Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыза сумісництвом

Материалы слушателям курсов: "За сумісництвом"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Відрядження

Працівник перебуває у відрядженні за основним місцем роботи: як оплачувати сумісництво

Ні, не зберігається. Пояснимо чому.Бухгалтер бюджетної установи нараховував заробітну плату працівнику, котрий працює за сумісництвом, за час перебування його у відрядженні за основним місцем роботи. Проводячи ревізію діяльності установи, фінансові інспектори вказали на це порушення. Чи зберігається за працівником-сумісником середній заробіток за час перебування його у відрядженні за основним місцем роботи?
 

Бухгалтеру / Звітність

Середньооблікова кількість штатних працівників у звіті з ЄСВ: як заповнити правильно

Відповiдно дo пп. 14.1.227 Податкового кодекcу України середньооблікова кількість працівників — кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.Заповнюємо звіт з ЄСВ. Як визначається середньооблікова кількість штатних працівників зa звітний період для заповнення заголовнoї частини таблиці 1 звіту з ЄСВ?
 

Відображаємо відомості про спецстаж у звіті з ЄСВ

Порядок обчислення спеціального стажу та умови, за яких особа набуває право на пенсію за вислугу років, визначені Законом України Про пенсійне забезпечення від 05.11.1991 № 1788-XII (далі — Закон № 1788). А страховий стаж, за яким визначають розмір пенсії, обчислюється за нормами Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058).Працівник медзакладу працює на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Водночас у цьому ж закладі за сумісництвом він обіймає посаду, робота на якій не зараховується до спеціального стажу. Як правильно відобразити в таблиці 6 звіту з ЄСВ відомості за таким працівником: двома рядками чи одним?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Викладацька діяльність державного службовця: чи можливо

Частиною першою статті 16 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII визначено, що на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон № 3206).Державний службовець здійснює викладацьку діяльність в робочий час. Чи відноситься викладацька діяльність державного службовця до корупційних правопорушень та чи потрібно мати дозвіл керівника на таку діяльність?
 

Педагогічна діяльність як державна служба: чи можливо

Поняття державної служби, як вбачається із норм Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу), поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності: державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті; зміст діяльності державних службовців полягає в практичному виконанні завдань і функцій держави; основними функціями державних службовців є здійснення організаційно-розпорядчих та консультативних функцій; особливістю державної служби є оплата праці осіб, що на ній перебувають, винятково з державних коштів.Питання щодо надання статусу державних службовців педагогічним і науково-педагогічним працівникам — не нове. Та чи виправдане воно і як наразі підкріплено законодавчо?
 

Особа працює за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом: визначаємо кількість надурочних годин

Ні, не можна. Пояснимо чому.Працівнику запроваджено підсумований облік робочого часу за основ­ним місцем роботи. Утім, він працює в цій установі також за внутрішнім сумісництвом. Чи можна підсумовувати години роботи працівника за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом задля визначення надурочних годин?
 

Чи виплачують надбавку за вислугу років службовцю органу місцевого самоврядування, який працює за строковим трудовим договором

Трудовий договір — це угода між працівником і керівником установи або організації, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором. Обов’язком працівника за трудовим договором є виконання правил внутрішнього трудового розпорядку. Водночас керівник установи або організації зобов’язаний виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП).Особа отримує пенсію і влаштувалася працювати за строковим трудовим договором до органу місцевого самоврядування на час відпустки основного працівника. Стаж роботи цієї особи в органах місцевого самоврядування становить 15 років і підтверджується записами у трудовій книжці. Чи виплачується щомісячна надбавка за вислугу років працівнику, якого прийнято службовцем до органу місцевого самоврядування за строковим трудовим договором?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Заробітна плата завгоспа дошкільного навчального закладу

Відповідно до пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А з огляду на те, що посада завідувача господарства дошкільного навчального закладу (далі — ДНЗ) належить до керівних посад, зазначена особа не може працювати за сумісництвом.Особа у дошкільному навчальному закладі працює на 0,5 ставки заві­дувача господарства, а також на 0,5 ставки кухаря. Чи може ця особа заміщувати опалювача у дошкільному навчальному закладі на час його хвороби?
 

Чи може водій шкільного автобуса працювати сторожем за сумісництвом

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43).Водій шкільного автобуса працює в установі за основним місцем роботи з 40-годинним робочим тижнем. Чи може він працювати сторожем на 0,5 ставки за сумісництвом у цій самій установі?
 

Що доцільніше: сумісництво чи суміщення посади лаборанта

Розглянемо варіанти, коли вчитель виконуватиме обов’язки лаборанта за сумісництвом і коли він одержуватиме доплату за суміщення посади лаборанта.Чи можливе суміщення посад вчителя фізики та лаборанта. Чи мусить час роботи лаборанта збігатися з часом роботи вчителя фізики?
 

Надбавка за складність і напруженість у роботі: установлюємо суміснику

Так, і ось чому.Заступника директора спортивної школи прийняли на роботу за сумісництвом. Йому призначили надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність і напруженість в роботі. Чи правомірно це?
 

Навантаження педагога музичної школи — 36 годин на тиждень: чи можлива робота за сумісництвом в іншому закладі

Насамперед зазначимо: викладач музичної школи має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору в одному або одночасно декількох закладах (ст. 21 КЗпП).Скільки годин на тиждень може мати педагог музичної школи за сумісництвом, якщо він на основній роботі в іншій музичній школі має 36 годин педагогічного навантаження?
 

Особа працює за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом: визначаємо кількість надурочних годин

Ні, не можна. Пояснимо чому.Працівнику запроваджено підсумований облік робочого часу за основ­ним місцем роботи. Утім, він працює в цій установі також за внутрішнім сумісництвом. Чи можна підсумовувати години роботи працівника за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом задля визначення надурочних годин?
 

Визначаємо стаж педагогічної роботи працівникам-сумісникам

Стаж педагогічної роботи — це сумарна тривалість трудової діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників у закладах освіти на посадах, пов’язаних з навчальним, навчально-виховним процесом. Він безпосередньо впливає на визначення розміру надбавки за вислугу років.До викладацької роботи у навчальному закладі залучений працівник іншої організації. Для нього це робота за сумісництвом, обсяг якої — 300 год. педнавантаження протягом навчального року. До стажу педагогічної роботи такого працівника зарахували лише ті місяці, в яких працівник виконував викладацьку роботу. Чи правильно це? Адже, скажімо, бібліотекарю, який працює в цьому самому навчальному закладі з педнавантаженням менше 180 год. за навчальний рік, до стажу педагогічної роботи було зараховано увесь рік.
 

Сумісництво заступника директора навчального закладу

Ні, не можна. Пояснимо чому.Чи можна заступнику директора з виховної роботи надати 0,3 ставки фахівця з охорони праці?
 

Установлюємо працівникам доплати за вчене звання та науковий ступінь

Установлення працівникам вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації доплат за вчені звання та наукові ступені регламентується наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).Працівник займає посаду доцента у ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації на умовах сумісництва на 0,25 ставки. Чи належать йому доплати за вчене звання та науковий ступінь кандидата наук на 0,25 ставки на посаді асистента?
 

Робота за сумісництвом сторожем та підсобним робітником: чи можливо

Так, можливе. Однак за певних умов.Сторож дошкільного навчального закладу має намір працювати у цьому закладі підсобним робітником. Чи можливе таке сумісництво?
 

Компенсація за невикористану щорічну відпустку держслужбовцю, який працює в ЗНЗ учителем з погодинною оплатою

Насамперед упередимо будь-які вагання читачів щодо того, чи має право державний службовець займатися викладацькою роботою. Для цього звернімося до статті 25 Закону України Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII, що встановлює обмеження, зокрема, для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Попри заборону цією статтею державним службовцям займатися іншою діяльністю, у ній містяться винятки. З-поміж яких ми знаходимо викладацьку, наукову і творчу діяльність, медичну практику, інструкторську та суддівську практику із спорту.Радник голови райради був прийнятий до загальноосвітнього навчального закладу на посаду вчителя з педагогічним навантаженням 4 години на тиждень на строк до 29.05.2015. Чи має він право на компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку?
 

Робота за сумісництвом завідувача господарства: чи можливо

Як установлено пунктом 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). А професія завідувача господарства відповідно до розділу I Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, належить до професій, що є керівними.Особа працює на 0,5 штатної одиниці завідувача господарства територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Чи має право така особа обіймати у цьому центрі 0,25 штатної одиниці прибиральника службових приміщень?
 

Встановлюємо доплату за прибирання туалетів незалежно від використання в роботі дезінфікувальних засобів

Умови оплати праці працівників дошкільних навчальних закладів, зокрема, встановлення надбавок і доплат, регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557), а також Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).Чи виплачують прибиральникам дошкільних навчальних закладів доплату у розмірі 10% посадового окладу за використання в роботі дезінфікувальних засобів та за прибирання туалетів, якщо такі засоби закладом не закуповувалися?
 

Чи має право педагог-сумісник на підвищення ставки заробітної плати за звання Вихователь-методист

Відповідно до пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), вихователям, які працюють в групах, яким за результатами атестації присвоєно звання Вихователь-методист, ставки заробітної плати підвищуються на 10%. Цим же пунктом Інструкції № 102 визначено, що підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких вони були присвоєні.Працівник ДНЗ працює вихователем та має звання Вихователь-методист, а також працює за сумісництвом у цьому ж закладі на 0,5 ставки посади інструктора з фізичного виховання. Чи має право цей працівник на 10% підвищення ставок заробітної плати за кожною із займаних посад, якщо звання Вихователь-методист присвоєно тільки за посадою вихователя?
 

Виплачуємо щорічну грошову винагороду за сумлінну працю педпрацівникам

Відповідно до статті 57 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII держава забезпечує надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.Коли і у якому розмірі надається грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам?
 

Установлюємо доплату працівнику-суміснику за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента

Установлення доплат за вчені звання й наукові ступені регламентується наказом Міністерства освіти і науки України Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557) та постановою КМУ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Особа працює у навчальному закладі за сумісництвом на посаді соціального педагога на 0,5 ставки. Чи потрібно установлювати їй доплати за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента?
 

Установлюємо кваліфікаційну категорію викладачеві при прийомі на роботу

Оплата праці педагогічних працівників у закладах освіти провадиться виходячи із посадових окладів (ставок заробітної плати), установлених за результатами атестації, надбавок і доплат.Особа є доцентом кафедри фінансів педагогічного університету III–IV рівнів акредитації, має ступінь кандидата економічних наук. На яку кваліфікаційну категорію викладача коледжу потрібно зарахувати таку особу до коледжу I–II рівня акредитації на погодинну оплату за умови відсутності атестаційного листа?
 

Учитель працює під час канікул: тривалість робочого дня та оплата праці

Робочий час учителя в межах навчального періоду розподіляється відповідно до розкладу навчальних занять та індивідуального плану навчальної, навчально-методичної та іншої роботи. Педагогічне навантаження є нормованою частиною робочого часу вчителя.Якої тривалості має бути робочий день учителя під час канікул у школі і як оплачують його роботу за цей час?
 

Чи можна заступнику директора палацу культури вести гурток

Питання, пов’язані з сумісництвом, регулюють постанова КМУ Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установі організацій від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245), а також Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43).Чи може заступник директора палацу культури вести заняття з гуртківцями у цьому закладі і на яких підставах?
 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці за сумісництвом

Ні, не має. Пояснимо чому.Педагог-організатор працює у цьому самому закладі за сумісництвом на 0,25 ставки діловода. Чи має він право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, що надається за роботу в умовах ненормованого робочого дня, за посадою діловода?
 

Робота за сумісництвом чи суміщенням: на що має право заступник директора ЗНЗ

Насамперед наголосимо, що керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники відповідно до пункту 4 постанови КМУ Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 та пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, не мають права працювати за сумісництвом. Винятком є лише наукова, викладацька, медична і творча діяльність.У загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) вакантні 0,25 ставки практичного психолога. Планується покласти виконання обов’язків практичного психолога на заступника директора з виховної роботи ЗНЗ. Як бути в цій ситуації: встановити доплату за суміщення посади практичного психолога чи укласти договір про роботу за сумісництвом?
 

Визначаємо стаж роботи для встановлення доплати за вислугу років бібліотекарю

Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 (далі — Порядок № 84). Доплата за вислугу років установлюється залежно від стажу роботи та виплачується щомісячно.Із 1990 року особа працювала шкільним бібліотекарем на повну ставку. Із 2000 року в зв‘язку із зменшенням кількості класів її перевели на 0,5 ставки. Чи зараховуються останні 15 років до стажу роботи і чи має вона право на доплату за вислугу років?
 

Відпустка сумісника, який не відпрацював 6-місячного терміну

Так, якщо вона виявить таке бажання. Пояснимо чому.Особа за основним місцем роботи — вихователь дошкільного навчального закладу. Також вона влаштувалася на роботу за сумісництвом на посаду сестри медичної в іншому ДНЗ і пропрацювала там 3 місяці. Чи зобов’язані такій особі надати відпустку на роботі за сумісництвом, якщо вона піде у щорічну основну відпустку за основним місцем роботи?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

 

Страницы: 1   2  


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook