літній період. Чи можливе надання авансу за 30–45 днів до початку відряд­ження тільки для попереднього придбання проїзних квитків?
 

Бухгалтеру / Власні надходження

Благодійна допомога органу державної влади: чи можливо

Запитання не просте, і ось чому.Комерційна установа у зв’язку з ліквідацією виявила бажання передати на баланс центральному органу виконавчої влади (територіальний орган Пенсійного фонду України) матеріальні цінності. Чи може ЦОВВ прийняти такі цінності?
 

Бухгалтеру / Звітність

Відображаємо у звітності нарахування ЄСВ на суми декретних

Нагадаємо, що Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок звітування), набрав чинності 30.04.2015. Додатком 4 до Порядку звітування визначено нову форму Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4; далі — Звіт з ЄСВ).Працівниці у червні 2015 року нараховано допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами (декретні) в загальній сумі 6850,00 грн. (126 календарних днів). У розрізі місяців сума декретних у першому місяці (червні) та у останньому місяці нарахування (жовтні) менше 1218,00 грн. Як правильно у Звіті з ЄСВ відобразити ЄСВ, нарахований на суми декретних, та донарахування ЄСВ до розміру мінімального соціального внеску? Яку ставку ЄСВ застосовувати та до якого доходу?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Поточний ремонт за договором ЦПХ: здійснюємо видатки за цільовим призначенням

Щоб уникнути нецільового використання коштів та розрахуватись за зобов’я­заннями, взятими за договором цивільно-правового характеру (далі — договір ЦПХ), видатки слід здійснити за КЕКВ 2111 Заробітна плата. Адже згідно із підпунктом 4 підпункту 2.1.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333), винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб’єктів господарювання) здійснюють за КЕКВ 2111 Заробітна плата.Бюджетна установа залучила фізичних осіб (не підприємців) для проведення поточного ремонту приміщень. З виконавцями були укладені угоди цивільно-правового характеру, а після виконання робіт складений акт за формою КБ-2в. Кошти на оплату праці з виконання поточного ремонту планувались не за КЕКВ 2111 Заробітна плата, а за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних). За якими КЕКВ провести видатки за виконані роботи з поточного ремонту?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Індексація

Як підвищення зарплати впливає на фіксовану суму індексації

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078), визначено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення.Працівнику з 01.07.2012 установлено фіксовану суму індексації — 363,99 грн. Підвищення заробітної плати з 01.09.2012 — 9,45 грн., з 01.10.2012 — 31,05 грн., з 01.12.2012 — 32,40 грн., з 01.01.2013 — 24,30 грн. Чи потрібно фіксовану суму індексації зменшувати на суму підвищення заробітної плати?
 

Індексуємо зарплату працівників, прийнятих на роботу за переведенням

Питання проведення індексації заробітної плати працівників, яких прийнято на роботу у порядку переведення, врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 № 526, якою внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі — Порядок індексації) та яка набрала чинності з дня її опублікування, а саме: з 21 червня 2012 року.Розтлумачте, як застосовувати пункт 10.2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення. Що мають на увазі під переведено на роботу на інше підприємство? Чи можливо виплачувати індексацію зарплати працівнику, переведеному в райдержадміністрацію з іншої державної установи, та чи розповсюджується цей пункт на працівників, які прийняті на роботу до 21.06.2012 (до внесення даного пункту до Порядку)?
 

Визначаємо суму індексації при виході із декретної відпустки

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру. Зокрема, оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.У працівниці останнє підвищення заробітної плати відбулося у лютому 2008 року. Працівниця перебувала у декретній відпустці з липня 2010 року. У травні 2013 року вона приступає до роботи. Як їй встановити фіксовану суму індексації? Як при визначенні фіксованої суми індексації вчинити з надбавкою, адже на час виходу у декретну відпустку працівниця мала надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 30%, а у 2012 році працівникам установи надбавки встановлені у розмірі 20% (на працівницю у 2012 році наказу на встановлення надбавки не було)?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи можна перевести на іншу посаду жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, якщо її посада підлягає скороченню

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи установи не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли передбачено звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).В установі працюють жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, вагітні. Які дії слід вчинити установі щодо працевлаштування цієї категорії осіб, якщо посади, які вони обіймають, підлягають скороченню?
 

Педагогічна діяльність як державна служба: чи можливо

Поняття державної служби, як вбачається із норм Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу), поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності: державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті; зміст діяльності державних службовців полягає в практичному виконанні завдань і функцій держави; основними функціями державних службовців є здійснення організаційно-розпорядчих та консультативних функцій; особливістю державної служби є оплата праці осіб, що на ній перебувають, винятково з державних коштів.Питання щодо надання статусу державних службовців педагогічним і науково-педагогічним працівникам — не нове. Та чи виправдане воно і як наразі підкріплено законодавчо?
 

Чи потрібно пропонувати працівнику, посада якого скорочується, переведення на декретне місце

Так, і ось чому.Працівнику повідомлено у квітні про заплановане вивільнення у зв’язку зі скороченням штату. На момент повідомлення вакантних посад в установі не було. У травні одна з працівниць установи пішла у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до своєї кваліфікації працівник, посада якого скорочується, міг би працювати на місці працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Утім, така робота виконуватиметься за строковим трудовим договором. Чи можна запропонувати працівнику декретну посаду?
 

Скорочення посади працівника, призваного на військову службу у зв’язку з мобілізацією

Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Тому звільнити працівника, призваного на військову службу у зв’язку з мобілізацією, за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП можна тільки після його демобілізації, коли працівник стане до роботи.Працівник був попереджений про звільнення у зв’язку зі скороченням посади. Строк попередження закінчувався 30.04.2014. Однак 28.04.2014 працівник був призваний на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Чи можна скоротити працівника під час служби? Якщо ні, то чи потрібно після демобілізації працівника повторно повідомляти його про скорочення і знову чекати 2 місяці, чи можна звільнити його на підставі вже врученого повідомлення?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Визначаємо стаж педагогічної роботи працівникам-сумісникам

Стаж педагогічної роботи — це сумарна тривалість трудової діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників у закладах освіти на посадах, пов’язаних з навчальним, навчально-виховним процесом. Він безпосередньо впливає на визначення розміру надбавки за вислугу років.До викладацької роботи у навчальному закладі залучений працівник іншої організації. Для нього це робота за сумісництвом, обсяг якої — 300 год. педнавантаження протягом навчального року. До стажу педагогічної роботи такого працівника зарахували лише ті місяці, в яких працівник виконував викладацьку роботу. Чи правильно це? Адже, скажімо, бібліотекарю, який працює в цьому самому навчальному закладі з педнавантаженням менше 180 год. за навчальний рік, до стажу педагогічної роботи було зараховано увесь рік.
 

Оплата праці офіційних опонентів: визначаємо погодинні ставки та розміри

Норми оплати праці офіційних опонентів (далі — Норми) затверджені наказом Вищої атестаційної комісії України, Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2010 № 696/345 (далі — Наказ № 696). Згідно із пунктом 4 Наказу № 696 Норми застосовуються у розмірах та у терміни, що затверджені цим наказом, тобто з 01.10.2010.Вищий навчальний заклад проводить оплату праці офіційних опонентів, зокрема кандидатів та докторів наук. Які розміри ставок погодинної оплати праці офіційних опонентів за участь у захисті дисертації та за підготовку відзиву діють на сьогодні?
 

Як замінити двірника, який іде у відпустку

Працівникам навчальних закладів, у т. ч. й двірнику школи-інтернату, у разі потреби, наприклад, санаторно-курортного лікування або з інших причин, щорічна основна відпустка або її частина може надаватися не лише у канікулярний період, а й протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором навчального закладу. Надання відпустки у літній канікулярний час стосується педагогічних працівників, а решта працівників йдуть у відпустку протягом року згідно з графіком відпусток.Чи може двірник школи-інтернату піти у щорічну відпустку під час навчального року чи лише у канікулярний період? Чи можна на час відпустки двірника замінити його іншим працівником та оплатити таку заміну?
 

Вводимо додаткові посади у штат ПТНЗ

Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу (далі — ПТНЗ) розробляється в межах затвердженого фонду оплати праці з дотриманням вимог Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1204 (далі — Наказ № 1204). Цими нормативами визначено максимальну кількість посад (штатних одиниць). Чисельність штатних посад приводиться у відповідність з фондом оплати праці і затверджується відповідними органами управління освітою.У штаті Центру професійно-технічної освіти є секретар навчальної частини і секретар-друкарка. Чи можна для обслуговування архіву додатково ввести в штатний розклад посаду архіваріуса? Чи можливо ввести таку посаду за рахунок вакантної, наприклад, швейцара?
 

Виплачуємо надбавку за особливі умови роботи працівникам бібліотек навчальних закладів

Постановою Кабінету Міністрів України Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек від 30.09.2009 № 1073 працівникам бібліотек з 1 жовтня 2009 року установлено надбавку за особливі умови роботи. Надбавка встановлюється працівникам державних та комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих), які здійснюють культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та обіймають посади, зазначені в додатку до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84.Чи поширюється виплата надбавки за особливі умови роботи на працівників бібліотек вищих навчальних закладів?
 

Включення до середньої заробітної плати суми щорічної винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків під час оплати щорічної основної відпустки

Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок), при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються:До середньої заробітної плати включають різні види доплат та надбавок. Централізована бухгалтерія відділу освіти не включає суму щорічної винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків до середньої заробітної плати педагогічних працівників для оплати щорічних основних відпусток. Чи законно це?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Сестра медична старша: до якої категорії віднести

Дійсно, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатор ДК 003:2010), посада головна медична сестра віднесена до керівних у розділі 1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) (код 1229.5) Класифікатора ДК 003:2010.Особа працює в установі на посаді сестри медичної старшої. Посада головна медична сестра відноситься до категорії керівники, а до якої категорії працівників відноситься посада сестра медична старша?
 

Бухгалтеру / Перевірки і контроль

Під час ревізії фінінспектори збільшили період, що підлягає перевірці: чи можливо

Так, і ось чому.У закладі охорони здоров’я фінінспектори проводили ревізію фінансово-господарської діяльності. Першого дня вони надали керівнику закладу програму ревізії, у якій як період, що підлягає перевірці, вказано 2014 рік та І півріччя 2015 року. Проте через кілька днів програму ревізії дещо змінили: до періоду перевірки додали ще й 2013 рік. Чи повинен заклад надавати фінінспекторам документи за 2013 рік?
 

Чи мають право фінінспектори перевіряти документи за період, не визначений у програмі ревізії

Так, їхні вимоги — правомірні. І ось чому.В установі проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2013 по 30.06.2014. Під час її проведення фінансові інспектори вимагали надання для ревізії документів за 2012 рік. Чи правомірними були їхні вимоги?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Оподаткування надміру витрачених у відрядженні та неповернутих коштів

Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно зі звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок установи, що їх надала, у встановленому законодавством порядку (абз. 1 п. 11 розд. II Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59).Алгоритм розрахунку податку, наведений у новій формі звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, передбачає утримання ПДФО із сум надміру витрачених та не повернутих в установлені законодавством терміни коштів. Чи оподатковувати такі суми військовим збором?
 

Графа 6 Дата прийняття на роботу податкового розрахунку: коли заповнювати

Підпунктом б пункту 176.2 Податкового кодексу України (ПК) визначено, що особи, які відповідно до ПК мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПК для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.У якому періоді заповнюється графа 6 Дата прийняття на роботу податкового розрахунку за формою № 1ДФ, якщо працівника було прийнято на роботу у одному періоді, а дохід нарахований та виплачений у наступному?
 

Бухгалтеру / Соціальні гарантії

Нараховуємо та виплачуємо стипендію студентам вишу правильно

Порядок призначення та виплати стипендії затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (далі — Порядок № 882).1. Якщо студента, який навчається за державним замовленням на денній формі навчання, переведено на заочну форму навчання (за контрактом) з 14.01.2013, то стипендію за грудень 2012 року виплачуємо повністю?. 2. Якщо студентку (рік вступу — 2009), яка навчалась за державним замовленням на денній формі навчання, поновлено з академічної відпустки 12.11.2012, з якого місяця нараховувати стипендію?. 3. Якщо у зв’язку зі смертю батьків студентку зараховано на повне державне утримання з 14.01.2013, стипендію та харчування за січень 2013 року виплачуємо у повному обсязі?
 

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Лікарняні та декретні за січень–березень 2013 року перераховувати не потрібно

У січні – березні 2013 року бюджетна установа нараховувала допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами за рахунок коштів ФСС ТВП. Чи потрібно перерахувати таку допомогу у квітні 2013 року у зв’язку із підвищення посадових окладів бюджетникам із 01.01.2013 згідно із постановою КМУ від 27.03.2013 № 197?
 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами за продовженим лікарняним: нараховуємо та утримуємо ЄСВ

Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії від 14.05.2013 № 231-VII (далі — Закон № 231) внесено зміни до Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464). Відповідно до змін, починаючи з 01.07.2013, суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами входять до бази нарахування і утримання єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Крім того, період перебування у відпустці по вагітності та пологах буде враховуватися в страховий стаж.Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами виписано 11.06.2013 на 126 днів. До набрання чинності Законом № 231 нарахування 33,2% та утримання 2% не проводились, оскільки страховий випадок настав до 01.07.2013. Лікарняний 11.09.2013 було продовжено на 14 днів (у зв’язку з важкими пологами). Чи потрібно нараховувати та утримувати ЄСВ за продовженним лікарняним, адже фактично це продов­ження страхового випадку, що настав до 01.07.2013?
 

Подписка на новости RSS

Мы на Facebook